Menu

EBOOK Polityka równości płci na szczeblu samorządowym

Cechy produktu

  • ISBN 9788364788697 
  • Autor Joanna Podgórska-Rykała 
  • Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanitas 
  • Ilość stron 408 
  • Rok wydania 2016 

Opis

W poszczególnych rozdziałach pracy autorka zaprezentowała tematykę równościową, inicjując w rozdziale I od wyjaśnienia, czym jest idea równości i jak może być definiowana, a także jakie są jej relacje z zasadą sprawiedliwości.

Śledząc poniekąd losy historyczne kobiet i panów, mając na uwadze ich wzajemne stosunki, odniosła się do poglądów filozoficznych na równość, począwszy od czasów najdawniejszych, aż do obecnych. Poruszyła także materię płci, równocześnie biologicznej, jak i społeczno-kulturowej, stanowią cych widoczne tło dla głównego nurtu rozważań.

Scharakteryzowała także rozwój ruchów feministycznych i wiążące się z nim przemiany świadomościowe w społeczeństwach, istotnie państw Zachodu (m.in. Kraje europejskie i Stany Zjednoczone). W II rozdziale autorka skupiła się na zasadzie równości płci w kontekście prawnym i politycznym.

Scharakteryzowała przepisy prawne, obowiązujące równocześnie na forum międzynarodowym, jak i europejskie i krajowe. Przedstawiła ewolucję zmian prawnych i społeczne skutki podejmowanych legislacji, posiadając na uwadze tło historyczno-polityczne poszczególnych okresów czasowych.

Omówiła strategię gender mainstreaming, której powstanie stanowi niewątpliwie punkt zwrotny w procesie definiowania zasady równości płci. Wskazała genezę, narzędzia oraz oceny owej strategii oraz sposób jej wdrażania w poszczególnych krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce.

Odniosła się tym samym do krajowych dokumentów równościowych i związanym z nimi planem działania na rzecz równości. Następnie, przytaczając informacje statystyczne dotyczące wyników wyborów, zwróciła uwagę na problem niedoreprezentowania kobiet w strukturach władzy.

Wskazała kilka zdiagnozowanych i opublikowanych w literaturze przedmiotu przyczyn i skutków tego zjawiska i w tym kontekście poddała ocenie równościowe narzędzia zarządzania, wdrażane (bądź planowane) poprzez rząd na szczeblu krajowym.

W rozdziale III autorka odniosła się do polityki równości płci na szczeblu lokalnym, analizując przypadek gminy jako jedynej konstytucyjnej i zarazem podstawowej jednostki samorządu terytorialnego. Scharakteryzowała pozycję prawną gmin w strukturze zdecentralizowanej administracji samorządowej, a także zaprezentowała katalog ich zadań własnych i zleconych.

Następnie przedstawiła wypracowane poprzez siebie zestawienie realnych instrumentów gminnej polityki równości płci: prawno-politycznych, instytucjonalnych i finansowych. W rozdziale IV – jak wyjaśniono powyżej – odbiegającym jednocześnie formą, jak i pojemnością od pozostałych części pracy, autorka zawarła metodologiczne wprowadzenie do zrealizowanych badań.

W rozdziałach V i VI autorka przedstawiła wyniki badania. Pozyskane dane posiadają charakter jakościowo-ilościowy. Jako że polityka równości płci na szczeblu lokalnym nie wynika w szerokiej mierze z jasnych, powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, gminy podejmują najróżniejsze działania, niedające się niejednokrotnie i co z tego wynika – rzetelnie sklasyfikować.

Tak więc, przytaczając informacje ilościowe, pochyliła się nad solidnymi przypadkami, tzw. Dobrymi praktykami z zakresu wdrażania zasady równości płci. Nie zabrakło też przedstawienia złych praktyk i końcowych rekomendacji, które zawarła w zakończeniu pracy.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.