Menu

Organizacja i zarządzanie w przemyśle (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788373354791 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Politechnika Śląska 
  • Ilość stron 272 
  • Rok wydania 2008 

Opis

Globalny rozwój gospodarki wymaga od przedsiębiorstw progresywnych metod organizacji i zarządzania. Przedsiębiorstwa powinny mieć wizje rozwoju, realizować strategie konkurencyjne i wprowadzać zmiany w dotychczasowych systemach biznesowych. Żeby osiągnąć sukces we współczesnej gospodarce rynkowej, należy optymalizować poszczególne aspekty zarządzania przedsiębiorstwem, przyjmując podejście systemowe (przedsiębiorstwo jako zbiór wszelkich zachodzących w nim procesów i zależności między nimi). Dzięki takiemu podejściu można przejść od stosowania pojedynczych aspektów zarządzania do całościowego objęcia problematyki zarządzania przedsiębiorstwem.
Uwzględniając występujące we współczesnym zarządzaniu trendy w niniejszym podręczniku akademickim opisano podstawowe metody organizacji pracy i zarządzania przedsiębiorstwem przemysłowym. Książka składa się z siedmiu rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę przedsiębiorstwa przemysłowego i scharakteryzowano jego otoczenie. W ramach podziału otoczenia na makro i mikro omówiono podstawowe metody analizy strategicznej. W kolejnym rozdziale scharakteryzowano komponenty zarządzania strategicznego, stopnie i warianty strategii, zasady formułowania i wdrażania strategii oraz strategiczną karta wyników. Rozdział trzeci poświęcono zagadnieniom struktur organizacyjnych (podejście od struktur wertykalnych do horyzontalnych). W następnym rozdziale omówiono podstawy zarządzania produkcją w przedsiębiorstwie. Problematyce zarządzania jakością poświęcono rozdział piąty. W rozdziale szóstym scharakteryzowano najważniejsze kryteria zarządzania środowiskowego. W koncepcji ciągłego doskonalenia metod i organizacji zarządzania ważne miejsce zajmuje zarządzanie zmianami. Ten aspekt zarządzania scharakteryzowano w rozdziale ostatnim książki. Omówiono także nowoczesne metody organizacji i zarządzania, takie jak: benchmarking, franchising, outsourcing, reengineering, Just in Time, Kanban, Kaizen, Lean Management, Time Based Management, FMS - sprężyste systemy produkcji, a także podstawowe systemy komputerowe w przedsiębiorstwie przemysłowym (CAD, CAE, CAM, CAQ, CAA, CAO, PPC, MRP, PAC, CIM). W aneksie zamieszczono przykładowe metody zarządzaniem przedsiębiorstwem przemysłowym, opracowane dla rozmaitych podmiotów (SWOT/TOWS, analiza benchmarkingowa, FMEA, wykres Ishikawy,5 sił Portera). Książkę kończy leksykon podstawowych pojęć związanych ze współczesnym zarządzaniem przedsiębiorstwem.
Książka ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE W PRZEMYŚLE jest przeznaczono dla studentów wydziałów technicznych, ekonomii i zarządzania najróżniejszych uczelni. Stanowczo polecana jest studentom na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. Opracowanie może także być pomocne dla kadry kierowniczej przedsiębiorstw produkcyjnych.

Spis treści:

Wstęp

Rozdział 1. Przedsiębiorstwo przemysłowe i jego otoczenie
1.1. Przedsiębiorstwo przemysłowe
1.2. Otoczenie i czynniki sukcesu przedsiębiorstwa
1.3. Analiza przedsiębiorstwa i otoczenia
1.3.1. Metody analizy makrootoczenia
1.3.2. Metody analizy sektora konkurencyjnego przedsiębiorstwa
1.3.3. Metody analizy wnętrza przedsiębiorstwa

Rozdział 2. Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie
2.1. Istota zarządzania strategicznego
2.2. Typologia strategii
2.3. Wytyczne do formułowania i wdrażania strategii
2.4. Strategiczna karta wyników

Rozdział 3. Zmiany w strukturze przedsiębiorstwa
3.1. Konwencjonalne struktury
3.2. Horyzontalne struktury
3.3. Przedsiębiorstwo wirtualne

Rozdział 4. Zarządzanie produkcją w przedsiębiorstwie
4.1. Przygotowanie produkcji
4.2. Zarządzanie systemem produkcyjnym
4.3. Ergonomia i bezpieczeństwo pracy
4.4. Ergonomia stanowiska roboczego

Rozdział 5. Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie
5.1. Podstawowe zasady idei jakości
5.2. Instrumenty zarządzania jakością
5.3. System zarządzania jakością
5.4. Kompleksowe Zarządzanie Jakością- TQM

Rozdział 6. Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwie
6.1. Istota zarządzania środowiskowego
6.2. Oczekiwania Dyrektywy IPPC
6.3. Strategia Czystszej Produkcji
6.4. System zarządzania środowiskowego
6.5. Zintegrowane systemy zarządzania

Rozdział 7. Zarządzanie zmianami w przedsiębiorstwie
7.1. Zarządzanie zmianą
7.2. Benchmarking
7.3. Franchising
7.4. Outsourcing
7.5. Reengineering
7.6. Just in time
7.7. Kankan
7.8. Kazein
7.9. Lean Management
7.10. Time Based Management
7.11. Rozciągliwe systemy produkcji
7.12. Systemy komputerowe w przedsiębiorstwie
7.13. Doskonalenie i rozwój przedsiębiorstwa

Aneks
Załącznik 1. Analiza SWOT/TOWS
Załącznik 2. Analiza benchmarkingowa
Załącznik 3. Wykres Ishikawy
Załącznik 4. Analiza 5 sił Portera
Załącznik 5. Analiza FMEA
Załącznik 6. Leksykon pojęć postępowego zarządzania przedsiębiorstwem
Bibliografia

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.