Menu

BHP - obowiązki pracodawców

Cechy produktu

  • ISBN 9788381377300 
  • Autor praca zbiorowa 
  • Wydawnictwo Infor PL 
  • Ilość stron 80 
  • Rok wydania 2020 

Opis

"Pracodawca jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Powinien to robić przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki.Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy zapewnienie pracownikom profilaktycznej opieki lekarskiej.

Obejmuje ona badania wstępne, okresowe i kontrolne. Badanie lekarskie przeprowadza uprawniony do tego lekarz medycyny pracy, który wystawia pracownikowi orzeczenie stwierdzające, że jest zdolny albo niezdolny do realizowania danej pracy.Przed dopuszczeniem pracownika do pracy pracodawca zapewnia mu przeszkolenie w zakresie bhp oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Wstępne szkolenie pracownika nie jest wymagane w razie podjęcia pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.Z kolei szkolenie okresowe nie jest wymagane w przypadku pracownika na stanowisku administracyjno-biurowym.

Jednak warunkiem jest,rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajdował się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niżeli trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, iż jest to konieczne.Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze.

Obowiązek ten dotyczy jednak tylko niektórych rodzajów pracy i stanowisk pracy. Od 9 lipca 2019 r. Obowiązuje nowelizacja przepisów w zakresie napojów i posiłków profilaktycznych. Pracodawca może dzisiaj zapewnić pracownikowi spożycie posiłku w czasie pracy w inny sposób niż wydanie jednego dania gorącego.

W szczególności jest to możliwe przez podanie produktów umożliwiających przygotowanie posiłku we własnym zakresie albo bonów, talonów, kuponów, a także innych dowodów uprawniających do otrzymania na ich podstawie takich produktów albo posiłku."

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.