Menu

MERITUM Bezpieczeństwo i higiena pracy - Jerzy Żurek, Maciej Ambroziewicz, Magdalena Stojek-Siwińska, Jerzy Wroński, Józef Gierasimiuk, Jaromir Grabowski, Waldemar Leszek Krupa, Adam Maciej Pietrzak, Józef Witczak, Kazimierz Żurawski, Ryszard Celed

Cechy produktu

  • ISBN 9788381242646 
  • Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA 
  • Ilość stron 1160 
  • Rok wydania 2017 

Opis

Nowości w wydaniu Meritum BHP 2017:omówienie zmodyfikowanych regulacji Kodeksu pracy dotyczących obowiązkowych badań wstępnych pracowników (przesłanki zwalniające z tego obowiązku);nowe wzory skierowania na badania profilaktyczne i orzeczenia lekarskiego;zmiany w skierowaniu na badania profilaktyczne uczniów i studentów;zmiana wykazu prac uciążliwych, niebezpiecznych lub zgubnych dla pań w ciąży i karmiących? szczegółowe omówienie nowych regulacji;nowe regulacje dotyczące analizy kosztów wypadków przy pracy (stopa procentowa składki od 1.04.2017 r.), skrócenie okresu przedawnienia składek (nadpłaconych);pełna analiza wypadków przy pracy w przykładowym zakładzie pracy;w ramach zagadnienia czynników i procesów kreujejących szczególne zagrożenie dla zdrowia/życia pracowników - świeże regulacje dotyczące promieniowania elektromagnetycznego;uzupełnienie i rozszerzenie omówienia regulacji dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;zmiana regulacji dotyczących opiniowania dokumentacji przez rzeczoznawcę ds.

przeciwpożarowych;świeże oceny ryzyka dla czynników chemicznych, wyznaczanie stopni ryzyka;pełny (przykładowy) dokument oceny ryzyka zawodowego na stanowisku montera urządzeń elektronicznych (z pełnym załącznikiem - oceną ryzyka zawodowego dla czynników chemicznych);zaktualizowane i uzupełnione testy na końcu każdego rozdziału, sprawdzające przyswojenie poszczególnych tematów.Meritum BHP to dostępny i kompleksowy poradnik z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Publikacja szeroko traktuje tę problematykę, tak aby umożliwić sięgnięcie szybko, w prosty sposób po potrzebne dane, bez konieczności poszukiwania ich w wielu rozproszonych źródłach. Jednocześnie Autorzy - cenieni w środowisku specjaliści-praktycy - omawiają poruszaną tematykę w sposób zwięzły, klarowny i komunikatywny.

W jednej, zwartej publikacji czytelnik odszuka zatem przybliżenie zagadnień dotyczących m.in.:organizacji ochrony pracy w zakładzie,metodyki kontroli warunków pracy,szkoleń z zakresu bhp,obowiązków i praw pracodawcy, kadry kierowniczej i pracowników w zakresie bhp,zarządzania ochroną pracy, w tym ocena ryzyka zawodowego i metody jego oceny,wymagań w odniesieniu do urządzeń, ich wykorzystywania, urządzeń technologicznych, bezpieczeństwa pożarowego,metod analizy stanu BHP,pierwszej pomocy medycznej w nagłych wypadkach, postępowania powypadkowego,wymagań BHP przy wybranych pracach.Korzystaniu z publikacji i szybkiemu odnajdywaniu potrzebnych w pracy informacji służą również:układ treści podzielony na niewielkie, zwięzłe fragmenty, podanie konkretnej podstawy prawnej, stanowiska organów opiniujących, pilnujących w dziedzinie BHP;zamieszczone na marginesach numery, które wskazują ważne pojęcie wraz z jego objaśnieniem;wewnętrzne odesłania w tekście, umożliwiające w prędki sposób wyszukanie niebanalnego zagadnienia, które pojawiło się w innym miejscu publikacji; dzięki czemu uniknięto zbędnych powtórzeń i rozpraszających dygresji;liczne, wyraźnie wskazane przykłady;zamieszczone do praktycznego zastosowania przykłady ocen ryzyka wszystkich stanowisk dla wybranej działalności, listy kontrolne w zakresie śladowych wymagań, przykładowe programy szkoleń BHP, {pomocn|przydatn)e wzory,uwypuklenie najistotniejszych kwestii przez zaznaczenie ich ramką i hasłem "WAŻNE";szczegółowy i wyczerpujący indeks rzeczowy z odniesieniami do numerów na marginesie tekstu;przyjazna dla czytelnika szata graficzna i zakładki.Adresaci:Poradnik przeznaczony jest dla osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy, zajmujących się zawodowo BHP, pracodawców, inspektorów pracy.

Zainteresuje również wykładowców, jak i studentów studiów kierunkowych.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.