Moje konto

W tej kategorii nie udało się znaleźć dokładnie takich produktów

Poniżej znajdziesz wszystkie produkty w kategorii E-booki.

E-booki

1067 produktów z 37 sklepów

strona 1 z 54

Postępowanie karne Część ogólna

ISBN 9788376011295 Autor Świda Ponikowski Rok wydania 2008 Oprawa broszurowa Wydawnictwo Wolters Kluwer business Ilość stron 452

… karnego). Omówiono w nim m.in. problematykę zasad procesu, czynności procesowych, uczestników procesu, postępowania dowodowego oraz środków przymusu. Adresaci: Książka przeznaczona jest dla osób zainteresowanych prawem karnym formalnym, a zwłaszcza studentów i praktyków. Podstawę normatywną opracowania stanowi kodeks postępowania karnego z 1997 r. wraz z licznymi nowelami uchwalonymi … SZCZEGÓŁY →

Czerwony Płomień Sebastiana (PDF)

ISBN 9788373863507 Autor Zającówna, Janina Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Nowy Świat Ilość stron 264 SZCZEGÓŁY →

Instytucja pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych (PDF)

ISBN 9788326400834 Autor Wilbrandt-gotowicz Martyna, B. Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 536

… reguły postępowania oraz rodzaje podejmowanych rozstrzygnięć w tym przedmiocie i ich skutki prawne. Przedstawiono również wzajemne uwarunkowania pytań prawnych w sprawach sądowoadministracyjnych i wyznaczono katalog cech istotnych tej instytucji prawnej. Odniesiono się ponadto do funkcji pytań prawnych, a także problemu kolizji pytań do Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 15 zł

Ustawa o komornikach sądowych i egzekucji. Komentarz (PDF)

ISBN 9788376012285 Autor Bieżuński, Mariusz / Bieżuński, Paweł Rok wydania 2008 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 324

… że korzystanie z komentarza stało się niezbędne. Adresaci: Niniejsza książka adresowana jest przede wszystkim do praktyków postępowania egzekucyjnego: adwokatów, radców prawnych, sędziów, komorników, wszystkich osób zajmujących się zawodowo sądowym dochodzeniem należności. Sięgnąć jednak powinien po nią każdy, kto interesuje się egzekucją sądową, a w szczególności studenci … SZCZEGÓŁY →

Urzędnik i biznesmen w środowisku międzynarodowym - e-book (PDF)

ISBN 9788375263718 Autor Barcz Jan, Libera Bogdan Rok wydania 2007 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 223

… zagranicznych, czy też są przedmiotem wyspecjalizowanych szkoleń. Autorzy nawiązują co prawda do zasad Protokołu Dyplomatycznego (zakładają jednak, iż przynajmniej po części zasady te są Czytelnikowi znane), ale podejmują próbę pokazania Czytelnikowi obszarów wiedzy dosyć "nieokreślonej", dyktowanej właśnie pragmatyką zawodową, którą zdobywa się "w prozie życia … SZCZEGÓŁY →

Autobiografia pod ciśnieniem

ISBN 9788392948315 Autor Sheck Exley Rok wydania 2009 Oprawa miękka Wydawnictwo Mayfly Ilość stron 257

… bił rekord świata w głębokich nurkowaniach sportowych, pierwszy na świecie przekroczył granicę 1000 nurkowań jaskiniowych, był odkrywcą przynajmniej kilkunastu podwodnych jaskiń na Florydzie, przez szereg lat poszerzając ich poznane granice. Zginął mając 45 lat w jaskini Meksyku, na 10 mprzed osiągnięciem dna, położonego na głębokości 278 m. Jego ciało znaleziono na powierzchni … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 7 zł

BUMERANG

ISBN 9788373862463 Autor Beśka, Krzysztof Rok wydania 2007 Oprawa miękka Wydawnictwo Nowy Świat Ilość stron 167

… konsumpcyjnej satysfakcji. Głos Beśki jest wiarygodny. Młody autor, od 1998 roku mieszkający w stolicy, przygląda się życiu, pracując na co dzień w dużej międzynarodowej korporacji. Jego debiutancka "Wrzawa", pełna trafnych obserwacji, była szeroko komentowana, a w 2005 r. przyniosła autorowi nominację do Paszportu "Polityki". "Bumerang" jest kontynuacją podjętej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 71%

Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania (PDF)

ISBN 9788375269246 Autor Wincenciak, Mirosław Rok wydania 2008 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 288

… wymierzanych przez organy administracji publicznej. Autor definiuje pojęcie sankcji administracyjnej oraz przedstawia typologię sankcji, opierając się na prawie pozytywnym. Na uwagę zasługuje szerokie ujęcie zagadnień związanych z miarkowaniem sankcji administracyjnych oraz próby wskazania ich "funkcji podstawowych" - najważniejszych z punktu widzenia cech określonej grupy san … SZCZEGÓŁY →

Współuczestnictwo w postępowaniu administracyjnym (PDF)

ISBN 9788376017679 Autor Skóra, Agnieszka Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 380

… definicji współuczestnictwa charakterystycznej dla postępowania administracyjnego oraz przydatnej w praktyce administracyjnej, wskazanie zasad wyznaczania współuczestników oraz przedstawienie charakterystycznej dla procedury administracyjnej typologii współuczestnictwa. Poza problemami teoretycznymi praca porusza zagadnienia w istotny sposób związane z praktyką stosowania prawa przez organy … SZCZEGÓŁY →

Prawo zamówień publicznych. Orzecznictwo w zakresie dyscypliny finansów publicznych (PDF)

ISBN 9788376019994 Autor Winiarz, Mateusz Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 304

… Publicznych oraz regionalnych komisji orzekających. Wyselekcjonowane zostały te orzeczenia, które odnoszą się do naruszeń dyscypliny finansów publicznych poprzez działania lub zaniechania niezgodne z przepisami prawa zamówień publicznych. Istotnym walorem książki jest również wskazanie, jak unikać ryzyka odpowiedzialności personalnej za naruszenie przepisów ustawy przez osoby występujące … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 12 zł

Ustawa o transporcie drogowym. Komentarz (PDF)

ISBN 9788376019550 Autor Renata Strachowska Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 436

… adresowany jest w szczególności do przedsiębiorców podejmujących i wykonujących działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego i organizacji ich zrzeszających, pracowników organów uprawnionych do kontroli przewozu drogowego i organów administracji publicznej wydających licencje i zezwolenia w zakresie transportu drogowego, a także do osób przystępujących do egzaminu na … SZCZEGÓŁY →

Ustawa o drogach publicznych. Orzecznictwo. Wzory aktów prawnych (PDF)

ISBN 9788376018874 Autor Wiesław Podhorodecki Rok wydania 2009 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Ilość stron 336

… dróg publicznych, aktualny tekst ustawy o drogach publicznych wraz z orzecznictwem sądowym do poszczególnych artykułów oraz wybrane przepisy wykonawcze. Adresaci: Podstawowym jej celem jest praktyczna pomoc pracownikom administracji oraz innym osobom zajmującym się problematyką dróg publicznych w załatwianiu spraw, w tym w przygotowywaniu projektów uchwał i wydawaniu decyzji adminis … SZCZEGÓŁY →

Wokół Konwencji Europejskiej. Komentarz do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

ISBN 9788326403040 Autor Marek Antoni Nowicki Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo WOLTERS KLUWER Ilość stron 972

… orzeczniczy Europejskiej Komisji i Trybunału Praw Człowieka. Uwzględnia stan prawny na 1 czerwca 2010 r., a więc dzień wejścia w życie protokołu nr 14 głęboko reformującego system kontrolny konwencji. Publikacja ta, znana na rynku od lat, ma w założeniu dostarczać informacji i służyć pomocą w lepszym poznaniu systemu strasburskiego i skutecznym korzystaniu z niego w obronie podstawowych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26 zł

Status prawny członka spółdzielni mieszkaniowej w spółdzielczych stosunkach lokatorskich (PDF)

ISBN 9788326402876 Autor Zakrzewski Piotr Rok wydania 2010 Oprawa twarda Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska Ilość stron 528

… towarzyszących temu zdarzeniu skutkom. Poruszone w pracy liczne problemy jurydyczne o doniosłości praktycznej i teoretycznej, rzadko dotąd analizowane, np. kwestia natury prawnej omawianych stosunków czy zasada równości, zostały poddane dogłębnej analizie ukierunkowanej na ich wszechstronne wyjaśnienie. Prezentowana publikacja uwzględnia także poglądy doktryny obcej - głównie niemieckiej … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 21 zł

Wymiary snów

ISBN 8385713158 Autor Ole Vedfelt Rok wydania 1998 Oprawa miękka Wydawnictwo Eneteia Ilość stron 387

… podejście humanistyczne i przyrodnicze w interpretacji marzeń sennych. Omawia teorie wybitnych psychologów, psychiatrów i psychoterapeutów :Freuda, Junga, Bossa, Halla, Perlsa, Mindella poraz inne koncepcje rozumienia snów. W podsumowaniu książki Vedfelt przedstawia własną wielowymiarową teorię marzeń sennych, stanowiącą pomost między przyrodniczą i humanistyczną wizją człowie … SZCZEGÓŁY →

PSYCHOLOGIA KLUCZOWE KONCEPCJE TOM 4 (oprawa miękka) (Książka)

ISBN 9788301163969 Autor Philip Zimbardo, Robert L. Johnson, Vivian McCann Rok wydania 2013 Oprawa miękka Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN Ilość stron 288

… przewodnik, który pozwala wszystkim zainteresowanym funkcjonowaniem ludzkiej psychiki zorientować się w głównych teoriach, pojęciach oraz metodach stosowanych w różnych gałęziach psychologii. Autorzy, pod wodzą słynnego Philipa Zimbardo, wyjaśniają zagadnienia psychologiczne w swobodnym, przyjaznym stylu. W pięciu tomach opisują eksperymenty, odwołują się do przykładów, prowadzą … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 26%

Umowa rachunku bankowego. Komentarz

ISBN 9788374834353 Autor Leszek Mazur Rok wydania 2007 Wydawnictwo C.H. Beck Ilość stron 350

… omówienie zagadnień praktycznych, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wywołującej największe kontrowersje w procesie stosowania prawa. Dodatkowo zamieszczono w niej przydatne wzory pism i umów najczęściej stosowanych w praktyce. Komentarz adresowany jest przede wszystkim do prawników praktyków: sędziów, adwokatów i radców prawnych, a także pracowników banków, studentów oraz … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 9 zł

Psychologia i prawo - Dostępne od: 2014-03-26

ISBN 9788374895286 Autor Ewa Habzda-Siwek, Kabzińska Joanna Rok wydania 2014 Oprawa twarda Wydawnictwo GWP Ilość stron 528

… i psychologii. Intencją powstania książki było przybliżenie polskiemu czytelnikowi zagadnień, które wchodzą w zakres psychologii i prawa, a jednocześnie są aktualne i ważne z punktu widzenia polskiej rzeczywistości. (…) Mamy nadzieję, że oddawana w ręce Czytelników publikacja stanie się przyczynkiem do wspólnej dyskusji prawników i psychologów, inspiracją do rozwiązywania przedstawionych … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 32 zł

Mężowie niezłomni. Kardynał Adam Stefan Sapieha, Kardynał Karol Wojtyła. A naród pamięta ich mądrość

ISBN 9788375052282 Autor Rożek Michał Rok wydania 2013 Oprawa twarda Wydawnictwo WAM Ilość stron 324

… realiach112U schyłku życia134Tryptyk wspomnień142Literatura przedmiotu (wybór)163Część II. NIEZŁOMNY W ZNIEWOLENIU167Moje miasto Wadowice...169Mój nauczyciel pokory i kapłaństwa181Krakowskie młode lata184Kapłan - uczony - przyjaciel młodzieży196Biskup sufragan i Ojciec Soboru Watykańskiego II215Metropolita Krakowski – Kardynał Świętego Kościoła Rzymskiego222„Tu wszystko jest … SZCZEGÓŁY →

oszczędzasz do 4 zł

Morderstwo w alei Róż

ISBN 9788374148153 Autor Cegielski Tadeusz Rok wydania 2010 Oprawa miękka Wydawnictwo W.A.B. Ilość stron 432

… znaleźć ślady cyjankali - jeśli otrucie Szczapy miało miejsce w mieszkaniu przy alei Róż. Tak więc wiele istotnych informacji pozostawało niedostępnych dla śledczego. - Jednym słowem, dwa słowa! - skomentował wreszcie kapitan. Paprotka znał to powiedzenie przełożonego, który unikał w mowie wulgaryzmów i zastępował je cytatami z dzieł literackich. - Wiem, to z literatury pięknej, … SZCZEGÓŁY →

O kategorii E-booki

Zanim kupisz, wejdź a także porównaj ceny 48533 produktów spośród 51 sklepów w kategorii "E-booki". U nas znajdziesz oferty takich firm jak: Prestigio, Hachette, Pearson.

Sprawdź też