Menu

Ryzyko motywacyjne w gospodarowaniu kapitałem ludzkim w hotelarstwie. Ujęcie ekonomiczne - Tokarz-Kocik Anna. DARMOWA DOSTAWA DO KIOSKU RUCHU OD 24,99 (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788379721337 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Anna Tokarz-Kocik 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 
  • Ilość stron 252 
  • Rok wydania 2017 

Opis

Ryzyko motywacyjne w hotelarstwie związane jest z tym, że pracodawcy w branży hotelarskiej, dysponując określonymi zasobami ludzkimi, nie mogą być do końca pewni korzyści, które dzięki tym zasobom osiągną.

Wynika to m.in. Z niemoż­ności precyzyjnego określenia a priori wartości wszelkich rezultatów pracy zatrud­nionych osób i efektów działań podejmowanych w stosunku do pracowników, w tym rezultatów przyjętych sposobów motywowania.

Ryzyko motywacyjne jest słabo rozpoznane w literaturze przedmiotu, brakuje poręcznych rozwiązań, jak takie ryzyko mierzyć i jak je redukować. Nowatorski charakter niniejszej rozprawy wynika przede wszystkim z podjętej próby transferu dotychczasowej wiedzy o ryzyku na obszar personalny na poziomie mezoekonomicznym (w branży hotelarskiej) i na poziomie mikroekonomicznym (w przedsiębiorstwie hotelarskim), ze szczególnym uwzględnieniem rodzajów ryzyka generowanych na skutek działań motywacyjnych.

Głównym celem monografii jest poznanie roli systemu motywacyjnego w ogra­niczaniu ryzyka personalnego w hotelarstwie. W realizacji tak postawionego celu głównego posiadają pomóc sformułowane cele szczegółowe: rozpoznanie podstawowych źródeł ryzyka personalnego w hotelarstwie, identyfikacja stanu motywacji pracowniczej i poziomu ryzyka personalnego w przedsiębiorstwach hotelarskich, egzemplifikacja działań motywacyjnych i cząstkowych rodzajów ryzyka w działalności hotelarskiej na podstawie studiów przypadków.

Celem metodycznym pracy jest opracowanie modelu redukcji ryzyka personal­nego w hotelarstwie opartego na działaniach motywacyjnych. Celem aplikacyjnym jest przeprowadzenie diagnozy oraz dostarczenie mate­riałów i wniosków i narzędzi (modeli), realnych do wykorzystania poprzez przedsiębiorców do budowania kapitału ludzkiego w hotelarstwie i ograniczania ryzyka motywacyjnego.

Ze wstępu

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.