Menu

Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym - Elżbieta Jastrzębska

Cechy produktu

  • ISBN 9788375877359 
  • Autor Elżbieta Jastrzębska 
  • Wydawnictwo Impuls 
  • Ilość stron 237 
  • Rok wydania 2011 

Opis

Zaletą tej rozprawy jest nad wyraz korzystne, syntetyczne i kompetentne osadzenie jej we współczesnych pedagogiach, które uzasadniają inne podejście do kształcenia językowego. Autorka wyjątkowo poprawnie łączy klasyków rodzimej glottodydaktyki z najnowszymi badaniami i teoriami francuskich pedagogów. Jest to z całą pewnością godna uwagi i szerokiego upowszechnienia w środowisku oświatowym (szkolnym i pozaszkolnym) oraz akademickim oferta kształcenia progresywnego i partycypacyjnego, konstruktywistycznego, które odchodzi od kształcenia adaptacyjnego, sprzyjając większej sprawności w realizacji zakładanych przez nauczycieli lub uczących się (studiujących) celów. [...] Książka E. Jastrzębskiej spełni także rolę niezwykle prawidłowo napisanego podręcznika, dzięki bogactwu treści, atrakcyjnej formie przekazu, w tym zilustrowaniu czy plastikowym porównywaniu.

Prof. Zw. Dr hab. Bogusław Śliwerski
(fragment recenzji wydawniczej)

Trzy pierwsze rozdziały niniejszej publikacji ukazują wielość źródeł współczesnej glottodydaktyki i złożoność jej dyskursu, ze szczególnym uwzględnieniem jej twórczego wymiaru. Są przeglądem celowo dopasowanych elementów dwóch literatur przedmiotu: dydaktyki języków obcych i pedagogiki twórczości.

Rozdział 1 pokazuje psychopedagogiczne fundamenty współczesnej dydaktyki języków obcych, ze szczególnym uwzględnieniem nurtu humanistycznego: nowego wychowania i tzw. Pedagogiki terapeutycznej,, a także współczesne koncepcje nauczania, m.in. Francuskie koncepcje holistyczne.

Rozdział 2 wskazuje na lingwistyczny rodowód dydaktyki języków obcych, prezentując ewolucję pojęcia kompetencji komunikacyjnej (od teorii Chomsky’ego do koncepcji Hymesa) i jej współczesne implikacje.

Rozdział 3 jest analizą twórczych aspektów dydaktyki języków obcych i próbą udowodnienia, iż jest to dziedzina wyjątkowo predestynowana do bisocjacji z pedagogiką twórczości i do tworzenia otwartych koncepcji kształcenia.

Rozdział 4 pozostał poświęcony przeprowadzonym badaniom własnym o charakterze triangulacyjnym, łączącym strategie jakościowe (obserwacja i analiza dokumentacji) ze strategią ilościową (sondaż diagnostyczny), dotyczącym działań twórczych w zakresie nauczania/uczenia się języka francuskiego.

W końcowym rozdziale znamionuję wybrane strategie psychodydaktyki twórczości: myślenie dywergencyjne, pytajne, asocjacyjne, analogiczne i metaforyczne, abstrahowanie, transformowanie oraz twórcze rozwiązywanie problemów, z uwzględnieniem przykładów ich poręcznej aplikacji w nauczaniu języka obcego. Prezentujem jeszcze własny model oraz przykłady wygenerowanych na jego podstawie modeli detalowych, dokonując tym samym próby konceptualizacji własnej koncepcji twórczego nauczania/uczenia się języków obcych.


Konkludując, niniejsze opracowanie jest zapisem próby zrealizowania dwóch procesów integracyjnych w celu wzbogacenia praktyki edukacyjnej, a mianowicie:

1) integracji poziomej pomiędzy dwoma dziedzinami: dydaktyką języków obcych (w jej wymiarze metodycznym) a pedagogiką twórczości;

2) integracji pionowej, tj. Połączenia badań z ich ergonomicznym wykorzystaniem (Hejnicka-Bezwińska, 2008, s. 242) czy, jak to ujmuje Stanisław Palka, „twórczego powiązania obu modeli nowoczesnania humanistycznego" (2006b, s. 80): badawczego i poręcznego.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.