Menu

Odporność filtracyjna zawiesin twardniejących z popiołami fluidalnymi w warunkach agresji chemicznej

Cechy produktu

  • ISBN 9788378149569 
  • Autor Paweł Falaciński 
  • Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
  • Ilość stron 100 
  • Rok wydania 2019 

Opis

W Polsce prawie cała energetyka zawodowa bazuje na spalaniu paliw stałych. Spalanie węgla kamiennego lub brunatnego corocznie buduje miliony tonubocznych produktów spalania (UPS). Część z nich jest użytkowana gospodarczo,lecz szeroka liczba musi być składowana na przepełnionych składowiskach.Od kilkunastu lat rozwijana jest technologia spalania paliw stałych w paleniskach z cyrkulacyjną warstwą fluidalną, z reguły w skojarzeniu z odsiarczaniem spalin.

Nowa technika spalania gwarantuje m.in. Obniżenie emisji szkodliwych związków do atmosfery. Ilość odpadów powstających ze spalania fluidalnego w Polsce w ciągu ostatnich lat zasadniczo wzrosła.Niższa temperatura spalania i dodatek sorbentu powodują, iż popioły otrzymywane z kotłów fluidalnych są nieprzystępne do wykorzystania w technice cementu i betonu, m.in.

ze względu na ich wysoką wodożądność, zawartość wolnego wapnai znaczących ilości związków siarki. Na dodatek popioły fluidalne cechują się wyraźną zmiennością cechy, na co składa się współspalanie paliw innych aniżeli węgiel oraz łączenie spalania z procesem odsiarczania.

Poszukując nowych sposobów użycia tego typu odpadu, podjętobadania nad możliwością ich dodawania do zawiesin twardniejących. Zawiesina twardniejąca to materiał wielofazowy, różniący się stanowczo od zaprawi betonów cementowych jednocześnie składem, jak i właściwościami (w stanie płynnym oraz po stwardnieniu).

Przeważająca ilość wody, występowanie bentonitu, spoiwa (np. Cementu) oraz dodatków mineralnych (np. Uboczne produkty spalania)wywołują, iż zawiesina twardniejąca po związaniu spoiwa wykazuje cechy materiału konstrukcyjnego, trafnie wytrzymałego i wodoszczelnego, np.

naprzesłony przeciwfiltracyjne. Jednak wzajemna interakcja między składnikami sprawia odmienne zachowanie w warunkach korozyjnych stwardniałej zawiesinyw stosunku do znanych, opisanych modeli zachowań zapraw lub betonów.trudna natura przemian chemicznych zachodzących w mineralnychmateriałach wiążących, a także cechy popiołów fluidalnych powodują, iż ich dodatek do zawiesin twardniejących wymaga głębszego rozpoznania.

Szczególnym wyzwaniem jest rozpoznanie parametry zawiesin twardniejących z popiołami fluidalnymi, które pracują w warunkach zadziorności chemicznej środowiska wodno-gruntowego, co ma miejsce w przesłonach przeciwfiltracyjnych realizowanychw obiektach ochrony środowiska (składowiska odpadów, ochronaujęć wód podziemnych przed zanieczyszczeniem itp.).Miarą szczelności zawiesin twardniejących jest ich przepuszczalność hydrauliczna.Warunkuje ją na ogół struktura porowatości oraz atrybuty odfiltrowującego medium.

Oprócz temperatury i cech fizycznych cieczy (lepkość, gęstość) ważne są także jej cechy chemiczne, a zwłaszcza zdolność wchodzenia w reakcje zeskładnikami zawiesiny (przemiany korozyjne). Przemiany te mogą stanowczo zmieniać strukturę materiału i jego cechy, w tym przepuszczalność hydrauliczną.Ma to szczególne znaczenie, gdy przesłony przeciwfiltracyjne służą do separacjiwód podziemnych od źródeł zanieczyszczenia.W prezentowanej monografii podjęto zagadnienie niepodatności filtracyjnej zawiesin twardniejących z dodatkiem dwóch rodzajów popiołów fluidalnych: zespalania węgla kamiennego i brunatnego, w warunkach agresji chemicznej.Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, badano zachowanie się zawiesin twardniejącychz dodatkiem popiołów ze spalania fluidalnego w warunkach korozyjnych względem stosowanego spoiwa, przy czym kontakt z zadziornymi cieczami zapewnionoprzez wymuszenie ich filtracji w porowatej strukturze materiału.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.