Menu

Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych - Beata Jachimczak

Cechy produktu

  • ISBN 9788375878929 
  • Autor Beata Jachimczak 
  • Wydawnictwo Impuls 
  • Ilość stron 241 
  • Rok wydania 2012 

Opis

Książka Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) jest próbą ukazania problemów dotyczących kształcenia tej grupy uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Stąd w pierwszej części książki zawarto koncepcje choroby w odniesieniu do jej wpływu na funkcjonowanie człowieka, a także strategię radzenia sobie z nimi. Zwrócono jeszcze uwagę na psychologiczne następstwa choroby w kontekście potrzeby projektowania działań terapeutycznych wspomagających rozwój i funkcjonowanie psychospołeczne dziecka. Opisano tu uwarunkowania związane ze środowiskiem rodzinnym, które w przypadku nauczania jednostkowego często pozostaje głównym źródłem doświadczeń socjalizacyjnych i edukacyjnych, oraz uwarunkowania związane ze środowiskiem pozarodzinnym, ze szczególnym uwzględnieniem grup rówieśniczych, formalnych i nieformalnych. Centralnym punktem zainteresowania był rozwój kompetencji społecznych ucznia, który w przypadku izolacji edukacyjnej, w tym rówieśniczej, może ulegać zaburzeniom. Uwzględniając fakt, iż nauczanie indywidualne jest unikalną formą kształcenia oferowanego ściśle określonej grupie uczniów, warto zadać pytanie o jego skuteczność. Z jednej strony należy zabrać pod uwagę, iż zaplanowano działania edukacyjne gwarantujące realizację obowiązku nauczania na dodatek dzieciom przewlekle chorym, które czasowo bądź długotrwale muszą pozostawać poza szkołą, z drugiej zaś należy poszukiwać adekwatnych rozwiązań w tym zakresie. Podejmowane w niniejszej książce rozważania są próbą zaprezentowania sprawności działań podejmowanych dotychczas w tym obszarze. Punktem odniesienia uczyniono tu wydajność kształcenia dzieci w młodszym wieku szkolnym, przyjmując, iż jest to z jednej strony podstawa do dalszej edukacji, z drugiej zaś że specyfika procesu nauczania - uczenia się na tym etapie jest najistotniej zbliżona do założeń nauczania jednostkowego. Zarówno w szkole, jak i w nauczaniu jednostkowym za edukację dziecka odpowiada jeden nauczyciel, który integruje treści kształcenia i indywidualnie projektuje działania dydaktyczne, co może być pewnym ułatwieniem w sytuacji ograniczonego czasowo kontaktu z dzieckiem przewlekle chorym. Z tego powodu skupiono się jedynie na podstawach teoretycznych i organizacyjnych edukacji wczesnoszkolnej. Autorka ma nadzieję, że prezentowane w niniejszej publikacji rozważania okażą się przydatne pedagogom specjalnym, psychologom, pracownikom służb zdrowotnych i socjalnych i nauczycielom, którzy w swoich badaniach i działaniach poręcznych podejmują problematykę kształcenia i wspomagania rozwoju dziecka przewlekle chorego. Mogą one być w dodatku użytkowane przez edukatorów domowych, wolontariuszy i pracowników organizacji pozarządowych wspomagających w swoich działaniach rodziny z dziećmi przewlekle chorymi.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.