Menu

Techniczno-organizacyjne aspekty konkurencyjności Samoocena i doskonalenie (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788371995125 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Łunarski Jerzy 
  • Wydawnictwo Politechnika Rzeszowska 
  • Ilość stron 237 
  • Rok wydania 2008 

Opis

Problemy konkurencyjności i osiągania przewagi konkurencyjnej są stałą troską menedżerów i świadomych załóg pracowniczych pragnących utrzymać swoje miejsca pracy. Konkurencyjność jest pokaźną cechą wolnego rynku, którego skuteczność funkcjonowania jest tym wyższa , im energiczniejsza jest konkurencja i im udoskonalone warunki jej realizacji. Wyjątkowo spora literatura z tego zakresu omawia ogólnie i w szczegółach różne systemy, metody, narzędzia i podejścia kreujejące szanse uzyskania przewagi konkurencyjnej. Jednakże praktyczne wykorzystanie tych wytycznych w obfitym zakresie zależy od umiejętności i kompetencji naczelnego kierownictwa, załogi, kultury organizacyjnej, umiejętności korzystania z przystępnej wiedzy i generowania własnej, koniecznej dla rozwiązania nowych problemów i in. Jeszcze nie tak dawno o powodzeniu w konkurencji decydowało posiadanie niezbędnych surowców lub dostęp do nich, posiadanie korzystnej technice i kapitału. Obecnie ważnym zagadnieniem w konkurencji stały się: potencjał wiedzy i umiejętności, infrastruktura technologiczno-organizacyjna, a także strategia i kultura organizacji, jak w dodatku zewnętrzne przepisy prawne, warunki ekonomiczne i przystępność nowoczesnych technice i in.

Niniejszym monografia jest asygnowana dla studentów kierunku „zarządzanie i inżynieria produkcji: i innych kierunków, na który są omawiane zagadnienia konkurencyjności organizacji, oraz dla kadr zarządzających organizacjami produkcjami i usługowymi w celu diagnozowania, analizy i doskonalenia najróżniejszych aspektów działalności organizacyjno-technicznej. W książce omówiono wybrane aspekty działalności techniczno-organizacyjne konkurencyjności, z którymi pracownicy stykają się w codziennej działalności operatywnej. Przedstawione w monografii metody mają na celu ułatwienie opracowania wewnętrznych systemów ocen, uwzględniających specyfikę organizacji, w celu wyznaczania potrzeb i priorytetów doskonalenia poszczególnych aspektów działań.


Spis treści

Indeks skrótów i oznaczeń

1. Konkurencyjność i jej uwarunkowania
1.1. Istota konkurencji i konkurencyjności
1.2. Wybrane czynniki sprzyjające budowaniu przewagi konkurencyjnej
1.3. Konkurencyjność a jednostajny rozwój
1.4. EMAS – droga ekorozwoju
Literatura

2. Konkurencyjność wyrobów i jej ocena
2.1. Konstytuowanie konkurencyjności wyrobu
2.2. Uruchamianie produkcji nowego wyrobu
2.3. System wytwarzania wyrobów jego wpływ na konkurencyjność organizacji
2.4. Przybliżona metoda oceny konkurencyjności wyrobów materialnych
Literatura

3. Procesy i ich znaczenie dla organizacji
3.1. Identyfikacja procesów
3.2. Zarządzanie procesami
3.3. Dokumentowanie i auditowanie procesów
3.4. Ocena przydatności i jakości procesów wykonywanych w organizacji
Literatura

4. Doskonalenie konkurencyjności z pomocą kanonów zarządzania
4.1. Geneza i znaczenie standardowych systemów zarządzania
4.2. Podobieństwo i elementy wspólne typowych systemów zarządzania
4.3. Ogólne zasady sterowania i zarządzania w systemach typowych
4.4 Ocena konkurencyjności standardowych systemów zarządzania
Literatura

5. Znaczenie działalności normalizacyjnej w polepszeniu konkurencyjności i organizacji
5.1. Normalizacja w działalności inżynierskiej
5.2. Zasady i cele normalizacji i ich wpływ na działalność organizacji
5.3. Znaczenie norm w procesach potwierdzania zgodności
5.4. Ocena przydatności dla organizacji i jej działalności
Literatura

6. Technologiczne uwarunkowania konkurencyjności
6.1. Technika w działalności przedsiębiorstwa
6.2. Opracowanie i przygotowanie nowej technologii
6.3. Wdrażanie i transfery nowych technice
6.4. Ocena poziomu konkurencyjności użytkowanej technologii
Literatura

7. Konkurencyjność systemu sprzętów technicznych (SMT)
7.1. Znaczenie i zadania SMT
7.2. Podstawowe kryteria dotyczące formowania SMT
7.3. Obsługa i nadzór prewencyjny SMT
7.4. Uproszczony sposób oceny przydatności konkurencyjnej SMT
Literatura

8. Innowacji i ich znaczenie dla konkurencyjności
8.1. Strategiczne znaczenie postępowości
8.2. Podstawy działań innowacyjnych
8.3. Ogólna samoocena potencjału progresywnego i jego zmian w czasie
8.4. Ocena przydatność konkurencyjnej innowacji w organizacji
Literatura

9. Problemy doskonalenia konkurencyjność
9.1. Pozycjonowanie konkurencyjności organizacji
9.2. Wybrane przyczyny kryzysów wewnętrznych
9.3. Wytyczne wyznaczania wskaźników scalonych
9.4. Ułatwianie funkcjonowania organizacji
Literatura

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.