Menu

Anatomia organizacji sportowych i turystycznych (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788364036255 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo AWF Katowice 

Opis

Zmienność i niestabilność otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego kształtuje nowy rozmiar dynamiki konkurowania we współcześnie zarządzanych organizacjach sportowych i turystycznych. Świeże systemy wartości zbudowane na zaufaniu, świeże podejście do cyklów biznesowych wsparte intuicją, jak na dodatek nabywanie nowych umiejętności przetrwania organizacji w gospodarce opartej na wiedzy to dzisiejsze wyzwania stojące przed menedżerami tych organizacji. Uelastycznienie działalności i pokaźna inercja organizacji sportowych i turystycznych spowodowało zmiany w systemie zarządzania przez wprowadzenie nowych paradygmatów określanych jako koncepcja 2.0, polegająca na wprowadzeniu „miękkich" aspektów zarządzania. Celem monografii jest zaprezentowanie Czytelnikowi charakterystyk organizacji sportowych i turystycznych wraz z podziałem struktur tych organizacji, co stanowi w pewnym sensie świeże ujęcie problemu. Dane te są oryginalnymi opracowaniami autorów, popartymi badaniami. Monografia poświęcona jest jeszcze identyfikacji innowacyjnych podejść do działalności marketingowej w organizacjach świadczących usługi sportowe i turystyczne. Jak wynika z badań autorów, niemało organizacji w analizowanym sektorze nie stosuje jeszcze progresywnych instrumentów do rozpoznania zachowań kupujących. Dlatego również w poniższych rozdziałach książki zaproponowano atrakcyjne modele, które mogą być użyte w działalności marketingowej organizacji sportowych i turystycznych. Praca składa się z czterech części. Każda z tych części opracowana pozostała na podstawie studiów literaturowych oraz badań własnych i obserwacji organizacji sportowych i turystycznych, co pozwoliło na sformułowanie następujących pytań badawczych: 1. Jakie czynniki wewnętrzne kształtują konkurencyjność organizacji sportowych i turystycznych? 2. Czy struktury organizacyjne w sektorze sportu i turystyki odpowiadają współczesnym wymaganiom stawianym tym organizacjom? 3. Czy organizacje sportowe i turystyczne są organizacyjnie przygotowane do wdrożenia współczesnych koncepcji zarządzania? W publikacji poruszono również problemy związane z możliwością zastosowania przez organizacje sportowe i turystyczne nowych koncepcji zarządzania, upraszczających ten cykl w praktyce. Dla ułatwienia ich używania autorzy w kolejnych rozdziałach publikacji podają gotowe wzorce do bezpośredniego zaadaptowania poprzez menedżerów tych organizacji. Do ciekawych propozycji należy zaliczyć świeże techniki rozwiązywania problemów, które wykorzystują „miękkie" aspekty zarządzania określane jako 2.0, do których zalicza się, pomiędzy innymi, zarządzanie intuicją, zaufaniem, ryzykiem i wiedzą i kapitałem intelektualnym jako czynnikami tworzącymi przewagę konkurencyjną a zarazem podnoszącymi wartość rynkową organizacji. Monografia składa się z dziesięciu rozdziałów harmonijnie skomponowanych i wytwarzających zwartą całość, która odzwierciedla anatomiczną budowę współczesnych organizacji sportowych i turystycznych. Publikacja adresowana jest do szerokiego grona odbiorców, lecz także do menadżerów sektora sportu i turystyki, pracowników naukowych, studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, doktoranckich i podyplomowych, zainteresowanych problematyką zarządzania organizacjami sportowymi i turystycznymi. Monografia przedstawia dynamikę nurtów występujących w kształtowaniu innowacyjnych modeli biznesowych w organizacjach sportowych i turystycznych, co może być niebanalne i {pomocn|przydatn)e dla praktyków zarządzających tymi organizacjami. Zagadnienia zawarte w monografii stanowią obecnie kluczowy obszar badań w wielu ośrodkach naukowych i mogą być podstawą do dalszych rozważań i polemik naukowych. Wyrażamy przekonanie, że monografia stanie się dla Czytelników inspiracją dla pogłębiania wiedzy z zakresu zarządzania w sporcie i turystyce.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.