Menu

Rozwój zrównoważony i innowacje w turystyce. Darmowy odbiór w niemal 100 księgarniach!

Cechy produktu

  • ISBN 9788361830986 
  • Autor Piotr Majdak 
  • Wydawnictwo AWF Warszawa 
  • Ilość stron 122 
  • Rok wydania 2019 
  • Tematyka przyrodnicze 

Opis

Turystyka przez wielu uznawana jest za najistotniej dynamicznie rozwijającą się gałąź przemysłu światowego. Mimo zawirowań związanych z kryzysem ekonomicznym, terroryzmem, zmianami megatrendów turystyka w perspektywie globalnej notuje ciągły wzrost wyrażający się chociażby liczbą podróży, udziałem w wartości PKB wybranych krajów czy inwestycjami w infrastrukturę turystyczną i okołoturystyczną.Postępujący rozwój turystyki, w niemal wszelkich jej aspektach, w obszernym stopniu wynika z możliwości i zdolności do użytkowania wszelkich dostępnych innowacji zezwalających na tworzenie niebanalnych, niekiedy pionierskich produktów. Jednym z pokaźnych zagadnień wpisujących się w myślenie o współczesnej turystyce pozostaje także koncepcja rozwoju zrównoważonego, która stanowić może źródło inspiracji i rozwiązanie alternatywne dla klasycznego sposobu planowania i projektowania. Założenia turystyki zrównoważonej są szeroko dyskutowane na forum krajowym i międzynarodowym. Dotychczasowe opracowania w większości ograniczają się jednak do sfery dyskursywnej problemu, do rzadkości należą natomiast opracowania, które w odniesieniu do wskazań teoretycznych szeroko omawiałby sferę implementacyjną koncepcji. Niniejsza książka tę lukę wypełnia – obok przesłanek teoretycznych ukazuje bowiem także ergonomiczną stronę zagadnienia, wraz z przykładami potężnych zastosowań. Zawarte w rozdziale pierwszym dane przybliżają problematykę turystyki jednostajnej i rozwoju jednostajnego w ujęciu teoretycznym, uwzględniającym zarówno stanowiska badaczy krajowych jak i za-granicznych. Chronologiczny przegląd kluczowych dokumentów i inicjatyw pozwala prześledzić ewolucję i kształtowanie się podstaw ideowych i operacyjnych koncepcji w szerokim kontekście społecznym, gospodarczym, politycznym i naturalnym. W kolejnych podrozdziałach omówiono dodatkowo dokumenty strategiczne stanowiące umocowanie prawne rozwoju jednostajnego, uwarunkowania i wskaźniki rozwoju zrównoważonego w turystyce, bariery rozwoju turystyki jednostajnej i inne zagadnienia stanowiące ramy teoretyczne omawianych zagadnień. Rozdział drugi stanowi kontynuację rozważań teoretycznych i ogni-skuje się na zagadnieniach związanych z innowacjami wspierającymi rozwój jednostajny w turystyce. Przedstawione źródła, typologie, a także przykłady praktycznych zastosowań innowacji uwidaczniają złożoność i wielowarstwowość poruszanej problematyki. Rozdział trzeci demonstruje użyteczną stronę koncepcji turystyki stabilnej. Punkt odniesienia stanowią badania własne, prowadzone na obszarach turystycznych o różnym charakterze (kulturowym, przyrodniczym, klimatycznym, geograficznym itd.). Wśród prezentowanych miejsc znalazły się obszary leśne, nadrzeczne, bronione, nadmorskie i inne. Odmienność poszczególnych obszarów umożliwiła wyznaczonie wielorakich, niekiedy zaskakujących zastosowań koncepcji turystyki stabilnej zarówno w Polsce, jak i na świecie.Podsumowując: treści zawarte w książce, w ślad za poszczególnymi rozdziałami, podzielić można na trzy podstawowe bloki:- teoretyczne omówienie rozwoju jednostajnego w turystyce,- kontekst teoretyczny i przykłady innowacji wspierających rozwój stabilny w turystyce,- rozwój zrównoważony obszarów turystycznych w perspektywie ba-dań empirycznych.Logika, a także układ książki wskazywać mogą, iż z jednej strony publikacja stanowi źródło informacji o charakterze podręcznikowym, z drugiej jednak traktowana może być jako baza wiedzy, a także inspiracji dla osób i podmiotów odpowiedzialnych za kreowanie turystycznego rozwoju obszarów. Równocześnie, ze względu na różnorodność informacji pochodzących z badań empirycznych stanowić może punkt wyjścia do dalszych rozważań nad rozwojem stabilnym w środowisku naukowym i akademickim.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.