Menu

Procesy przekształceń w osiedlach willowych na wybranych przykładach warszawskich

Cechy produktu

  • ISBN 9788378149675 
  • Autor Wojciech Bartoszczuk 
  • Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej 
  • Ilość stron 132 
  • Rok wydania 2019 

Opis

W pracy przedstawiono analizę przekształceń osiedli willowych przeprowadzoną na przykładzie siedmiuwarszawskich osiedli. Zostały one zrealizowane w latach przedwojennych na terenach (ówcześnie)podmiejskich.

Ich wspólną cechą jest m.in. Nawiązywanie, choć w różnorodnym stopniu, do idei miasta-ogrodu (sformułowanej na początku XX wieku poprzez Ebenezera Howarda).Praca ma charakter badawczo-poznawczy. Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań sformułowanezostały wnioski o charakterze ogólnym oraz szczegółowe – odnoszące się do analizowanychobszarów.Analiza przekształceń została przedstawiona na trzech płaszczyznach: struktury parcelacyjnej,struktury użytecznej oraz struktury kubaturowej.

Pierwsza z nich została poprzedzona autorskąklasyfikacją zmian parcelacyjnych, w zależności od przyjętych kryteriów. Wprowadzono m.in. Pięć klaspodziałów działek, w każdej z nich ustanowiono kilka podklas (przynajmniej trzy), wraz ze sformułowaniemkonsekwencji użycia danego rodzaju podziału dla zagospodarowania przestrzennego.

Następnieprzeanalizowano ilość i rozmieszczenie nieruchomości poddanych modyfikacji: podziałom, a także łączeniom nieruchomości, w tym także scaleniom i wtórnym podziałom. Analizę uzupełniono charakterystykązmienionych w wyniku modyfikacji powierzchni nieruchomości.W drugiej zdiagnozowano cykl przekształceń ergonomicznych – wprowadzanie nowych form i układówużytkowania, w tym dotychczas niewystępujących na przedmiotowych obszarach.

Trzecia stanowiłaodniesienie do formy kubaturowej – wyrażonej parametrami przestrzennymi.W wyniku powyższych badań stwierdzono potrzebę pokaźniejszej ingerencji planistycznej w jednostkowedziałania inwestycyjne, określającą realny zakres przekształceń w kontekście zachowania ładu przestrzennego i eliminacji potencjalnych konfliktów w zagospodarowaniu.

Przeanalizowane zmiany skonfrontowano z sytuacją planistyczną na analizowanych obszarach, poddając ocenie jednocześnie pokrycie dokumentami planistycznymi, jak w dodatku zakres i stopień szczegółowości regulacji w nich zawartych.Sformułowane wnioski końcowe posiadają częściowo charakter uniwersalny, wyznaczony do zastosowanianie tylko na obszarach przedstawionych w pracy osiedli zabudowy.Słowa kluczowe: przekształcenia osiedli willowych, zmiany zagospodarowania, struktura parcelacyjna,struktura funkcjonalno-przestrzenna, ustalenia planistyczne.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.