Menu

Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym

Cechy produktu

  • ISBN 9788325591700 
  • Autor Witold Kurowski 
  • Ilość stron 441 
  • Rok wydania 2017 

Opis

Prezentowana monografia stanowi pierwsze od blisko czterdziestu lat omówienie problematyki stosunku pracy wynikającego z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym. Opracowanie obejmuje pogłębioną analizę regulacji kolizyjnych dotyczących "indywidualnej umowy o pracę" zawartych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008 z 2008 r. W sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), z daleko idącymi odwołaniami do unormowań konwencji rzymskiej o prawie właściwym dla zobowiązań umownych z 1980 r. I polskiej ustawy o prawie prywatnym międzynarodowym z 1965 r., które aktualnie już nie obowiązują, ale były (i mogą być nadal) podstawą do ustalenia statutu stosunku pracy w przypadku, gdy umowa o pracę została zawarta w okresie ich obowiązywania. Zgodnie z utrwaloną w polskiej doktrynie systematyką opracowań poświęconych prawu prywatnemu międzynarodowemu, w monografii w pierwszej kolejności wskazano same normy kolizyjne i opisano zastosowane w nich łączniki, żeby w dalszej części pracy omówić ich zakres (zakres dzięki nim ustalonemu statutu stosunku pracy). Specyfika kolizyjnej regulacji stosunków pracy wymagała także przedstawienia - poza unormowaniami wynikającymi z rozporządzenia Rzym I (konwencji rzymskiej) - także i regulacji dyrektywy 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 1996 r. Dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług. Ona bowiem współkształtuje kolizyjnoprawny opis stosunku pracy, uzupełniając rozporządzenie Rzym I i konwencję rzymską w przypadkach, gdy pracownik zostaje skierowany przez swojego pracodawcę do czasowego wykonywania obowiązków za granicę. W książce omówiono także zagadnienia powiązane ze stosunkiem pracy, choć niewchodzące wprost w zakres jego statutu. Przedmiotem zainteresowania stały się zatem kolizyjnoprawna problematyka umów towarzyszących stosunkowi pracy, jak na dodatek konsekwencje upadłości pracodawcy na stosunek pracy i roszczenia pracownika z tym związane, w przypadku gdy w grę wchodzi składnik międzynarodowy, a co za tym idzie - kolizja praw. Ostatni rozdział monografii pozostał poświęcony unormowaniu kolizyjnemu zbiorowego prawa pracy, gdzie szczególną uwagę zwrócono na układy zbiorowe pracy i inne porozumienia grupowe i obszerny zbiorowe i prawo do strajku.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.