Menu

Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej

Cechy produktu

  • ISBN 9788326451652 
  • Autor Habryn Ewa 
  • Wydawnictwo Kluwer SA Wolters 
  • Ilość stron 260 
  • Rok wydania 2010 

Opis

Tytuł Niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową sprzedaży konsumenckiej Autor Ewa Habryn Język polski Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska SA ISBN 978-83-264-5165-2 Rok wydania 2010 ilość stron 260 Format pdf Spis treści Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Rozdział 1. Pojęcie konsumenta 15
Rozdział 2. Zgodność towaru konsumpcyjnego z umową 21
1. Uwagi ogólne 21 2. Towar konsumpcyjny 23 3. Sposoby ustalania zgodności towaru konsumpcyjnego z umową 24 4. Kompozycja przesłanek zgodności towaru z umową 26 5. Artykuł 4 ust. 2 i 3 ustawy o sprzedaży konsumenckiej - definicja, domniemanie czy reguła interpretacyjna? 32 6. Charakter prawny art. 6 u.s.k. 45 7. Domniemanie prawne braku zgodności towaru z umową 46 8. Wnioski 49
Rozdział 3. Przesłanki zgodności towaru konsumpcyjnego z umową 51
1. Przesłanki zgodności towaru z umową w sytuacji indywidualnego uzgodnienia cechy towaru 51 1.1. Zgodność z opisem, próbką albo wzorem 52 1.2. Przydatność towaru do określonego celu 58 2. Przesłanki zgodności towaru z umową w sytuacji braku indywidualnych uzgodnień 65 2.1. Przydatność do zwykłego celu 67 2.2. Parametry standardowe dla rzeczy danego rodzaju 69 2.3. Spełnienie pragnień opartych na publicznych zapewnieniach 73 3. Poprawnieść zamontowania i uruchomienia towaru konsumpcyjnego 96 4. Spełnienie świadczenia innego niżeli umówione 101 5. Wydanie rzeczy w ilości mniejszej niżeli umówiona 106 6. Wnioski 109
Rozdział 4. Pojęcie wady rzeczy sprzedanej na gruncie przepisów kodeksu cywilnego regulujących rękojmię 111
1. Uwagi ogólne 111 2. Definicja wady 111 3. Wada a nienależyte wykonanie zobowiązania 112 4. Wada a wadliwość 113 5. Pojęcie wady fizycznej rzeczy sprzedanej 115 5.1. Definicja wady fizycznej 115 5.2. Kryterium wartości i praktyczności rzeczy 115 5.3. Wada fizyczna a spełnienie poprzez rzecz norm technicznych 119 5.4. Warunki konieczne dla uznania rzeczy za wolną od wad fizycznych 121 5.5. Brak estetyki jako wada fizyczna 123 5.6. Wady fizyczne rzeczy używanej 124 5.7. Brak zapewnionych parametry 127 5.8. Wydanie rzeczy w stanie niezupełnym 130 5.9. Opakowanie rzeczy 132 5.10. Braki ilościowe 135 5.11. Aliud pro alio 136 6. Rodzaje wad fizycznych 139 6.1. Wady jawne i ukryte 139 6.2. Wady pokaźne i nieistotne 143 6.3. Wady usuwalne i nieusuwalne 147 7. Pojęcie wady prawnej rzeczy sprzedanej 148 8. Rozróżnienie wad fizycznych i prawnych 151 9. Wnioski 157
Rozdział 5. Brak zgodności z umową a obciążenie rzeczy prawem albo roszczeniem osoby trzeciej 159
1. Uwagi ogólne 159 2. Hipoteza włączenia do zakresu pojęcia braku zgodności z umową przypadku obciążenia rzeczy prawem albo roszczeniem osoby trzeciej 160 2.1. Literalna wykładnia przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej 160 2.2. Obciążenie rzeczy prawem albo roszczeniem osoby trzeciej na tle konwencji wiedeńskiej 161 2.3. Treść umowy jako podstawa ustalenia zakresu pojęcia braku zgodności towaru z umową 164 2.3.1. Obciążenie rzeczy prawem własności osoby trzeciej 165 2.3.2. Obciążenie rzeczy roszczeniem bądź prawem innym niżeli prawo własności osoby trzeciej 167 2.4. Zakres przedmiotowy przepisów art. 4 ust. 2 i 3 u.s.k. A obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej 168 2.4.1. Obciążenie rzeczy prawem albo roszczeniem osoby trzeciej w sytuacji jednostkowego uzgadniania parametry rzeczy 168 2.4.2. Obciążenie rzeczy prawem lub roszczeniem osoby trzeciej w sytuacji nieuzgadniania właściwości rzeczy 169 2.4.3. Wnioski 170 2.5. Ergonomiczna wykładnia braku zgodności z umową 171 3. Porównanie zakresu ochrony konsumenta w ramach ustawy o sprzedaży konsumenckiej z ochroną nabywcy rzeczy na podstawie art. 169 i 170 k.c. 175 3.1. Nabycie własności rzeczy w przypadku przewidzianej w art. 169 § 1 k.c. 175 3.2. Wyłączenie odpowiedzialności sprzedawcy za brak zgodności towaru z umową w przypadku złej wiary nabywcy 179 3.3. Pojęcie dobrej wiary nabywcy rzeczy 180 3.4. Wzorzec rozsądnego konsumenta 183 3.5. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w sytuacji użytkowania art. 169 § 1 k.c. 187 3.6. Nabycie własności rzeczy w sytuacji wyznaczonym w art. 169 § 2 k.c. 203 3.7. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w sytuacji używania art. 169 § 2 k.c. 207 3.8. Nabycie własności rzeczy obciążonej innym niż własność prawem osób trzecich 211 3.8.1. Nabycie własności rzeczy w warunkach art. 170 k.c. 211 3.8.2. Uprawnienia z tytułu braku zgodności rzeczy z umową a sytuacja konsumenta w przypadku używania art. 170 k.c. 213 4. Wnioski 217
Rozdział 6. Obciążenie rzeczy prawami i roszczeniami osób trzecich na tle innych niżeli sprzedaż umów z udziałem konsumentów 218
1. Uwagi ogólne 218 2. Użycie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do innych niżeli sprzedaż umów z udziałem konsumentów 218 2.1. Wykorzystanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy sprzedaży komisowej z udziałem konsumentów 219 2.2. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy o dzieło z udziałem konsumentów 220 2.3. Zastosowanie przepisów ustawy o sprzedaży konsumenckiej do umowy dostawy z udziałem konsumentów 223 3. Realizacja uprawnień z tytułu braku zgodności rzeczy z umową w ramach innych niżeli sprzedaż umów z udziałem konsumentów 224 3.1. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach umowy sprzedaży komisowej z udziałem konsumentów 225 3.2. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach konsumenckiej umowy o dzieło 226 3.3. Brak zgodności rzeczy z umową w ramach konsumenckiej umowy dostawy 232 4. Wnioski 232
Rozdział 7. Wada a brak zgodności z umową 233
1. Uwagi ogólne 233 2. Wada fizyczna a brak zgodności z umową 233 3. Wada prawna a brak zgodności z umową 239 3.1. Prawo osoby trzeciej 239 3.2. Roszczenie osoby trzeciej 242 4. Wnioski 244 5. Uwagi de lege ferenda 246
Podsumowanie 247
Bibliografia 249

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.