Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii E-booki.

E-booki

961 produktów z 33 sklepów

strona 1 z 49

Czerwony Płomień Sebastiana (PDF)

ISBN 9788373863507 Autor Zającówna, Janina Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Nowy Świat Ilość stron 264 SZCZEGÓŁY →

Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego

ISBN 9788376011486 Autor Marcin Podleś Rok wydania 2008 Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 288

… spółek osobowych postrzegany jest już jako istotny problem - spółek cywilnych jest bowiem więcej niż wszystkich innych spółek łącznie. Monografia, opisując charakter prawny spółki cywilnej, diagnozuje przyczyny wątpliwości wywoływanych przez tę spółkę. Z uwagi na fakt, że kształt spółki cywilnej przejęty został przez polskiego ustawodawcę z prawa niemieckiego, tłem dla … SZCZEGÓŁY →

Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych (PDF)

ISBN 9788375268898 Autor Aneta Jakubiak-Mirończuk Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 218

… poza komentarzem do instytucji prawa polskiego o cechach ADR, przedstawia tendencje rozwoju oraz mechanizm funkcjonowania form ADR na świecie. Argumentacyjna struktura rozważań ma na celu podkreślenie zalet i wad sądowych, jak i pozasądowych form zakończenia sporów. Całościowe ujęcie kwestii ADR pozwala na sformułowanie wniosków o miejscu, zakresie i funkcji metod ADR w polskim systemie … SZCZEGÓŁY →

Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych (PDF)

ISBN 9788376018874 Autor Wiesław Podhorodecki Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 336

… dróg publicznych, aktualny tekst ustawy o drogach publicznych wraz z orzecznictwem sądowym do poszczególnych artykułów oraz wybrane przepisy wykonawcze. Adresaci: Podstawowym jej celem jest praktyczna pomoc pracownikom administracji oraz innym osobom zajmującym się problematyką dróg publicznych w załatwianiu spraw, w tym w przygotowywaniu projektów uchwał i wydawaniu decyzji adminis … SZCZEGÓŁY →

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym (PDF)

ISBN 9788376016894 Autor Ewa Koniuszewska Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 256

… ograniczające nadużycia władzy na tzw. środki antykorupcyjne, środki informacyjne oraz środki kontroli i nadzoru, poddaje analizie unormowania dotyczące poszczególnych kategorii funkcjonariuszy administracji samorządowej i ocenia skuteczność w ograniczaniu nadużyć zakazów: łączenia funkcji, stanowisk, mandatów i ograniczeń aktywności gospodarczej. Autorka charakteryzuje także sformułowaną … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 3 zł

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (PDF)

ISBN 9788326402876 Autor Zakrzewski Piotr Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 528

… towarzyszących temu zdarzeniu skutkom. Poruszone w pracy liczne problemy jurydyczne o doniosłości praktycznej i teoretycznej, rzadko dotąd analizowane, np. kwestia natury prawnej omawianych stosunków czy zasada równości, zostały poddane dogłębnej analizie ukierunkowanej na ich wszechstronne wyjaśnienie. Prezentowana publikacja uwzględnia także poglądy doktryny obcej - głównie niemieckiej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Umowa rachunku bankowego. Komentarz

ISBN 9788374834353 Autor Leszek Mazur Rok wydania 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 350

… omówienie zagadnień praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wywołującej największe kontrowersje w procesie stosowania prawa. Dodatkowo zamieszczono w niej przydatne wzory pism i umów najczęściej stosowanych w praktyce. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracowników banków, studentów oraz … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 14 zł

Bóg nie jest wielki - Dostępne od: 2014-10-08

ISBN 9788379991358 Autor Christopher Eric Hitchens Rok wydania 2014 Wydawnictwo Sonia Draga Ilość stron 304 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 37%

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I Komentarz do art.1-103; Tom II Komentarz do art.104-269 (PDF)

ISBN 9788326403057 Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1593

… Kraków 2003; Cz. Martysz, "Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym"; G. Łaszczyca, "Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Kraków 2000, "Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego", Kraków 2005; A. Matan, "Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Katowice 2001), artykuły … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Wino jak zostać znawcą wyd. 3

ISBN 9788377733264 Autor Richard Kitowski,jocelyn Klemm Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo RM Ilość stron 224 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Angielska dziewczyna - Dostępne od: 2014-10-22

ISBN 9788377588130 Autor Daniel Silva Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Muza Ilość stron 544 SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25%

Dziewiąty wyrok - Dostępne od: 2014-08-11

ISBN 9788378858416 Autor Paetro Maxine, Patterson James Rok wydania 2014 Oprawa miękka Wydawnictwo Albatros Ilość stron 400

… zaatakowani w opuszczonym garażu. Zabójca nie zostawil po sobie żadnych śladów oprócz zaszyfrowanej wiadomości napisanej krwią. Detektyw Lindsay Boxer musi poradzić sobie z rozwiązaniem obu spraw i wzywa do pomocy kobiecy klub zabójców, żeby pomógł jej złapać morderców. Niestety ktoś wypuszcza informacje do prasy – szczegóły, które mogły być jedynie znane osobom z klubu. … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 5 zł

Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz (PDF)

ISBN 9788376019550 Autor Renata Strachowska Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 436

… adresowany jest w szczególności do przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i organizacji ich zrzeszających, pracowników organów uprawnionych do kontroli przewozu drogowego i organów administracji publicznej wydających licencje i zezwolenia w zakresie transportu drogowego, a także do osób przystępujących do egzaminu na … SZCZEGÓŁY →

Autonomia pacjenta a polskie prawo karne - e-book (PDF)

ISBN 9788376012834 Autor Teresa Dukiet-Nagórska Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 180

… w praktyce, toteż opracowanie może posłużyć odchodzeniu od modelu medycyny paternalistycznej w kierunku medycyny opartej na upodmiotowieniu pacjenta. Adresaci: Pozycja adresowana jest w pierwszej kolejności do prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Jednakże zdecydowana większość omawianych w niej zagadnień może okazać się interesująca dla lekarzy i innych osób uprawiających … SZCZEGÓŁY →

Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego - e-book (PDF)

ISBN 9788376013312 Autor Gomułowicz Andrzej Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 152

… państwem a podatnikiem, które dotyczą sprawiedliwości, dobrze jest, by ustawodawca wiedział nie tylko jak jest, ale także jak powinno być, oraz, co nie mniej ważne, jak może być. Piękne - a tego dotyczy idea sprawiedliwości - są bowiem nie rzeczy łatwe, lecz trudne. Ich rozwiązanie - w dziedzinie opodatkowania - zapewnia równowagę pomiędzy interesem publicznym a interesem jednos … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Wyzwania dla państwa prawa (PDF)

ISBN 9788375265958 Autor Marek Safjan Rok wydania 2007 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 208

… którymi stoi społeczeństwo. Nie mam żadnej wątpliwości, że jesteśmy w stanie wydobyć się z tej swoistej zapaści i niemożności, mamy wszelkie przesłanki ku temu, aby wybić się na sprawne, demokratyczne i przyjazne dla swych obywateli państwo. Możemy odnaleźć swoje godne miejsce wśród innych społeczeństw europejskich. Tak się stanie, ale nie jest wcale pewne, jak szybko to nastąpi … SZCZEGÓŁY →

Prawo rzeczowe. Wydanie 2 - e-book (PDF)

ISBN 9788375269024 Autor Ziemianin Bronisław, Dadańska Katarzyna Anna Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 272

… cywilnego oraz w ustawach szczególnych. W podręczniku omówiono nowe instytucje prawa rzeczowego: timesharing, zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz projektowaną instytucję zrzeczenia się własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego. Podstawą rozważań zawartych w podręczniku jest obowiązujące prawo rzeczowe. W niezbędnym zakresie wykorzystane zostało również … SZCZEGÓŁY →

Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym - e-book (PDF)

ISBN 9788375263718 Autor Barcz Jan, Libera Bogdan Rok wydania 2007 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 223

… zagranicznych, czy też są przedmiotem wyspecjalizowanych szkoleń. Autorzy nawiązują co prawda do zasad Protokołu Dyplomatycznego (zakładają jednak, iż przynajmniej po części zasady te są Czytelnikowi znane), ale podejmują próbę pokazania Czytelnikowi obszarów wiedzy dosyć "nieokreślonej", dyktowanej właśnie pragmatyką zawodową, którą zdobywa się "w prozie życia … SZCZEGÓŁY →

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie (PDF)

ISBN 9788375268461 Autor Piotr Kubiński Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 368

… w sferze ochrony osób i mienia, kontrola działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Praca omawia specjalistyczną wiedzę - porządkuje dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa w odniesieniu do usług ochrony osób i mienia. Oceniając aktualne regulacje normatywne w sferze ochrony osób i mienia, zwłaszcza brak precyzyjności bądź niepraktyczność niektórych rozwiązań, … SZCZEGÓŁY →

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz (PDF)

ISBN 9788375264821 Autor Zeidler , Kamil Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 384

… skomentowano również Zarządzenie Nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Adresaci: W zamyśle autorów Komentarz do ustawy o BOR winien służyć nie tylko samym funkcjonariuszom BOR i podmiotom z tą służbą współpracującym, ale wszystkim, którzy chcieliby poznać podstawy funkcjonowania Biura, zarówno … SZCZEGÓŁY →

O kategorii E-booki

Zanim kupisz, wejdź a także porównaj ceny 48533 produktów spośród 51 sklepów w kategorii "E-booki". U nas znajdziesz oferty takich firm jak: Prestigio, Hachette, Pearson.

Sprawdź też