Menu

Wiwa HD 95

Cechy produktu

 • Producent Wiwa 
 • Tuner DVB-T 
 • Złącza USB, HDMI, Euro 

Opis

 • Cyfrowe coaxialne: 1 szt.
 • Funkcje dopełniające: Time SHIFTTeletekstZegarek
 • Funkcje dodatkowe: TeletekstTime SHIFTZegarek
 • Funkcje dodatkowe: funkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuteletekstzegarek
 • Funkcje dopełniające: zegarekfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuteletekst
 • Funkcje dodatkowe: zegarekteletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje dodatkowe: teletekstzegarekfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazu
 • Funkcje uzupełniające: teletekstfunkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuzegarek
 • Funkcje dopełniające: funkcja timeshift – zatrzymywanie i przewijanie obrazuzegarekteletekst
 • Funkcje i systemy audio: Dolby Digital Plus
 • HDMI: 1 szt.
 • Kod producenta: HD95 MC
 • Kolor: Czarny
 • Moc: 8 W
 • Moduły komunikacyjne: Nie dotyczy
 • Nagrywanie na zew. Nośnikach pamięci: true
 • Napięcie zasilania: 220-240 V
 • Napięcie zasilania: 220-240
 • Obsługiwane pliki audio: mp3accdts - poprzez zewnętrzny dekodereac3m4aoggwavac3
 • Obsługiwane pliki audio: mp3oggwavm4aac3eac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderacc
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3eac3dts - przez zewnętrzny dekoderwavm4aaccogg
 • Obsługiwane pliki audio: wavmp3oggm4aaccac3eac3dts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3dts - poprzez zewnętrzny dekodereac3accm4aoggwav
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3accdts - poprzez zewnętrzny dekodereac3m4aoggwav
 • Obsługiwane pliki audio: oggm4aacceac3dts - przez zewnętrzny dekodermp3wavac3
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3eac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderm4aoggaccwav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3wavoggm4aacceac3dts - przez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: ac3eac3oggwavm4amp3accdts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: oggwavmp3acceac3m4adts - poprzez zewnętrzny dekoderac3
 • Obsługiwane pliki audio: dts - przez zewnętrzny dekodermp3accm4aac3eac3wavogg
 • Obsługiwane pliki audio: ac3eac3oggmp3m4aaccwavdts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3eac3dts - przez zewnętrzny dekoderaccoggwavm4a
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3accoggm4awaveac3dts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3eac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderaccm4awavogg
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3eac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderaccm4aoggwav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3dts - przez zewnętrzny dekodereac3oggm4awavacc
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3dts - poprzez zewnętrzny dekodereac3accoggwavm4a
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3dts - przez zewnętrzny dekodereac3accm4aoggwav
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3accm4aeac3oggwavdts - przez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3eac3accwavm4aoggdts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3wavaccdts - przez zewnętrzny dekoderm4aeac3ogg
 • Obsługiwane pliki audio: ac3wavmp3eac3accdts - przez zewnętrzny dekoderm4aogg
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3accoggwavdts - poprzez zewnętrzny dekoderm4aeac3
 • Obsługiwane pliki audio: mp3wavac3acceac3dts - poprzez zewnętrzny dekoderoggm4a
 • Obsługiwane pliki audio: mp3ac3m4aaccoggeac3dts - przez zewnętrzny dekoderwav
 • Obsługiwane pliki audio: oggeac3mp3ac3accm4awavdts - przez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3oggaccm4adts - poprzez zewnętrzny dekoderwaveac3
 • Obsługiwane pliki audio: wavmp3m4aoggdts - przez zewnętrzny dekoderac3eac3acc
 • Obsługiwane pliki audio: ac3mp3m4aoggwavdts - przez zewnętrzny dekodereac3acc
 • Obsługiwane pliki audio: mp3accoggdts - poprzez zewnętrzny dekodereac3ac3wavm4a
 • Obsługiwane pliki audio: m4awaveac3oggmp3accdts - przez zewnętrzny dekoderac3
 • Obsługiwane pliki audio: ac3wavoggdts - poprzez zewnętrzny dekodermp3m4aacceac3
 • Obsługiwane pliki audio: eac3oggwavmp3accm4aac3dts - poprzez zewnętrzny dekoder
 • Obsługiwane pliki audio: mp3wavoggdts - przez zewnętrzny dekoderacceac3m4aac3
 • Obsługiwane pliki audio: waveac3m4amp3accac3dts - przez zewnętrzny dekoderogg
 • Obsługiwane pliki napisów: ssasrttxtsmisub
 • Obsługiwane pliki napisów: ssasmisubtxtsrt
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubssasmisrt
 • Obsługiwane pliki napisów: ssasmisubsrttxt
 • Obsługiwane pliki napisów: smisubtxtssasrt
 • Obsługiwane pliki napisów: subssasrtsmitxt
 • Obsługiwane pliki napisów: subsrtssatxtsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsmisubsrtssa
 • Obsługiwane pliki napisów: srtsubtxtssasmi
 • Obsługiwane pliki napisów: smissatxtsubsrt
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubsmissasrt
 • Obsługiwane pliki napisów: srtsmissatxtsub
 • Obsługiwane pliki napisów: ssasubtxtsrtsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: ssatxtsubsrtsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: srttxtssasubsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: srtssasubtxtsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: txtssasrtsubsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: srttxtsubssasmi
 • Obsługiwane pliki napisów: subssasrttxtsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: subtxtssasrtsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubsrtsmissa
 • Obsługiwane pliki napisów: smisrttxtssasub
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsubsrtssasmi
 • Obsługiwane pliki napisów: subssatxtsrtsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: ssatxtsubsmisrt
 • Obsługiwane pliki napisów: ssasrttxtsubsmi
 • Obsługiwane pliki napisów: txtsrtsubssasmi
 • Obsługiwane pliki napisów: smitxtsrtsubssa
 • Obsługiwane pliki napisów: subsmitxtsrtssa
 • Obsługiwane pliki napisów: subsrttxtssasmi
 • Obsługiwane pliki obrazu: bmpjpegjpgjpe
 • Obsługiwane pliki obrazu: bmpjpgjpegjpe
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpgjpejpegbmp
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpejpegjpgbmp
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpgbmpjpejpeg
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpgjpegbmpjpe
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpejpgbmpjpeg
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpegjpejpgbmp
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpegjpgjpebmp
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpegbmpjpgjpe
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpgbmpjpegjpe
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpgjpegjpebmp
 • Obsługiwane pliki obrazu: bmpjpgjpejpeg
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpegbmpjpejpg
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpegjpebmpjpg
 • Obsługiwane pliki obrazu: jpejpgjpegbmp
 • Obsługiwane pliki video: movmp4mpeg2mpegmpeg4tptprtsxvidavimkvH.264/AVCm2ts
 • Obsługiwane pliki video: mkvmpeg2movmp4avimpeg4m2tsmpegtptsH.264/AVCxvidtpr
 • Obsługiwane pliki wideo: avimpegmp4mpeg2tpmkvmovmpeg4m2tsxvidtstprH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: mkvmp4mpeg2tsmpeg4H.264/AVCxvidmpegtptprm2tsmovavi
 • Obsługiwane pliki wideo: mp4mpeg4m2tsmovmkvmpeg2mpegavixvidtptprtsH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: avim2tsmkvmovmpeg2mp4mpegmpeg4tptsH.264/AVCtprxvid
 • Obsługiwane pliki wideo: mp4xvidtsmpeg4tprtpmpegH.264/AVCmkvavimpeg2movm2ts
 • Obsługiwane pliki video: m2tsmp4mpeg2mpegmpeg4tprtptsxvidH.264/AVCmovavimkv
 • Obsługiwane pliki wideo: avim2tsmp4tprtpmkvmpeg4movmpegtsmpeg2xvidH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: m2tsmp4mpeg2mpeg4mpegtprtptsxvidH.264/AVCavimkvmov
 • Obsługiwane pliki video: movavimpeg4mp4mpeg2mkvxvidH.264/AVCtsmpegtprtpm2ts
 • Obsługiwane pliki wideo: aviH.264/AVCm2tsmpeg4mpeg2tptprmkvmpegmovmp4tsxvid
 • Obsługiwane pliki wideo: movm2tsavimp4mpeg2mpeg4mpegxvidtprtptsH.264/AVCmkv
 • Obsługiwane pliki wideo: mpegtpmovtprmp4mpeg2tsmpeg4xvidm2tsaviH.264/AVCmkv
 • Obsługiwane pliki video: xvidmpeg4tptsm2tsaviH.264/AVCmpegmp4tprmpeg2mkvmov
 • Obsługiwane pliki wideo: avimpeg2m2tsmkvmpeg4mp4mpegtprxvidtstpmovH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: mpeg2mkvavimpeg4m2tstpmpegtprtsxvidH.264/AVCmp4mov
 • Obsługiwane pliki video: m2tsmkvmovmp4mpeg4mpeg2mpegH.264/AVCtprtpxvidtsavi
 • Obsługiwane pliki wideo: mpeg2H.264/AVCtprmpeg4mkvtsmpegmp4tpxvidavim2tsmov
 • Obsługiwane pliki wideo: avim2tsmpeg2mkvmovmpeg4mp4mpegtptprH.264/AVCtsxvid
 • Obsługiwane pliki video: mpeg2mpegH.264/AVCmpeg4tprtptsxvidmp4avim2tsmkvmov
 • Obsługiwane pliki video: mpeg2mpeg4mpegtptprtsxvidH.264/AVCmovmkvm2tsavimp4
 • Obsługiwane pliki video: mp4mpeg2mpeg4mpegtptprtsxvidH.264/AVCavimkvm2tsmov
 • Obsługiwane pliki wideo: movmkvmp4mpeg2mpeg4mpegtptstprH.264/AVCxvidm2tsavi
 • Obsługiwane pliki wideo: mpegtpmkvmp4tstprxvidmpeg2avim2tsmpeg4H.264/AVCmov
 • Obsługiwane pliki video: H.264/AVCm2tsavimpegmpeg2mpeg4mkvtpmovmp4xvidtprts
 • Obsługiwane pliki wideo: tsmp4tpmpegmpeg4xvidmpeg2avitprmkvH.264/AVCm2tsmov
 • Obsługiwane pliki video: mkvmovmpeg4tpmp4mpegmpeg2tprtsxvidH.264/AVCm2tsavi
 • Obsługiwane pliki wideo: H.264/AVCxvidmp4movm2tsmkvavimpeg2mpegmpeg4tptprts
 • Obsługiwane pliki wideo: m2tsmp4mkvmpegmpeg2tpmovavimpeg4tsxvidtprH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: avim2tsmpegmovmkvmp4mpeg2mpeg4tpH.264/AVCtprtsxvid
 • Obsługiwane pliki wideo: tptprmp4mpeg4H.264/AVCmpegxvidmovmpeg2tsavim2tsmkv
 • Obsługiwane pliki video: mpegmkvtpavim2tsmpeg2H.264/AVCmovmp4mpeg4xvidtstpr
 • Obsługiwane pliki wideo: avim2tsmkvmovmp4mpeg2mpeg4mpegtptprtsxvidH.264/AVC
 • Obsługiwane pliki video: mkvavixvidmpeg4tstptprm2tsmpegmp4movmpeg2H.264/AVC
 • Obsługiwane pliki wideo: tsxvidmp4mpeg4avitpH.264/AVCmovmpegtprmpeg2m2tsmkv
 • Obsługiwane pliki video: mpegmp4avim2tsxvidmpeg2tprmkvmpeg4tpH.264/AVCtsmov
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i576p1080p720pauto1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p1080iauto720p1080p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto576p1080i720p1080p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p576p1080p1080iauto576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i1080p720p576p576iauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i576p720p1080i1080pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i720p576i576pauto1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i720p576p1080i1080pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto720p576p1080i1080p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p576i576p1080i1080pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto1080i720p576p576i1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p576i576pauto1080p1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p1080i720p576i1080pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720pauto576i1080p1080i576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i576p720p1080iauto1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i720p576p1080p1080iauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i1080p576pauto720p1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p576i720p1080p1080iauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i576p1080i720p1080pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i576p1080p720p1080iauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i720p1080p1080iauto576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p1080p1080i576iauto576p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p576i1080i1080p720pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p576iauto1080p720p1080i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 1080i1080p576p576i720pauto
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576i576p720pauto1080i1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto576p1080p1080i720p576i
 • Obsługiwane rozdzielczości: 720p576i1080i576pauto1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: auto576i576p720p1080i1080p
 • Obsługiwane rozdzielczości: 576p1080p1080i720pauto576i
 • Obsługiwane systemy odbioru: DVB-T
 • Odtwarzanie z zew. Nośników pamięci: true
 • Pilot: true
 • Proporcje obrazu: 16:94:3
 • Proporcje obrazu: 4:316:9
 • SCART: 1 szt.
 • Strona www produktu: http://www.wiwa.info.pl/
 • rodzaj: Tuner TV
 • USB: 1
 • Waga urządzenia: 360 g
 • Wejście antenowe RF (naziemne): 1 szt.
 • Wyjście antenowe RF: 1 szt.
 • Wyjście słuchawkowe (mini-jack): 1 szt.
 • wymiary urządzenia (Szer/Wys/Gł): 170x30x100 mm
 • wymiary urządzenia (Szer/Wys/Gł): 170x30x100 m
 • ekran: true

Filmy

Filmy pochodzą z serwisu YouTube. Zostały stworzone przez różnych autorów z całego świata. Ich jakość jest dość zróżnicowana.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.