Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii E-booki.

E-booki

13681 produktów z 33 sklepów

strona 1 z 500

Płeć kulturowa nauczycieli (EPUB)

ISBN 9788373088443 Autor b.d Rok wydania 2007 Oprawa twarda Wydawnictwo b.d Ilość stron 192

… płci kulturowej, roli zawodowej nauczyciela, poczucia własnej skuteczności i strategii wychowawczych nauczycieli. W drugim rozdziale szczegółowo odtworzono proces i etapy konstruowania autorskich narzędzi badawczych, ich standaryzacji i normalizacji. W rozdziale trzecim zamieszczono analizę i interpretację wyników badań, dzieląc go na tyle części, ile było szczegółowych programów … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 57%

Czerwony Płomień Sebastiana (PDF)

ISBN 9788373863507 Autor Zającówna, Janina Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Nowy Świat Ilość stron 264 SZCZEGÓŁY →

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (PDF)

ISBN 9788326402876 Autor Zakrzewski Piotr Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 528

… towarzyszących temu zdarzeniu skutkom. Poruszone w pracy liczne problemy jurydyczne o doniosłości praktycznej i teoretycznej, rzadko dotąd analizowane, np. kwestia natury prawnej omawianych stosunków czy zasada równości, zostały poddane dogłębnej analizie ukierunkowanej na ich wszechstronne wyjaśnienie. Prezentowana publikacja uwzględnia także poglądy doktryny obcej - głównie niemieckiej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 25 zł

Charakter prawny spółki cywilnej na tle prawa polskiego i niemieckiego

ISBN 9788376011486 Autor Marcin Podleś Rok wydania 2008 Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 288

… spółek osobowych postrzegany jest już jako istotny problem - spółek cywilnych jest bowiem więcej niż wszystkich innych spółek łącznie. Monografia, opisując charakter prawny spółki cywilnej, diagnozuje przyczyny wątpliwości wywoływanych przez tę spółkę. Z uwagi na fakt, że kształt spółki cywilnej przejęty został przez polskiego ustawodawcę z prawa niemieckiego, tłem dla … SZCZEGÓŁY →

Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych (PDF)

ISBN 9788376018874 Autor Wiesław Podhorodecki Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 336

… dróg publicznych, aktualny tekst ustawy o drogach publicznych wraz z orzecznictwem sądowym do poszczególnych artykułów oraz wybrane przepisy wykonawcze. Adresaci: Podstawowym jej celem jest praktyczna pomoc pracownikom administracji oraz innym osobom zajmującym się problematyką dróg publicznych w załatwianiu spraw, w tym w przygotowywaniu projektów uchwał i wydawaniu decyzji adminis … SZCZEGÓŁY →

Alternatywne a sądowe rozstrzyganie sporów sądowych (PDF)

ISBN 9788375268898 Autor Aneta Jakubiak-Mirończuk Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 218

… poza komentarzem do instytucji prawa polskiego o cechach ADR, przedstawia tendencje rozwoju oraz mechanizm funkcjonowania form ADR na świecie. Argumentacyjna struktura rozważań ma na celu podkreślenie zalet i wad sądowych, jak i pozasądowych form zakończenia sporów. Całościowe ujęcie kwestii ADR pozwala na sformułowanie wniosków o miejscu, zakresie i funkcji metod ADR w polskim systemie … SZCZEGÓŁY →

Środki prawne ograniczające nadużycia władzy w jednostkach samorządu terytorialnego w ustrojowym prawie administracyjnym (PDF)

ISBN 9788376016894 Autor Ewa Koniuszewska Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 256

… ograniczające nadużycia władzy na tzw. środki antykorupcyjne, środki informacyjne oraz środki kontroli i nadzoru, poddaje analizie unormowania dotyczące poszczególnych kategorii funkcjonariuszy administracji samorządowej i ocenia skuteczność w ograniczaniu nadużyć zakazów: łączenia funkcji, stanowisk, mandatów i ograniczeń aktywności gospodarczej. Autorka charakteryzuje także sformułowaną … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 9 zł

Umowa rachunku bankowego. Komentarz

ISBN 9788374834353 Autor Leszek Mazur Rok wydania 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 350

… omówienie zagadnień praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wywołującej największe kontrowersje w procesie stosowania prawa. Dodatkowo zamieszczono w niej przydatne wzory pism i umów najczęściej stosowanych w praktyce. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracowników banków, studentów oraz … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 14 zł

Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I Komentarz do art.1-103; Tom II Komentarz do art.104-269 (PDF)

ISBN 9788326403057 Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 1593

… Kraków 2003; Cz. Martysz, "Właściwość organów samorządu terytorialnego w postępowaniu administracyjnym"; G. Łaszczyca, "Zażalenie w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Kraków 2000, "Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego", Kraków 2005; A. Matan, "Zastępstwo procesowe w ogólnym postępowaniu administracyjnym", Katowice 2001), artykuły … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 48 zł

Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym - e-book (PDF)

ISBN 9788376012223 Autor Kmiecik, Zbigniew Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 304

… woli, jak i tzw. oświadczeń wiedzy. W tej części zaprezentowano przegląd najważniejszych koncepcji i stanowisk filozoficznych, teologicznych, psychologicznych i neurofizjologicznych, odnoszących się do problemu woli, jej wolności i zaburzeń. W uzupełnieniu zasadniczych rozważań autor omawia konsekwencje przekroczenia przez stronę terminu do złożenia oświadczenia procesowego, zaniechania … SZCZEGÓŁY →

Autonomia pacjenta a polskie prawo karne - e-book (PDF)

ISBN 9788376012834 Autor Teresa Dukiet-Nagórska Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 180

… w praktyce, toteż opracowanie może posłużyć odchodzeniu od modelu medycyny paternalistycznej w kierunku medycyny opartej na upodmiotowieniu pacjenta. Adresaci: Pozycja adresowana jest w pierwszej kolejności do prawników, zarówno teoretyków, jak i praktyków. Jednakże zdecydowana większość omawianych w niej zagadnień może okazać się interesująca dla lekarzy i innych osób uprawiających … SZCZEGÓŁY →

Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego - e-book (PDF)

ISBN 9788376013312 Autor Gomułowicz Andrzej Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 152

… państwem a podatnikiem, które dotyczą sprawiedliwości, dobrze jest, by ustawodawca wiedział nie tylko jak jest, ale także jak powinno być, oraz, co nie mniej ważne, jak może być. Piękne - a tego dotyczy idea sprawiedliwości - są bowiem nie rzeczy łatwe, lecz trudne. Ich rozwiązanie - w dziedzinie opodatkowania - zapewnia równowagę pomiędzy interesem publicznym a interesem jednos … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

Wyzwania dla państwa prawa (PDF)

ISBN 9788375265958 Autor Marek Safjan Rok wydania 2007 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 208

… którymi stoi społeczeństwo. Nie mam żadnej wątpliwości, że jesteśmy w stanie wydobyć się z tej swoistej zapaści i niemożności, mamy wszelkie przesłanki ku temu, aby wybić się na sprawne, demokratyczne i przyjazne dla swych obywateli państwo. Możemy odnaleźć swoje godne miejsce wśród innych społeczeństw europejskich. Tak się stanie, ale nie jest wcale pewne, jak szybko to nastąpi … SZCZEGÓŁY →

Prawo rzeczowe. Wydanie 2 - e-book (PDF)

ISBN 9788375269024 Autor Ziemianin Bronisław, Dadańska Katarzyna Anna Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 272

… cywilnego oraz w ustawach szczególnych. W podręczniku omówiono nowe instytucje prawa rzeczowego: timesharing, zmiany w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych oraz projektowaną instytucję zrzeczenia się własności nieruchomości oraz użytkowania wieczystego. Podstawą rozważań zawartych w podręczniku jest obowiązujące prawo rzeczowe. W niezbędnym zakresie wykorzystane zostało również … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 6 zł

Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym (PDF)

ISBN 9788376017679 Autor Skóra, Agnieszka Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 380

… definicji współuczestnictwa charakterystycznej dla postępowania administracyjnego oraz przydatnej w praktyce administracyjnej, wskazanie zasad wyznaczania współuczestników oraz przedstawienie charakterystycznej dla procedury administracyjnej typologii współuczestnictwa. Poza problemami teoretycznymi praca porusza zagadnienia w istotny sposób związane z praktyką stosowania prawa przez organy … SZCZEGÓŁY →

Konkurencja regulacyjna w prawie spółek (PDF)

ISBN 9788375268713 Autor Szydło, Marek Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 304

… autora niniejszej pracy stało się zidentyfikowanie i wskazanie tych właśnie konstytutywnych elementów metaporządku prawnego, które mogą sprawić, że konkurencja regulacyjna w prawie spółek stanie się konkurencją w pełni efektywną. Poza tym autor pracy stara się także odpowiedzieć na pytanie, czy i w jakim zakresie elementy te występują już obecnie we wspólnotowym porządku prawnym … SZCZEGÓŁY →

Działalność gospodarcza w zakresie ochrony osób i mienia i jej koncesjonowanie (PDF)

ISBN 9788375268461 Autor Piotr Kubiński Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 368

… w sferze ochrony osób i mienia, kontrola działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. Praca omawia specjalistyczną wiedzę - porządkuje dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa w odniesieniu do usług ochrony osób i mienia. Oceniając aktualne regulacje normatywne w sferze ochrony osób i mienia, zwłaszcza brak precyzyjności bądź niepraktyczność niektórych rozwiązań, … SZCZEGÓŁY →

Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania (PDF)

ISBN 9788375269246 Autor Wincenciak, Mirosław Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 288

… wymierzanych przez organy administracji publicznej. Autor definiuje pojęcie sankcji administracyjnej oraz przedstawia typologię sankcji, opierając się na prawie pozytywnym. Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie zagadnień związanych z miarkowaniem sankcji administracyjnych oraz próby wskazania ich "funkcji podstawowych" - najważniejszych z punktu widzenia cech określonej grupy san … SZCZEGÓŁY →

Ustawa o Biurze Ochrony Rządu. Komentarz (PDF)

ISBN 9788375264821 Autor Zeidler , Kamil Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 384

… skomentowano również Zarządzenie Nr 2 Szefa Biura Ochrony Rządu z dnia 25 stycznia 2006 r. w sprawie zasad etyki zawodowej funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu. Adresaci: W zamyśle autorów Komentarz do ustawy o BOR winien służyć nie tylko samym funkcjonariuszom BOR i podmiotom z tą służbą współpracującym, ale wszystkim, którzy chcieliby poznać podstawy funkcjonowania Biura, zarówno … SZCZEGÓŁY →

Autobiografia pod ciśnieniem

ISBN 9788392948315 Autor Sheck Exley Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Mayfly Ilość stron 257

… bił rekord świata w głębokich nurkowaniach sportowych, pierwszy na świecie przekroczył granicę 1000 nurkowań jaskiniowych, był odkrywcą przynajmniej kilkunastu podwodnych jaskiń na Florydzie, przez szereg lat poszerzając ich poznane granice. Zginął mając 45 lat w jaskini Meksyku, na 10 mprzed osiągnięciem dna, położonego na głębokości 278 m. Jego ciało znaleziono na powierzchni … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

O kategorii E-booki

Zanim kupisz, wejdź a także porównaj ceny 48533 produktów spośród 51 sklepów w kategorii "E-booki". U nas znajdziesz oferty takich firm jak: Prestigio, Hachette, Pearson.

Sprawdź też