Menu

Międzynarodowe konwencje przewozowe - Ambrożuk Dorota, Dąbrowski Daniel, Wesołowski Krzysztof

Cechy produktu

  • ISBN 9788379722990 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 

Opis

Umowa przewozu należy do nielicznych umów prawa cywilnego, które unormo­wane zostały na płaszczyźnie międzynarodowej w drodze konwencji międzynaro­dowych. Konwencje te zawierają przepisy prawa cywilnego, które w ujednolicony sposób regulują stosunki pomiędzy uczestnikami umów przewozu międzynaro­dowego (pasażerami, nadawcami, odbiorcami, przewoźnikami). Nad wyraz we wszystkich gałęziach transportu obowiązuje co najmniej jedna konwencja mię­dzynarodowa, zawierająca tego typu regulacje.

Konwencje przewozowe są bezpośrednio używane przez sądy poszcze­gólnych państw, rozstrzygające znaczny między stronami umów przewozu. Oko­liczność ta ułatwia obrót. Pozwala w zdecydowanej większości przypadków na uniknięcie kwestii wyboru prawa właściwego i kolizji między przepisami kra­jowymi, regulującymi problematykę umowy przewozu. Daje tym samym uczest­nikom procesów transportowych poczucie pewności co do prawa, które powinno być użytkowane.

Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie czytelnikowi wyróznionych wyżej oryginalnych problemów, wyłaniających się przy wykorzystywaniu konwencji międzynarodowych, regulujących umowę przewozu osób i przesyłek w przeróżnych gałęziach transportu, oraz próba ich rozwiązania. Opracowanie składa się z pięciu rozdziałów, w których przedstawiono kształtowanie się regulacji konwencyjnej w poszczególnych gałęziach transportu (rozdział I), określono zakres wykorzystania konwencji przewozowych (rozdział II), dokonano ich ogólnej charakterystyki (rozdział III), wyodrębniono miejsce międzynarodowych konwencji przewozowych wśród przepisów innych systemów prawa (rozdział IV), omówiono zasady wykładni tych konwencji (rozdział V).


Ze wstępu

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.