Menu

Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych oraz dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego (e-book)

Cechy produktu

  • ISBN 9788378048107 
  • Autor Wojciech Rup;Maria Augustowska 
  • Wydawnictwo ODDK 
  • Ilość stron 524 
  • Rok wydania 2020 

Opis

Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: - ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. O finansach publicznych (tj. Dz.U. Z 2019 r., poz.

869 z późn. Zm.); - rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. W sprawie rachunkowości i planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych posiadających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.

z 2017 r., poz. 1911 z późn. Zm.). Publikacja składa się z dwóch części: część I – komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, część II – komentarz do planu kont dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Opracowanie mieści: - rozwinięty komentarz do poszczególnych kont wraz ze wyszczególnioniem zasad wyceny elementów majątkowych, okresu i sposobu inwentaryzacji, formy i zakresu ewidencji szczegółowej, - wykaz standardowych operacji gospodarczych ewidencjonowanych na stronie Wn i Ma poszczególnych kont bilansowych z jednoczesnym wyodrębnioniem kont przeciwstawnych.

Zmiany uwzględnione w najnowszym, XIX wydaniu „Komentarza…”: - dodano nowe konto 074 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych” – jest to autorska propozycja utworzenia dopełniającego konta w związku z wydaniem stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości z dnia 11 lutego 2019 r.

w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów podanych w wykorzystywanie wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz w sprawie przekształcenia prawa wieczystego stosowania tych gruntów w prawo własności; - wprowadzono świeże zagadnienia związane z gospodarką finansową jednostek sektora finansów publicznych, np.: ewidencja rozliczenia pozabudżetowego środków państwowych funduszy celowych w jednostkach samorządu terytorialnego, zadłużenie jst; - treść komentarzy powiększono o zasady ewidencji zdarzeń związanych z ogólnymi przedsięwzięciami gospodarczymi – leasingiem finansowym i operacyjnym z punktu widzenia rachunkowości budżetowej; - uwzględniono zmiany związane z ujęciem podatku od towarów i usług (VAT) w związku z ważnymi nowelizacjami przepisów podatkowych (w 2019 r.

uchwalono mnóstwo pokaźnych zmian w ustawie o podatku od towarów i usług, w tym przepisy dotyczące mechanizmu podzielonej płatności, likwidacji deklaracji VAT-7 i in.). Stan prawny – 1 stycznia 2020 r.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.