Menu

Rejestr Należności Publicznoprawnych. Zasady funkcjonowania, praktyczne przykłady, wzory dokumentów - Hanna Kmieciak, Zbigniew Król, (PDF)

Cechy produktu

  • ISBN 9788381373289 
  • Autor Hanna Kmieciak, Zbigniew Król 
  • Wydawnictwo Infor PL 
  • Ilość stron 114 
  • Rok wydania 2018 

Opis

Z dniem 1 stycznia 2018 r. Do krajowego systemu prawnego został wprowadzony Rejestr Należności Publicznoprawnych. Przepisy w zakresie Rejestru w odniesieniu do wierzyciela będącego jednostką samorządu terytorialnego stosuje się od 1 czerwca 2018 r., a w stosunku do wierzyciela, którym jest urząd skarbowy – od 1 stycznia 2018 r.

Utworzenie Rejestru ma wpłynąć m.in. Na zmniejszenie liczby przypadków nieterminowej zapłaty należności publicznoprawnych. Oznacza to mnóstwo nowych obowiązków dla tych jednostek.Rejestr ten jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Służy temu, żeby każdy zainteresowany mógł skontrolować, czy kontrahent ma zaległości z tytułu zobowiązań podatkowych, ceł czy grzywien. Są w nim gromadzone i ujawniane informacje o należnościach pieniężnych podlegających egzekucji administracyjnej w myśl ustawy o nowoczesnaniu egzekucyjnym w administracji.W Rejestrze Należności Publicznoprawnych ujawniane są informacje dotyczące podmiotów, które zalegają z tytułu należności publicznoprawnych względem Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego.

Dotyczy to: ●osób fizycznych, ●osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, ●osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, ●nierezydentów w rozumieniu przepisów Prawa dewizowego.W publikacji przystępnie omówiono zasady funkcjonowania Rejestru Należności Publicznoprawnych, w tym:●przesłanki ujawnienia informacji dłużnika;●procedurę uzyskania dostępu do sytemu przez jednostki samorządu terytorialnego;●instruktaż krok po kroku ujawniania danych dłużników i przesłanki zmian lub wykreślenia informacji;●warunki udostępniania informacji innym podmiotom,●sankcje karne za naruszenie przepisów.Autorzy wyjaśniają, w jakich terminach należy dokonać poszczególnych czynności i jakie są skutki wniesienia sprzeciwu przez dłużnika.

Atutem książki są poręczne przykłady, a także wzory dokumentów.Publikacja jest przeznaczona dla jednostek samorządu terytorialnego, naczelników urzędów skarbowych, wierzycieli, sądowych albo administracyjnych organów egzekucyjnych, biur danych gospodarczej i dla studentów prawa, ekonomii, finansów, bankowości.

Będzie pomocna dla osób, które zajmują się wprowadzaniem danych do Rejestru,, a także osób i instytucji, których informacje w Rejestrze mogą zostać ujawnione, czy także osób i podmiotów, które z Rejestru będą chciały korzystać.Hanna Kmieciak – praktyk i teoretyk w dziedzinie prawa finansowego, a istotnie dochodów jednostek samorządu terytorialnego, procedur podatkowych i egzekucji należności na rzecz jednostek samorządu terytorialnego, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im.

A. Mickiewicza w Poznaniu, a także studiów doktoranckich Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, wieloletnia redaktor naczelna „Prawa Finansów Publicznych” i pracownik w jednostkach samorządu terytorialnego.

Jest konsultantką Najwyższej Izby Kontroli Delegatury w Poznaniu oraz konsultantką i wykładowcą regionalnych izb obrachunkowych, a także właścicielką „Kancelarii JST – konsultacje szkolenia doradztwo dla jednostek samorządu terytorialnego”.

Jest też autorką książek: „Podatki dla gmin i nie tylko”, „Windykacja podatków. Komentarz funkcjonalny”, „Zaświadczenia”, „Dochodzenie i egzekucja opłaty śmieciowej”, „Zmiany w nowoczesnaniu egzekucyjnym w administracji – praktyka” oraz współautorką książek „Jednostki pomocy społecznej”, „Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego” i „Podatki lokalne 2016” i publikacji z dziedziny prawa finansowego i procedur podatkowych „Gazety Prawnej”, „Finansów Komunalnych”, „Przeglądu podatków lokalnych i finansów samorządowych”, „Prawa Finansów Publicznych”, biuletynów RIO, a także wydawnictw INFOR i innych.Zbigniew Król – dziennikarz prasy lokalnej i regionalnej, specjalizuje się w tematyce dotyczącej jednostek samorządu terytorialnego.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.