Menu

Holokaust - Aleksandra Ubertowska, Andrzej Lesiakowski

Cechy produktu

  • ISBN 9788364703225 
  • Autor Aleksandra Ubertowska 
  • Wydawnictwo Instytut Badań Literackich PAN 
  • Ilość stron 367 
  • Rok wydania 2014 

Opis

To właśnie napięcie - "centrum - peryferie" - posłużyło jako podstawowa przesłanka badawcza podczas pisania niniejszej książki. Celem, jaki stawia sobie Autorka, jest opisanie trzech odrębnych zjawisk w piśmiennictwie o Zagładzie, których status można określić jako kontrowersyjny badawczo, peryferyjny, a co się z tym zespaja, zmuszający do dokonania istotnych rewizji w obrębie przyjętych rozstrzygnięć badawczych: eseistyki, literackiego zapisu damskiego doświadczenia Zagłady i autobiografii historyków Holokaustu. W każdym z omówionych przypadków w odmienny sposób zdefiniowano marginalność/niekanoniczność analizowanego zjawiska. W pierwszej części kryterium różnicującym jest klasyfikacja genologiczna utworów, ich usytuowanie na mapie gatunków dominujących w piśmiennictwie o Zagładzie. [...] W części drugiej marginalność ma wymiar genderowy, zarówno w odniesieniu do doświadczenia granicznego, jak i tekstu. Autorka poddaje tu analizie żeńskie autobiografie czasów wojny (m.in. Cywii Lubetkin, Leokadii Szmidt, Janiny Bauman), a także postmemorialne utwory autorek "drugiego pokolenia literatury i sztuki Holokaustu" (Bożeny Umińskiej-Keff, Sylwii Chutnik, pomnik Rachel Whiteread), zadając pytanie o stosunek tych dzieł do androcentrycznego tekstu wojennego. Wreszcie, w części ostatniej kryterium badawczej peryferyjności czy marginalności definiowane jest jako skomplikowanie relacji podmiotowo-przedmiotowych określających pozycję badacza, którą charakteryzuje uwikłanie w przedmiot naukowego namysłu. [...] Z pewnego punktu widzenia teksty omawiane w książce stanowią "margines marginesu", zagospodarowujący pogranicza obszaru zagadnień, które nieprzerwanie negocjują swoją pozycję wobec idei (fantomu?) kanonu, centrum, "konkretnej" metodologii - negocjują w ramach ruchliwej, przenośnej granicy, która bezustannie się przesuwa.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.