Menu

Mikroekonometria - Jerzy Witold Wiśniewski

Cechy produktu

  • ISBN 9788323123743 
  • Autor Wiśniewski Jerzy Witold 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe UMK 
  • Ilość stron 248 
  • Rok wydania 2009 

Opis

Tytuł Mikroekonometria Autor Jerzy Witold Wiśniewski Język polski Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika ISBN 978-83-231-2374-3 Rok wydania 2009 Toruń Wydanie 1 liczba stron 248 Format pdf Spis treści Wprowadzenie /7
Rozdział 1. Ekonometryczne modelowanie przedsiębiorstwa jako systemu ekonomicznego / 13
1.1. Specyfikacja ekonometrycznego modelu szerokiego przedsiębiorstwa / 13
1.2. Forma strukturalna ekonometrycznego modelu dużego przedsiębiorstwa / 17
1.3. Specyfikacja ekonometrycznego modelu znikomego przedsiębiorstwa / 21
1.4. Forma strukturalna ekonometrycznego modelu śladowego przedsiębiorstwa / 24
1.4.1. Zmienne łącznie współzależne modelu / 24
1.4.2. Zmienne z góry ustalone modelu / 27
1.4.3. Równania formy strukturalnej ekonometrycznego modelu niepokaźnego przedsiębiorstwa / 29
Rozdział 2. Empiryczny model ekonometryczny minimalnego przedsiębiorstwa / 31
2.1. Równania wpływów pieniężnych / 31
2.2. Równania przychodów ze sprzedaży / 36
2.3. Równania produkcji gotowej / 41
2.4. Równania produktywności pracy / 46
2.5. Równania przeciętnej płacy / 49
2.6. Równania funduszu płac netto / 53
2.7. Równania zatrudnienia / 56
2.8. Równania środków trwałych / 60
2.9. Równania produktywności płac / 67
2.10. Równania sprawności zastosowania posiadajątku trwałego / 77
Rozdział 3. Ekonometryczna analiza cyklu produkcyjnego i popytu w przedsiębiorstwie / 83
3.1. Funkcja produkcji / 83
3.2. Ekonometryczna analiza rytmiczności produkcji / 88
3.3. Analiza progu rentowności / 96
3.4. Analiza kosztów jednostkowych / 99
3.5. Ekonometryczna analiza popytu / 102
3.6. Rozkład dochodów a krzywa popytu / 108
Rozdział 4. Model ekonometryczny w analizie użycia zasobów pracy / 112
4.1. Badanie mechanizmu popytu na pracę / 112
4.2. Modelowanie zespołowej efektywności pracy i pracochłonności produkcji / 136
4.3. Model ekonometryczny w wyborze skutecznego robotnika / 149
4.4. Model ekonometryczny w wyborze produktywnego pracownika na stanowisku nierobotniczym / 155
Rozdział 5. Modelowanie i prognozowanie płynności finansowej w nieznacznym przedsiębiorstwie / 159
5.1. Pojęcie płynności finansowej niewiele znaczącego przedsiębiorstwa / 159
5.2. Ekonometryczne modelowanie miesięcznej płynności finansowej / 164
5.3. Ekonometryczne modelowanie kwartalnej płynności finansowej / 172
5.4. Prognozy ekonometryczne płynności finansowej / 176
Rozdział 6. Jednorównaniowy model ekonometryczny / 181
6.1. Istota modelu ekonometrycznego / 181
6.2. Specyfikacja modelu ekonometrycznego / 185
6.3. Estymacja parametrów modelu ekonometrycznego / 186
6.4. Weryfikacja modelu / 193
6.5. Ekonometryczne modele iloczynowe / 198
6.6. Ograniczone zmienne endogeniczne / 201
6.7. Prognozy ekonometryczne / 205
6.7.1. Pojęcie prognozy ekonometrycznej / 205
6.7.2. Warunki szacowania prognoz ekonometrycznych /208
6.7.3. Prognozy na podstawie modeli jednorównaniowych /211
6.7.4. Analiza precyzji prognoz ekonometrycznych / 212
Rozdział 7. Wielorównaniowe modele ekonometryczne / 215
7.1. Klasyfikacja modeli wielorównaniowych / 215
7.2. Forma zredukowana modelu / 220
7.3. Identyfikacja modelu ekonometrycznego / 221
7.4. Estymacja parametrów wielorównaniowego modelu ekonometrycznego / 225
7.5. Szacowanie prognoz na podstawie modeli wielorównaniowych / 230
Podsumowanie / 238
Literatura / 240

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.