Menu

Wiwa HD 80 Evo

Cechy produktu

 • Producent Wiwa 
 • Tuner DVB-T 
 • Złącza USB, HDMI, Euro 

Opis

 • Cyfrowe coaxialne: 1 szt.
 • Funkcje dodatkowe: TeletekstTime SHIFTRadioElektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)Nadzór rodzicielski
 • Funkcje dodatkowe: Time SHIFTTeletekstElektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)Nadzór rodzicielskiRadio
 • Funkcje dopełniające: Time SHIFTRadioElektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)Nadzór rodzicielskiTeletekst
 • Funkcje uzupełniające: teletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuradioelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)nadzór rodzicielski
 • Funkcje dopełniające: funkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuteletekstelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)nadzór rodzicielskiradio
 • Funkcje dodatkowe: nadzór rodzicielskiteletekstelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)radiofunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje dopełniające: radioteletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)nadzór rodzicielski
 • Funkcje dopełniające: elektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)radionadzór rodzicielskiteletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje dopełniające: teletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuradionadzór rodzicielskielektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
 • Funkcje dodatkowe: teletekstradiofunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)nadzór rodzicielski
 • Funkcje dopełniające: teletekstradionadzór rodzicielskifunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
 • Funkcje uzupełniające: teletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)radionadzór rodzicielski
 • Funkcje uzupełniające: teletekstradiofunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazunadzór rodzicielskielektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
 • Funkcje dodatkowe: teletekstnadzór rodzicielskiradioelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)funkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje uzupełniające: teletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazunadzór rodzicielskiradioelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
 • Funkcje uzupełniające: teletekstnadzór rodzicielskielektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)radiofunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje dodatkowe: teletekstnadzór rodzicielskiradiofunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
 • Funkcje dodatkowe: teletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)nadzór rodzicielskiradio
 • Funkcje dopełniające: teletekstnadzór rodzicielskifunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)radio
 • Funkcje dodatkowe: teletekstelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)nadzór rodzicielskiradiofunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje uzupełniające: teletekstradioelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)nadzór rodzicielskifunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje dopełniające: radioteletekstnadzór rodzicielskielektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)funkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje dodatkowe: teletekstnadzór rodzicielskifunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuradioelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
 • Funkcje uzupełniające: radioteletekstnadzór rodzicielskifunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)
 • Funkcje dodatkowe: teletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazunadzór rodzicielskielektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)radio
 • Funkcje dodatkowe: teletekstradioelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)funkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazunadzór rodzicielski
 • Funkcje uzupełniające: teletekstelektroniczny przewodnik po kanałach (EPG)funkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuradionadzór rodzicielski
 • HDMI: 1 szt.
 • Kod producenta: HD 80 Evo
 • Kolor: Czarny matowy
 • Moc: 10 W
 • Moduły komunikacyjne: Nie dotyczy
 • Nagrywanie na zew. Nośnikach pamięci: true
 • Napięcie zasilania: 220-240 V
 • Napięcie zasilania: 220-240
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3wmaoggm4aacceac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderwav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3oggwaveac3accdts - poprzez zewnętrzny dekoderm4awmamp3
 • Obsługiwane pliki audio: mp3oggwmawavm4aac3eac3dts - przez zewnętrzny dekoderacc
 • Obsługiwane pliki audio: ac3dts - poprzez zewnętrzny dekodereac3m4amp3oggwavwmaacc
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - przez zewnętrzny dekodereac3m4amp3oggwavwma
 • Obsługiwane pliki audio: ac3acceac3wmam4awavmp3dts - poprzez zewnętrzny dekoderogg
 • Obsługiwane pliki audio: eac3wmadts - poprzez zewnętrzny dekoderaccac3wavm4aoggmp3
 • Obsługiwane pliki audio: ac3oggwavwmadts - poprzez zewnętrzny dekoderacceac3m4amp3
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - poprzez zewnętrzny dekoderm4aeac3oggmp3wavwma
 • Obsługiwane pliki audio: ac3oggm4aaccmp3wmawaveac3dts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - poprzez zewnętrzny dekodereac3oggm4awmamp3wav
 • Obsługiwane pliki audio: oggm4aaccmp3wmaac3eac3dts - przez zewnętrzny dekoderwav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - przez zewnętrzny dekoderm4amp3eac3wavoggwma
 • Obsługiwane pliki audio: ac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderaccoggeac3wavm4awmamp3
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - przez zewnętrzny dekodereac3m4awavwmamp3ogg
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - przez zewnętrzny dekodereac3m4aoggwavmp3wma
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - przez zewnętrzny dekodereac3wmam4amp3oggwav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - przez zewnętrzny dekodereac3m4aoggwmamp3wav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accm4adts - przez zewnętrzny dekodereac3mp3oggwmawav
 • Obsługiwane pliki audio: dts - przez zewnętrzny dekodereac3mp3wavm4aaccac3oggwma
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - poprzez zewnętrzny dekoderwmaeac3mp3wavm4aogg
 • Obsługiwane pliki audio: acceac3ac3m4amp3oggwmadts - przez zewnętrzny dekoderwav
 • Obsługiwane pliki audio: wavac3wmaoggeac3mp3accdts - przez zewnętrzny dekoderm4a
 • Obsługiwane pliki audio: ac3dts - przez zewnętrzny dekodereac3mp3accm4aoggwmawav
 • Obsługiwane pliki audio: dts - przez zewnętrzny dekoderaccm4aac3eac3oggmp3wavwma
 • Obsługiwane pliki audio: eac3wmawavoggac3accm4adts - przez zewnętrzny dekodermp3
 • Obsługiwane pliki audio: wmadts - przez zewnętrzny dekoderwavaccac3mp3oggm4aeac3
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accwmawavoggeac3mp3m4adts - przez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: eac3wmaac3accoggmp3m4adts - poprzez zewnętrzny dekoderwav
 • Obsługiwane pliki audio: wmadts - poprzez zewnętrzny dekodereac3mp3m4aac3wavoggacc
 • Obsługiwane pliki audio: ac3eac3wmadts - poprzez zewnętrzny dekoderaccm4awavoggmp3
 • Obsługiwane pliki audio: accac3eac3mp3dts - przez zewnętrzny dekoderm4aoggwavwma
 • Obsługiwane pliki audio: accdts - poprzez zewnętrzny dekodereac3m4amp3wmaac3oggwav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accdts - przez zewnętrzny dekoderm4amp3eac3oggwmawav
 • Obsługiwane pliki audio: dts - przez zewnętrzny dekoderm4awmamp3ac3oggacceac3wav
 • Obsługiwane pliki audio: m4awmamp3wavoggac3dts - przez zewnętrzny dekodereac3acc
 • Obsługiwane pliki audio: eac3oggwavmp3m4aaccwmaac3dts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: ac3eac3accdts - przez zewnętrzny dekoderwavwmam4aoggmp3
 • Obsługiwane pliki audio: ac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderm4aaccwmawavmp3oggeac3
 • Obsługiwane pliki audio: m4awmawavmp3acceac3ac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderogg
 • Obsługiwane pliki audio: oggdts - przez zewnętrzny dekoderac3m4aeac3wavmp3wmaacc
 • Obsługiwane pliki audio: ac3accoggdts - poprzez zewnętrzny dekodereac3mp3m4awmawav
 • Obsługiwane pliki audio: accac3eac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderwavm4amp3wmaogg
 • Obsługiwane pliki audio: ac3oggdts - poprzez zewnętrzny dekoderwmam4amp3eac3accwav
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubsamassssasrt
 • Obsługiwane pliki napisów: srttxtsamsubssaass
 • Obsługiwane pliki napisów: samssaasssubtxtsrt
 • Obsługiwane pliki napisów: asstxtsubsamsrtssa
 • Obsługiwane pliki napisów: subsamssasrttxtass
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubassssasamsrt
 • Obsługiwane pliki napisów: srtasssamssasubtxt
 • Obsługiwane pliki napisów: subssasamasstxtsrt
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubssaasssrtsam
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubssasrtasssam
 • Obsługiwane pliki napisów: ssasrtsubtxtasssam
 • Obsługiwane pliki napisów: srttxtsubsamassssa
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsrtssasubsamass
 • Obsługiwane pliki napisów: asssrtssasubtxtsam
 • Obsługiwane pliki napisów: samasssrtsubssatxt
 • Obsługiwane pliki napisów: samtxtssaasssubsrt
 • Obsługiwane pliki napisów: srtsamasssubtxtssa
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsrtssasubasssam
 • Obsługiwane pliki napisów: samasssrtssatxtsub
 • Obsługiwane pliki napisów: subsrtssatxtasssam
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsrtssasamsubass
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsrtsamssasubass
 • Obsługiwane pliki napisów: subtxtsrtssaasssam
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubsrtasssamssa
 • Obsługiwane pliki napisów: subtxtsrtasssamssa
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubsamssaasssrt
 • Obsługiwane pliki napisów: txtasssamsrtsubssa
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubssasrtsamass
 • Obsługiwane pliki napisów: txtasssubsrtssasam
 • Obsługiwane pliki napisów: srttxtsubssaasssam
 • Obsługiwane pliki napisów: srtssaasssamsubtxt
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubsrtassssasam
 • Obsługiwane pliki napisów: asssamtxtsubssasrt
 • Obsługiwane pliki napisów: subassssasamsrttxt
 • Obsługiwane pliki napisów: subssatxtsrtsamass
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsrtsubssaasssam
 • Obsługiwane pliki napisów: samassssatxtsubsrt
 • Obsługiwane pliki napisów: ssatxtsamsubasssrt
 • Obsługiwane pliki napisów: subasssrtssatxtsam
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpegpngjpg
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpegjpgpng
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpgjpegpng
 • Obsługiwane pliki obrazu: pngjpgjpeg
 • Obsługiwane pliki obrazu: pngjpegjpg
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpgpngjpeg
 • Obsługiwane pliki wideo: m2tsmpegmpetprmp4mpeg4movtpdivxaviavcflvmkvtsasfxvidwmv3gpvobH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: mkvmpeg4mpemovmpegavcdivxtprtswmvasfxvidm2ts3gpavivobflvH.264/AVCtpmp4
 • Obsługiwane pliki wideo: mkvtpmpeg4movmpemp43gpvobaviflvtprasfavctsm2tsxviddivxwmvmpegH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: divxm2tsmpeg4mpemovmp43gpvobtsmkvtprtpflvasfxvidaviavcwmvmpegH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: asfxviddivxflvmkvmp4tprmovmpempeg4m2tsavctsavitpwmv3gpvobmpegH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: mp4flvavimkvm2tsmpemovmpeg4mpeg3gpvobtptprtsavcwmvasfxviddivxH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: flvmkvmpegmpemp4asfxvidmpeg4movdivxm2ts3gpvobtsaviavctprwmvtpH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: 3gpvobdivxavcm2tsaviwmvflvmpemkvmovtprmpeg4mp4tsmpegtpasfxvidH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: flvH.264/AVCmkvmpeg4movm2tsavc3gpvobwmvasfxvidavidivxmp4tptprmpegtsmpe
 • Obsługiwane pliki wideo: asfxvidmpeg4mp4tprmpeg3gptstpm2tsavivobavcdivxwmvmovmkvflvmpeH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: mpeg4flvm2tsmovmkvmpegtprasfxvidaviavc3gptsmpedivxwmvvobtpmp4H.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: 3gpmpeg4aviasfxvidm2tsavctsmkvwmvvobdivxflvH.264/AVCmpegtpmpemp4movtpr
 • Obsługiwane pliki video: tprtpmpegavc3gpasfavitsxvidvobdivxwmvflvmkvmovm2tsmp4mpeg4mpeH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: m2tsmp4mpemovmpegmkvavcdivxavimpeg4wmvasf3gptprxvidvobflvH.264/AVCtpts
 • Obsługiwane pliki wideo: divxflvm2tsmkvmovmpeavctp3gpasfvobxvidmpeg4avitstprmp4wmvH.264/AVCmpeg
 • Obsługiwane pliki video: avc3gpasfavitpdivxxvidtprtsvobflvwmvm2tsmkvH.264/AVCmpeg4movmpempegmp4
 • Obsługiwane pliki video: asfdivxxvidavimkvm2tsmovflvavctprtptsmpeg3gpvobmp4mpeg4wmvH.264/AVCmpe
 • Obsługiwane pliki wideo: avcmpempeg43gptpaviwmvmpegasfxvidm2tsdivxmkvflvtstprvobmp4movH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: aviflvm2tsmovmkvdivxmp43gptptprmpegvobavctswmvasfxvidmpeg4mpeH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: m2tsmpempeg4tpmp4mpegts3gpaviasfvobavcxviddivxtprwmvmkvflvmovH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: flvm2tsmpemovmkvmp4avcts3gptprdivxvobasfxvidavimpegtpwmvH.264/AVCmpeg4
 • Obsługiwane pliki video: divxaviavcwmvm2tsmovflvmkvmp4mpetprtpmpeg4mpegasftsxvid3gpvobH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: asfflvmpempeg4mpegxviddivxtpaviavcwmv3gpvobH.264/AVCtprmovmp4tsm2tsmkv
 • Obsługiwane pliki wideo: avcmpegmpeg4tpdivxtpravits3gpasfmkvm2tsflvmpexvidwmvvobmp4movH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: 3gptprtsvobaviflvdivxasfmkvm2tsxvidH.264/AVCmp4movmpetpmpeg4mpegavcwmv
 • Obsługiwane pliki video: flvmpeg4mp4divxmpegmpetpH.264/AVCmkv3gpvobwmvasfxvidavctprmovtsavim2ts
 • Obsługiwane pliki wideo: m2tsmkvmp4movmpempegmpeg4tstptprflvdivx3gpvobavcaviwmvasfxvidH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: flvtsmovmkvtp3gpmpexvidavitprm2tsvobasfwmvmpeg4divxH.264/AVCmpegmp4avc
 • Obsługiwane pliki video: 3gpvobasfxviddivxavcflvtsm2tsavimp4mkvwmvmovmpeg4tprmpegmpetpH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: mpeg4tprmpegtsmp4aviasfxvidmpe3gpvobtpavcdivxm2tswmvflvmkvmovH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: mpeg3gpvobavitprasfxvidavctstpdivxwmvm2tsmkvmovflvmpeg4mpemp4H.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: mkvmovmp4mpempeg4mpegtptprtsvobxvidwmvH.264/AVC3gpasfavcavidivxflvm2ts
 • Obsługiwane pliki wideo: tstpravctpasfxvid3gpvobwmvavidivxflvmp4m2tsmpempeg4mkvmpegmovH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: 3gpvobavidivxtsasfxvidflvavcm2tswmvmkvmovtpmpetprmpegmpeg4mp4H.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: mpeg43gpvobasfxvidaviflvm2tsdivxavctsmkvwmvmpetprmovmp4tpmpegH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: 3gpvobavcm2tsasfxvidavidivxmkvtswmvflvtprmp4mpempegmpeg4movtpH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: mpeg3gpvobasfxvidmpeg4avcaviflvtsm2tsdivxmkvwmvmp4movtprmpetpH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: 3gpvobasfxvidtsm2tsavcaviflvwmvdivxmkvmpeg4tprmp4mpegtpmpemovH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: 3gpvobavcdivxtsavitprasfxvidwmvm2tsflvmpeg4mkvtpmovmp4mpegmpeH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: tprm2tsavcflvtsasfxvidwmvdivxavitp3gpvobmkvmovmp4mpegmpeg4mpeH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: tsmkv3gpvobasfxvidavcwmvavidivxflvm2tstprmovmpeg4mp4mpempegtpH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: 3gpasfavcavidivxflvm2tsmkvmovmp4mpempeg4mpegtptprtsvobxvidwmvH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: mpeg4mpetsmp4movtprtpflv3gpvobmpegdivxm2tsasfxvidaviavcwmvmkvH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: tsmovmpegxvidavcflvmpetpvob3gpmp4wmvmkvmpeg4divxtprasfH.264/AVCavim2ts
 • Obsługiwane pliki video: tpmovavcwmvflvtsdivxmpeg43gpvobavimpemkvtprmp4m2tsmpegasfxvidH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: wmv3gpasfavcavidivxflvm2tsmkvmovmp4mpempeg4mpegtptprtsvobxvidH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: mkvavixvidmpeg4avctstptprm2tsmpempegmp4movvob3gpasfdivxflvwmvH.264/AVC
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p1080iauto576i576p720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576pauto1080p1080i576i720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i1080p576p1080i720pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i1080p720p576p576iauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto1080p1080i576p720p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p576iauto1080i1080p720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576iauto1080p720p1080i576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720pauto1080p576p576i1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto1080i720p1080p576p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p576iauto1080i576p720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto576p1080i576i720p1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p576p576iauto1080i1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p1080i1080pauto576i576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto1080i576i1080p720p576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto576p720p1080i1080p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p576i1080pauto1080i576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i720pauto1080p576p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i720p1080pauto576p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576iauto1080i576p1080p720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p720p576p576iauto1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i1080p720p576pauto576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i1080p576p720pauto576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i1080p576i576pauto720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p576iauto1080i720p1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i720p576p1080pauto576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i720p1080p576iauto576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p720p576iauto1080p1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p1080i576p576i720pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto1080p1080i576i576p720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i1080i576p720p1080pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p1080i720p576p576iauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p720p576i576pauto1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p720p576iauto1080i576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i576i1080p576pauto720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p1080i576pauto576i720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i1080i1080pauto576p720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i576i720p1080p576pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p1080p1080iauto576i720p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080p1080i720p576pauto576i
 • Obsługiwane systemy odbioru: DVB-T
 • Odtwarzanie z zew. Nośników pamięci: true
 • Opis marketingowy: postępowy dekoder o niewielkich rozmiarach (155x80x30). Wytwarzany jest z czarnego matowego plastiku, a także z krystalicznego panelu przedniego. Dodatkowo pozostał zaopatrzony w dwukolorową diode led oznajmiającą o stanie działania odbiornika. Umieszczenie zasilania na zewnątrz z tyłu pokrywy przyczyniło się do zredukowania wymiarów i wagi tunera.Tuner został zaopatrzony we wszystkie wymagane złącza (złącze antenowe, wyjście dźwięku cyfrowego typu COAXIAL, złącze HDMI, a także SCART) oraz, co czyni go niepowtarzalnym wśród innych tunerów DVB-T, analogowe wyjście dźwięku stereo.Zaletą dekodera jest ultracienki pilot o rozmiarach (175x45x6), który podwyższa komfort używania. Instynktownie rozmieszczone przyciski o stosownej wielkości. W dodatku po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku słyszymy standardowe kliknięcie, co przyczynia się do funkcjonalności pilota.
 • Opis marketingowy: nowoczesny dekoder o niewielkich rozmiarach (155x80x30). Wytwarzany jest z czarnego matowego plastiku i z krystalicznego panelu przedniego. Dodatkowo pozostał wyekwipowany w dwukolorową diode led sygnalizującą o stanie działania odbiornika. Umieszczenie zasilania na zewnątrz z tyłu obudowy przyczyniło się do zredukowania wymiarw i wagi tunera.Tuner pozostał wyekwipowany we wszystkie wymagane złącza (złącze antenowe, wyjście dźwięku cyfrowego rodzaju COAXIAL, złącze HDMI i SCART) oraz, co czyni go specyficznym wśrd innych tunerw DVB-T, analogowe wyjście dźwięku stereo.Zaletą dekodera jest ultracienki pilot o rozmiarach (175x45x6), ktry podnosi komfort stosowania. Instynktownie rozmieszczone przyciski o trafnej wielkości. W dodatku po naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku słyszymy typowe kliknięcie, co przyczynia się do funkcjonalności pilota.
 • Pilot: true
 • Proporcje obrazu: 16:94:3
 • Proporcje obrazu: 4:316:9
 • SCART: 1 szt.
 • Strona www towaru: http://www.wiwa.info.pl/produkty/tunery-dvb-t/wiwa-hd-80-evo.html
 • wariant: Tuner TV
 • USB: 1
 • Waga urządzenia: 360 g
 • Wejście antenowe RF (naziemne): 1 szt.
 • Wewnętrzny dysk twardy albo pamięć: false
 • Wyjście antenowe RF: 1 szt.
 • Wyjście słuchawkowe (mini-jack): 1 szt.
 • rozmiary urządzenia (Szer/Wys/Gł): 155x30x80 mm
 • rozmiary urządzenia (Szer/Wys/Gł): 155x30x80 m
 • ekran: false

Filmy

Filmy pochodzą z serwisu YouTube. Zostały stworzone przez różnych autorów z całego świata. Ich jakość jest dość zróżnicowana.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.