Menu

Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 8372994056 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Dębniewska Maria 
  • Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie 
  • Ilość stron 396 
  • Rok wydania 2006 

Opis

Oddajemy w Państwa ręce monografię pt. Konsulting finansowy w strategii rozwoju przedsiębiorstw i instytucji finansowych. Jej tematyka pozostała poświęcona problemom konsultingu i doradztwa w działalności zróżnicowanego typu podmiotów funkcjonujących w gospodarce. Głównym obszarem zainteresowań autorów są uwarunkowania podejmowania decyzji o charakterze finansowym w przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach ubezpieczeniowych i jednostkach samorządu terytorialnego.
Książka ta powstała przy współpracy autorów z ośrodków akademickich z Torunia, Szczecina, Warszawy, Wrocławia, Olsztyna, Białegostoku i Gdańska. Zagadnienia poruszane w książce są poświęcone różnym aspektom konsultingu i doradztwa finansowego. Dotyczą one zarówno rozważań teoretycznych, jak i funkcjonalnego użycia konsultingu finansowego w działalności przedsiębiorstw i banków.
W części wstępnej ukazano podobieństwa i różnice w definiowaniu pojęć konsultingu i doradztwa oraz wyodrębniono na obszary, w których konsulting finansowy powinien zostać użyty. Główną rolą omawianych cyklów powinno być rozwiązywanie bieżących problemów dotyczących biznesu i zarządzania.
Konsulting finansowy jest aktualnie stosowany w największym stopniu w działalności przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na źródła kapitału obcego, ich koszty oraz strukturę i alokację kapitału. Wyznaczono, iż stosując stosowne metody doradcze można szacować ryzyko i w przeróżny sposób oddziaływać na wartość przedsiębiorstwa. Wykorzystanie metod doradczych i konsultingowych, szczególnie w działalności inwestycyjnej, jest ważnym aspektem, gdyż adekwatne zarządzanie kapitałem prowadzi do wzrostu sprawności ekonomicznej wykonywanego przedsięwzięcia.

Spis treści:

Wprowadzenie

Część I

Konsulting finansowy - zagadnienia ogólne
Obszary zastosowań konsultingu finansowego - stan i perspektywy rozwoju - M. Dębniewska
Natura i dylematy współczesnego konsultingu finansowego - próba syntezy - L. Dorozik, S. Flejterski, L. Rozenberg
Ocena projektu gospodarczego a perspektywa - J. Jakubczyc

Część II

Konsulting finansowy w działalności przedsiębiorstw
Konsulting finansowy w obszarze zarządzania wartością przedsiębiorstwa - B. Nita
Wybrane aspekty użytkowania credit-ratingu w zarządzaniu finansami marki - D. Dziawgo
Konsulting w kształtowaniu struktury kapitałowej prowadzącej do poprawy rentowności przedsiębiorstw - J. Długosz
Bariery rozwoju faktoringu w Polsce - D. Podedworna-Tarnowska
Rola doradztwa finansowego w wykupach menedżerskich polskich przedsiębiorstw - P. Szczepankowski
wybór metody opłacalności inwestycji w praktyce gospodarczej - P. Merlo
pomiędzy teorią a praktyką konsultingu dla niedużych i średnich przedsiębiorstw w województwie warmińsko-mazurskim - A. Sołoma
wykorzystanie wyników analizy ekonomicznej w funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych - M. Jalinik
Sprawozdawczość finansowa przedsiębiorstwa w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych - K. Wojtowicz
Zarządzanie płynnością finansową zakładu ubezpieczeń - J. Komaszyński, E. Kucka
Przyczyny zewnętrzne kryzysów finansowych w przedsiębiorstwach - M. Czeszejko-Sochacki

Część III

zastosowanie konsultingu w obsłudze kupujących poprzez banki
Forma organizacyjna banku przyszłości - A. Buszko
Bankowość elektroniczna w zarządzaniu środkami pieniężnymi przedsiębiorstwa - J. Grzywacz
Rola i formy bankowości elektronicznej w obsłudze klientów - M. Garbowski
Zagraniczna konkurencja na polskim rynku private banking - L. Dziawgo
Rola funduszy poręczeń kredytowych w procesie finansowania niepokaźnych i średnich przedsiębiorstw - K. Szydłowski
Konsulting finansowy w kredytowaniu gospodarstw rolnych - M. Górska
Doradztwo finansowe w bankach spółdzielczych - T. Siudek
Metody oceny skuteczności oddziałów banku komercyjnego - Z. Zawadzka
transparentność banku centralnego - współczesna teoria i wnioski dla Polski - A. Masłowska

Część IV

Konsulting na rynku kapitałowym
Asset management jako postępowy składnik rynku finansowego w Polsce - M. Szturo
Wejście spółek branży drobiarskiej na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych - ocena efektów finansowych - A. Wyszyński
Obligacje komunalne w finansowaniu działalności jednostek samorządu terytorialnego - J. Skorwider
Portfel inwestycyjny powszechnych towarzystw emerytalnych - M. Dybał
Broker jako doradca w procesie ubezpieczenia - J. Witkowska, E. Kucka
Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w ramach oferty TBS jako alternatywa
budownictwa prywatnego - A. Bańkowska
Korzyści z krótkiej sprzedaży - M. Hrycaj
Diagram pudełkowy a wycena opcji - D. Jędryka
Konsulting na rynku instrumentów pochodnych - G. Borkowski

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.