Menu

Miejscowa wentylacja wywiewna. Optymalizacja parametrów powietrza w pomieszczeniach pracy - Maciej Gliński (PDF)

Cechy produktu

  • ISBN 8391913252 
  • Autor Maciej Gliński 
  • Wydawnictwo Medium 
  • Ilość stron 265 
  • Rok wydania 2007 

Opis

Cel i zakres opracowania Z obserwacji warunków istniejących w pomieszczeniach pracy wynika np., iż przyczyną pogorszenia warunków pracy bywa nieraz zła lokalizacja i konstrukcja budynku, wnętrza nie są zabezpieczone przed promieniowaniem słonecznym, a także emitowane są w nich przeróżne skażenia. Dlatego też postanowiliśmy spojrzeć dużo szerzej, analizując warunki zapewnienia stosownych parametrów i czystości środowiska powietrznego. Obejmują one likwidację albo ograniczenie źródeł ciepła, wilgoci i zanieczyszczeń. Zasygnalizowano więc możliwość doboru przeróżnego typu środków technologicznych i organizacyjnych, upraszczających utrzymywanie właściwych warunków pracy i przekazano przykłady dobrych działań w tym zakresie. Celem opracowania jest więc upowszechnienie rozwiązań technologicznych i organizacyjnych, dzięki którym można zapewnić w pomieszczeniach mikroklimat i czystość powietrza, zgodne z obowiązującymi przepisami [P-1, P-2, P-3, P-5, P-17]. Detalowo omówiono miejscową wentylację wywiewną (odciągi miejscowe), jej działanie zilustrowano licznymi przykładami. Natomiast problematyka wentylacji ogólnej i klimatyzacji wykracza poza zakres opracowania - przekazano na ogół dane potrzebne dla zapewnienia jej współpracy z odciągami miejscowymi. Przekazane zasady eliminowania skażeń środowiska powietrznego w pomieszczeniach posiadają ułatwić korzystny wybór tych środków, w szczególności wentylacji - jako środka ochrony zbiorowej pracowników przed zanieczyszczeniami. Wykorzystywanie adekwatnych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych w omawianym zakresie powinno być korzystne w dodatku z punktu widzenia ekonomicznego, prowadzi do rozszerzenia produkcji, polepszenia jakości wyrobów itp. [21, 26, N-21]. Publikacja jest dedykowana dla nad wyraz szerokiego kręgu czytelników: pracodawców i pracowników służb technologicznych i bezpośrednio sprawujących nadzór nad egzekwowaniem dobrych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Wiadomości zawarte w Poradniku mogą być użytkowane przy prowadzeniu kontroli warunków pracy, dokonywanych jednocześnie przez organy pracodawcy, związków zawodowych, jak i Państwową Inspekcję Pracy. Powinny także przyczynić się do wzajemnej współpracy technologów i instalatorów, inspirować ich do opracowywania nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych posiadających na celu optymalizację warunków pracy. Poradnik może stanowić uzupełnienie wiedzy projektantów instalacji wentylacyjnych, z zastrzeżeniem, iż nie powinni oni polegać jedynie na firmowych katalogach sprzętów, prymitywnie dobierać rozwiązań wentylacji bez adekwatnej analizy jej koncepcji i pełnego wykorzystania aktualnej mistrzowskiej literatury oraz przepisów w omawianym zakresie (załączono wielki wykaz piśmiennictwa). Opracowanie może okazać się także przydatne dla uczniów i studentów. By zapoznać czytelników ze sposobem wykonywania pomiarów podstawowych parametrów związanych z pracą instalacji wentylacyjnych, omówiono zasady ich prowadzenia, a także użytkowanej aparatury. Znaczne zestawienie aktów prawnych związanych z zapewnieniem bezpiecznych warunków pracy gromadzi wykazy obowiązków pracodawców, pracowników, nadzoru technologicznego, wymagania dotyczące urządzeń i maszyn, budynków, minimalistycznców i , a także różnych obiektów. Lista ta nigdy nie będzie zamknięta. Należy za każdym razem sprawdzić aktualność przepisów, korzystając np. Z portalu http://www.abc.com.pl/. Dotyczy to na dodatek norm, których wykaz jest dostępny pod adresem http://www.pkn.pl/index.php?m=katalog. Załączone rysunki i fotografie przedstawiają przykłady rozwiązań technicznych i sposobów organizacji pracy przyczyniających się do eliminowania lub ograniczania źródeł skażeń powietrza w pomieszczeniach i doboru maszyn wentylacyjnych. Materiał ilustracyjny ma przyczynić się do popularyzacji sposobów dobrego rozwiązywania poszczególnych zadań, najczęściej zamieszczone fotografie nie wymagają już szczegółowych opisów. Do opracowania załączono jako aneksy: wykaz adresów internetowych zawierających przydatne dane dotyczące tematów poruszanych w opracowaniu, a także dane o komputerowym wspomaganiu projektowania wentylacji. Opracowanie nie dotyczy stanowisk pracy, na których jest przetwarzany azbest, wykonywane są wyroby, w skład których wchodzi ten bezkompromisowiec, a także prac związanych z używaniem, zabezpieczaniem albo eliminowaniem tworzyw zawierających azbest - prace te muszą prowadzić ekipy, posiadające odpowiednie uprawnienia i wykorzystujące asygnowane do tego rodzaju prac urządzenia oraz środki ochrony zbiorowej i jednostkowej. Nie dotyczy w dodatku stanowisk w górnictwie, pomieszczeń na statkach i w budynkach o charakterze specjalnym. Nie podano także zasad doboru i użytkowania środków ochrony osobistej.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.