Menu

Podejmowanie decyzji w warunkach niepewności. Planowanie scenariuszowe, reguły decyzyjne i wybrane zastosowania ekonomiczne

Cechy produktu

  • ISBN 9788366199811 
  • Autor Helena Gaspars-Wieloch 
  • Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 
  • Ilość stron 246 
  • Rok wydania 2020 

Opis

W książce poruszono problematykę podejmowania decyzji ekonomicznych w warunkach niepewności. Pokazano, jak różnie można definiować i modelować niepewność. Przedstawiono też liczne definicje pojęć z nią związanych, tj.

ryzyka i prawdopodobieństwa. Praca traktuje o grach z naturą opartych na planowaniu scenariuszowym. Pozwala ono ukazać problem decyzyjny w postaci jednej bądź wielu macierzy wypłat zawierających informacje o potencjalnych scenariuszach, możliwych wariantach decyzyjnych i przewidywanych wynikach.

W rozprawie dokonano krytycznej analizy istniejących reguł decyzyjnych (możliwość uzyskiwania nielogicznych rozwiązań i bezużytecznych rankingów, niewłaściwe uwzględnienie preferencji decydenta) i zaprezentowano nowe jedno- i wielokryterialne procedury dla decydentów zarówno pasywnych, jak i aktywnych.

Rozpatrywano jedynie takie sytuacje, w których podmiot decyzyjny, z uwagi na znaczny stopień nowości rozwiązywanego problemu i jednokrotną realizację samej decyzji, nie jest w stanie bądź nie zamierza szacować prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych stanów natury.

Przy formułowaniu nowych reguł i modyfikowaniu istniejących metod zadbano typowo o to, aby generowane przez nie rekomendacje odzwierciedlały preferencje decydenta wyrażone między innymi przy pomocy współczynnika pesymizmu, wag przypisywanych kryteriom oceny, punktu referencyjnego, praktyczności wypłat i dopuszczalnych odchyleń wypłat od wartości skrajnych.

Zaletą proponowanych podejść jest to, że uwzględniają one strukturę macierzy wypłat (tj. Pozycję danej wypłaty na tle pozostałych realizacji wybranego kryterium w obrębie solidnej decyzji bądź potężnego scenariusza), asymetryczność wypłat i zróżnicowanie rozstępów wypłat.

Autorskie reguły decyzyjne zostały zilustrowane wybranymi zagadnieniami ekonomicznymi (ocena skuteczności i rentowności projektów inwestycyjnych, zagadnienie gazeciarza, optymalizacja czasowo-zasobowa projektu, kompozycja portfela papierów wartościowych).

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.