Menu

Logistyka. Koncepcja zintegrowanego zarządzania - Piotr Blaik

Cechy produktu

  • ISBN 9788320821802 
  • Autor Piotr Blaik 
  • Wydawnictwo PWE 
  • Ilość stron 475 
  • Rok wydania 2014 

Opis

W praktyce w zarządzaniu przedsiębiorstwami w krajach wysoko rozwiniętych koncepcja logistyki jest stosowana na coraz pokaźniejszą skalę i z coraz udoskonalonymi efektami. Najnowsza literatura światowa wskazuje wyraźnie na rosnącą potrzebę i na coraz liczniejsze przejawy systemowego traktowania, a także kształtowania funkcji i cyklów logistycznych w aspektach integracyjnych i strategicznych, co znajduje wyraz w rozwoju logistyki w kierunku koncepcji zintegrowanego zarządzania. W obecnym, trzecim wydaniu książki Piotr Blaik zawarł próbę pogłębionej — w stosunku do poprzedniego wydania — interpretacji i reinterpretacji i identyfikacji, a w miarę możliwości także kwantyfikacji, podstawowych odniesień i przewartościowań zarządczych logistyki, zorientowanych na nową jakość zarządzania przedsiębiorstwem, na integrację cyklów i efektywność gospodarowania, na sukces rynkowy przedsiębiorstwa itp. Główną intencją i uzasadnieniem dokonanych zmian w strukturze i w treści poszczególnych rozdziałów jest dążenie do ich wzbogacenia o zagadnienia zarządczego, integracyjnego i procesowego rozmiaru współczesnej logistyki w skali przedsiębiorstwa i rynku, co wznosi walory tego wydania. Uaktualnione i uzupełnione zostały także w poszczególnych rozdziałach przykłady ilustrujące stan rozwoju, a także przejawy i korzyści wdrożenia zarządzania logistycznego na podstawie możliwie najnowszych wyników badań i doświadczeń przedsiębiorstw w krajach zachodnich (m.in. Badania empiryczne w zakresie kształtowania i oceny determinant określających popyt i możliwości podaży w sferze logistyki, wdrażania orientacji przepływowej w strukturę systemu zarządzania przedsiębiorstwem, rachunku kosztów logistyki, potencjałów i korzyści związanych z rozwojem koncepcji SCM). Zawartość książki jest przedstawiona w dwunastu rozdziałach. Książka, ze względu na podejmowane w niej aspekty poznawcze i pragmatyczne zarządzania logistycznego, będzie {pomocn|przydatn)a przy realizacji unowocześnianych programów kształcenia w polskich uczelniach, jak i dla dalszego rozwijania badań naukowych i sensownie realizowanej praktyki gospodarczej. O znacznym w ostatnich latach ożywieniu zainteresowania logistyką świadczy niemal powszechne uruchamianie i rozwój studiów na kierunku logistyki. Logistyka jest obecnie jakby symbolem unowocześniania systemu i oferty kształcenia na wydziałach ekonomii i zarządzania w polskich uczelniach różnych typów. Pociąga to za sobą szersze zapotrzebowanie na nowe podręczniki obejmujące różne obszary współczesnej logistyki, rozpatrywane z różnych punktów widzenia.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.