Menu

AUDYT ZASOBÓW NIEMATERIALNYCH Z WYKORZYSTANIEM ANALIZY SIECI ORGANIZACYJNEJ - ANNA UJWARY-GIL. DARMOWA DOSTAWA DO KIOSKU RUCHU OD 24,99ZŁ (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788301195274 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Anna Ujwary-Gil 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Pwn 
  • Ilość stron 274 
  • Rok wydania 2018 

Opis

Autorka podejmuje krytycznie wyraźny problem nauk o zarządzaniu, słabo rozpoznany w literaturze choć uwielbiany jako determinujący obecną i przyszłą konkurencyjność przedsiębiorstw, sektorów i gospodarek. Jeżeli bowiem przewaga konkurencyjna trwale może być zbudowana na zasobach spełniających kryteria VRIN, a ich spełnienie budzi najmniejsze wątpliwości w sytuacji zasobów niematerialnych, to potrzebne jest pogłębienie naszego zrozumienia tych zasobów a dalej rozwijanie procedur identyfikacji, alokacji i ich eksploatacji. Podjęcie tego problemu uważam za uzasadnione, ulokowane w ścisłym rdzeniu dociekań zarządzania strategicznego a wobec tego mieszczące się jednoznacznie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zgodnie ze stanem wiedzy dr Anna Ujwary-Gil dostrzega potrzebę wniesienia wkładu teoriotwórczego, którego przejawem jest meta-model. Sprawia to potrzebę stosowania metodyki badawczej generatywnej, opartej o pogłębione studia mocnych przypadków, w mocnych uwarunkowaniach kontekstowych, bez ambicji uniwersalności. W zakresie ustalenia stanu wiedzy dr Anna Ujwary-Gil dowodzi biegłości w literaturze, dokonuje nie tylko przeglądu istniejącej teorii, ale także celowo i spójnie dobiera perspektywy użyteczne dla celów Jej monografii. Wyrazem tego zabiegu jest ujęcie sieci jako struktury działań, dalej wiedzy jako działania, a dalej zasobów niematerialnych jako kapitału intelektualnego znamionującego się strukturą powiązań. W zakresie metodyki badawczej Autorka stosuje rozmaity warsztat: krytyczną i pogłębioną analizę literatury, generatywną metodykę opracowania modelu, studium przypadku. Przeprowadzone studium przypadku stanowi ilustrację zastosowania narzędzi analizy sieci oraz pozostałego instrumentarium, które dr Anna Ujwary-Gil proponuje wykorzystywać w fazie wykonawczej audytu zasobów niematerialnych. Realna staje się identyfikacja nie tylko najważniejszych zasobów, zadań czy aktorów, ale także powiązanie zidentyfikowanych sieci między sobą. Autorka otwiera pole do stosowania swej metodyki ujawniając strukturalne i energiczne atrybuty zasobów niematerialnych organizacji. Ujawnia przy tym znaczne pole do dalszych badań, potrzebnych żeby opracować reguły interpretacji uzyskiwanych miar, w tym znaczenie uzyskiwanych wartości i przedziałów. Niewątpliwe nowatorstwo proponowanego meta-modelu wskazuje drogę do pogłębionych zastosowań technik analizy sieci w środowisku wewnątrzorganizacyjnym.
Uważam, że praca dr Anny Ujwary-Gil wnosi zasadniczy wkład w rozwój nauk o zarządzaniu, w zakresie zarządzania strategicznego a ściślej zasobowego podejścia do firmy przez strukturalne zdefiniowanie wiedzy, wykorzystanie koncepcji audytu zorientowanego na doskonalenie porzucając wąskie rozumienie tej techniki w kategoriach zgodności, rzetelne przedstawienie dostępnych w literaturze audytów danych/wiedzy/ kapitału intelektualnego, rygorystycznego rozumowania prowadzącego do opracowania meta-modelu, ścisłego powiązania wiedzy i zasobów ze strategią w fazie projektowania opracowanego modelu audytu, uwzględnienie analizy dynamiki powiązań i sieci wraz z rozbudowaną propozycją mierników, ciekawą ilustrację wykorzystania z użyciem mierników, tabel i wykresów. Monografię oceniam jako wysoce innowacyjną pozycję, adresowaną do czytelnika przygotowanego do podejmowania problemów zarządzania strategicznego za pomocą wyszukanych technik badawczych. Równocześnie sądzę,wyszuka ona podziw praktyków - menedżerów i konsultantów, ponieważ proponuje kompletny wzorzec audytowania zasobów niematerialnych, {pomocn|przydatn)y do bezpośredniego stosowania wszędzie tam, gdzie doskonalenie wykorzystania zasobów niematerialnych jest strategicznie ważne dla menedżerów.
Prof. Dr hab. Wojciech Czakon

ISBN: 9788301195274
Kod paskowy: 9788301195274
Autorzy: Ujwary-Gil Anna
Wydanie: 1
Rok wydania: 2018
Kod wydawcy: 20411
Liczba stron: 274
Oprawa: Miękka
PKWiU: 58.11.1
Format: 16.5x23.5
Głębokość (mm): 14
Waga: 0.46
Języki: polski
Grupa towarowa: Książka

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.