Menu

Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami

Cechy produktu

  • ISBN 9788380953109 
  • Autor Joanna Gładyszewska-Cylulko 
  • Wydawnictwo Impuls 
  • Ilość stron 194 
  • Rok wydania 2017 

Opis

Autorzy publikacji: Gładyszewska-Cylulko Joanna, Cytowska Beata, Drzazga Agnieszka, Jagoszewska Iwona, Plichta Piotr i Szczupał Bernadeta Niniejsze opracowanie przedstawia specyfikę pracy i wsparcia w odniesieniu do uczniów z niepełnosprawnościami, o najróżniejszych potrzebach edukacyjnych. Choć każdy z wariantów niepełnosprawności wymaga nieco innych oddziaływań terapeutyczno-edukacyjnych, to niektóre zjawiska występujące w przestrzeni szkolnej dotykają wszystkich przedstawianych grup. Jednym z nich jest agresja rówieśnicza i przemoc (bullying). Temu tematowi została poświęcona pierwsza część monografii. Osoby z niepełnosprawnościami niekiedy występują w roli agresorów, lecz częściej stają się ofiarami. Znajomość mechanizmów agresywnych realizowanych przy pomocy progresywnych technologii informacyjno-komunikacyjnych (agresja elektroniczna i cyberbullying) i zasad i użytecznych wskazówek odnośnie do progresywnania profilaktycznego w sytuacji narażenia na przemoc może być pomocna dla pedagogów pracujących z osobami będącymi podmiotem niniejszej publikacji. W książce przybliżone zostały też zagadnienia dotyczące uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, a także z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Poruszono problemy wynikające ze specyfiki funkcjonowania tych dzieci, ujawniające się w przypadku diagnozy, konstruowania jednostkowych programów edukacyjno-terapeutycznych, doboru metod ich edukacji, rehabilitacji i wsparcia. Omówiono dodatkowo kwestię pomocy rodzinie udzielanej poprzez szkołę i zasady współpracy między tymi dwoma rodzajami otoczenia społecznego posiadającej na celu dobro dziecka. W dalszej części opracowania przedstawione pozostały problemy uczniów z wadami wzroku i słuchu w kontekście działań upraszczających ich edukację. Przybliżono wątki związane ze zmianami w zakresie regulacji prawnych oraz form kształcenia. Wszystkie problemy omawianych grup analizowano w odniesieniu do specyfiki ich funkcjonowania w zróżnicowanych sferach rozwoju. Warto wyróżnić w tym miejscu, iż choć w szkołach ogólnodostępnych populacja osób z niepełnosprawnością wzrokową i słuchową jest liczna (zwłaszcza osób słabowidzących i słabosłyszących), to niedużo publikacji przybliża zagadnienia ich potrzeb w zakresie kształcenia i wychowania. Niniejsza monografia uzupełnia tę lukę, upraszczając zrozumienie funkcjonowania uczniów z zaburzeniami widzenia i słyszenia. W obliczu trudności edukacyjnych może to sprzyjać skutecznemu używaniu potężnych metod nowoczesnania omówionych w tej publikacji, jak też stymulować pedagogów do wynajdywania własnych sposobów radzenia sobie w sytuacjach nieprzystępnych związanych ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi uczniów z wadami wzroku i słuchu. W publikacji poruszono dodatkowo problematykę funkcjonowania dzieci przewlekle chorych w roli uczniów. Choroba przewlekła pozostała tu potraktowana jako sytuacja trudna, wywołująca sporo negatywnych emocji i stanów psychicznych. Jednocześnie wyeksponowano wartość wsparcia społecznego w minimalizowaniu ograniczeń wynikających z tego rodzaju choroby. Na zakończenie książki ukazano sylwetkę dziecka z niepełnosprawnością ruchową oraz swoistość jego kształcenia i wychowania, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności zaspokajania potrzeby wyrażania siebie i porozumiewania się z innymi poprzez alternatywne i wspomagające formy komunikacji. Serdecznie zapraszamy do lektury! Autorzy

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.