Menu

Social Media strategicznie wprowadzenie

Cechy produktu

  • ISBN 9788365929587 
  • Autor Iwona Lupa-Wójcik 
  • Wydawnictwo Sophia 
  • Ilość stron 167 
  • Rok wydania 2018 

Opis

Na temat strategii działalności w mediach społecznościowych napisano sporo, jednocześnie w publikacjach naukowych, jak i branżowych. Czy jednak można mówić o „strategii social media”? Czy może raczej strategia jest tylko jedna – na poziomie organizacji, a wszystko inne (w tym działania operacyjne związane z mediami społecznościowymi) powinno być jej podporządkowane? Opracowywane poprzez praktyków i teoretyków „strategie social media” w głównej mierze traktują o zasadach występowaniu w tych mediach, w trakcie gdy istnieją dodatkowo inne możliwości wykorzystania tychże kanałów.

Zbyt nieraz pomijany jest fakt,użycie mediów społecznościowych wykracza ponadto poza marketing, a co dopiero promocję.Do napisania tej książki autorkę skłoniło z zasady to, iż w praktyce bardzo często nadużywane jest pojęcie „strategii”.

wykorzystywane jest ono przeważnie w kontekście występowaniu organizacji w mediach społecznościowych, zapominając, że media te mogą być również narzędziem działań marketingowych i pozamarketingowych (nie tyle chodzi o to, by potrafić „być” w tych mediach, lecz wpierw o to, aby umieć je wykorzystywać do swych celów biznesowych i komunikacyjnych na wielu polach).

Strategiczne zarządzanie marketingowe z wykorzystaniem mediów społecznościowych może dać istotną przewagę konkurencyjną, ale wymaga nieszablonowego spojrzenia na te media i wyjścia poza ich promocyjną, a choćby marketingową rolę.

Celem książki jest przedstawienie zagadnień wprowadzających do strategicznego wykorzystania mediów społecznościowych w organizacji. Podjęto w niej następujące problemy:Jakie jest znaczenie strategii w organizacji i na czym polega strategiczne zarządzanie marketingowe?Jak należy rozumieć pojęcie „strategia social media”? Jakie jest miejsce mediów społecznościowych w strategii organizacji? W jaki sposób można użyć media społecznościowe do realizacji celów organizacji? Na czym polega strategiczne podejście do mediów społecznościowych?Książka jest przeznaczona równocześnie dla teoretyków, jak i praktyków, którzy chcą zgłębić zagadnienia związane z planowaniem i realizacją strategicznych działań z obszaru mediów społecznościowych, nie tylko w marketingu, lecz ogólnie w zarządzaniu organizacją.

Treść opracowania podzielono na cztery rozdziały. W rozdziale pierwszym omówiono koncepcję marketingu strategicznego. Zdefiniowano, czym naprawdę jest strategia, przedstawiając m.in. Jej militarną genezę.

Omówiono również wybrane rodzaje strategii i opisano zarys koncepcji strategii blue ocean, strategii gry rynkowej i koncepcji V2MOM. W dalszej kolejności zaprezentowano projekt i sposób realizacji strategii, wskazując m.in.

kluczowe czynniki jej wykonania. Ważne było też omówienie idei zarządzania strategicznego i jego narzędzi. Ostatni podrozdział poświęcono strategii marketingowej. Przedstawiono wpierw rolę marketingu w zarządzaniu strategicznym oraz różnicę między zarządzaniem marketingowym a zarządzaniem marketingiem.

Opisano charakterystykę strategicznego zarządzania marketingowego, a także planu marketingowego. Omówiono dodatkowo etapy formułowania strategii marketingowej.W drugim rozdziale skupiono się na problematyce miejsca mediów społecznościowych w strategii organizacji.

Zdefiniowano wpierw pojęcie tych mediów i wytypowano ich rodzaje. Wyznaczono też na ich podstawowe parametry. W dalszej kolejności przedstawiono rozważania na temat tego, czy media społecznościowe sprawdzą się w każdej organizacji.

Zwrócono uwagę na aspekty, którymi nie charakteryzuje się strategia social media. Przedstawiono w dodatku problem uwzględnienia mediów społecznościowych w strategii organizacji.Trzeci rozdział traktuje o obszarach użycia mediów społecznościowych w organizacji.

W pierwszym podrozdziale omówiono obszar marketingu (i PR). Wyjaśniono, co oznacza pojęcie social media marketingu (SMM). Przedstawiono koncepcję social media marketing-mix i określono korzyści używania SMM w praktyce.

Ważną częścią tego rozdziału było także omówienie problemu zastosowania mediów społecznościowych w badaniach marketingowych. Zaprezentowano m.in. Narzędzia analityczne, które są w tym zakresie pomocne, a także zaakcentowano problem analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego.

W dalszej części rozdziału przedstawiono możliwości wykorzystania mediów społecznościowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi (np. Rekrutacji i selekcji pracowników ), w e-commerce i w usprawnieniu komunikacji wewnętrznej.

W ostatnim rozdziale zdefiniowano etapy planowania strategicznego użycia mediów społecznościowych w najróżniejszych obszarach działalności. Ważnym obszarem użycia tych mediów jest marketing, wobec czego przedstawiono model RENL, który reprezentuje strategiczne podejście do social media marketingu.

Trzeci podrozdział poświęcono problemowi organizacji i koordynowania wykonania strategicznego planu użycia social media. Na koniec niedługo wspomniano o wybranych wskaźnikach sprawności i efektywności wykonania strategicznego planu zastosowania social media.

Książka ta stanowi jedynie wprowadzenie do zagadnienia strategicznego użycia mediów społecznościowych w organizacji. Powstała ona przede wszystkim na podstawie źródeł wtórnych: raportów, publikacji branżowych i naukowych (monografii i czasopism).

Przedstawiono w niej case study z praktyki działalności różnych firm. Zapoczątkowuje ona cały cykl publikacji pod hasłem: „Social media strategicznie”, w których omawiana problematyka będzie bardziej zgłębiana.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.