Menu

Świadczenia dla pracujących rodziców

Cechy produktu

  • ISBN 9788381375238 
  • Autor praca zbiorowa 
  • Wydawnictwo Infor PL 
  • Ilość stron 80 
  • Rok wydania 2019 

Opis

Publikacja opisuje zasady korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem albo adopcją i zasady ich rozliczania oraz ustalania wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres tych urlopów. Na dodatek Czytelnik może się dowiedzieć, kiedy i jaka umowa ulega przedłużeniu do dnia porodu i w jakim czasie rodzice podlegają ochronie przed rozwiązaniem umowy o pracę.obecnie rodzice wychowujący dzieci mogą korzystać z wielu przywilejów związanych z rodzicielstwem.

korzystne zmiany w tym zakresie obowiązują już jakiś czas, jednak nadal wzbudzają mnóstwo wątpliwości.Od 1 czerwca 2017 r. W przepisach Kodeksu pracy doprecyzowano kwestie dotyczące przedłużenia umowy na czas określony do dnia porodu.

dodatkowo od tej daty agencje pracy tymczasowej mają obowiązek przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu zawartej z pracownicą tymczasową mającą łączny co najmniej 2-miesięczny okres skierowania do wykonywania pracy tymczasowej.

dodatkowo rozszerzono krąg osób uprawnionych do urlopów związanych z rodzicielstwem na innych ubezpieczonych. Uregulowano zasady korzystania z urlopów poprzez osoby przysposabiające dzieci, a także sytuacje szczególne, m.in.

porzucenie dziecka poprzez matkę, jej śmierć czy uzyskanie przez nią stopnia niepełnosprawności. Dzięki tym zmianom niemało uprawnień zyskali np. Pracujący ojcowie albo inni ubezpieczeni członkowie najbliższej rodziny.korzystne zmiany nastąpiły także w ustalaniu uprawnień do zasiłku macierzyńskiego.

Dzięki tej zmianie ubezpieczeni rodzice mogą się wymieniać uprawnieniami do tego zasiłku niezależnie od ich tytułów ubezpieczeń, jak choćby w sytuacji, gdy jeden z rodziców ma status pracownika, a drugi jest objęty ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu (np.

prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą bądź jest zleceniobiorcą).Niniejsza publikacja w klarowny sposób przedstawia m.in. Zasady: używania poszczególnych urlopów związanych z rodzicielstwem (jeszcze w sytuacjach szczególnych, takich jak śmierć matki, pobyt w szpitalu, ustalenie niepełnosprawności), wymienności uprawnień do urlopu i/albo zasiłku macierzyńskiego między rodzicami albo innymi członkami rodziny, łączenia pracy ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem,dodatkowo w publikacji wyczerpująco zostały opisane zasady ochrony stosunku pracy pań w ciąży, jak na dodatek w trakcie korzystania z urlopów związanych z rodzicielstwem.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.