Menu

Świat wartości w literaturze. Tom jubileuszowy dedykowany Profesor Oldze Główko - Ewa Sadzińska, Aleksandra Szymańska

Cechy produktu

  • ISBN 9788375252590 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 
  • Ilość stron 262 
  • Rok wydania 2009 

Opis

Tytuł Świat wartości w literaturze. Tom jubileuszowy asygnowany Profesor Oldze Główko Języki polski, rosyjski Wydawnictwo Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego ISBN 978-83-7525-259-0 Rok wydania 2009 Łódź Wydanie 1 ilość stron 262 Format pdf Spis treści Od Redakcji 5
Życiorys naukowy (Olga GŁÓWKO) 13
Wykaz publikacji Profesor Olgi Główko z lat 1969–2008 (Ewa SADZIŃSKA, Aleksandra SZYMAŃSKA) 23
Jadwiga CZERWIŃSKA, Thesmoi – starożytny „dekalog" w służbie greckiej paideia Religijny czy psychologiczny aspekt winy i kary 29
– Thesmoi – the Ancient "Decalogue" in the Service of Greek Paideia Religousor Psychological Aspect of Guilt and Punishment 42
Alina ORŁOWSKA, W kręgu wolnomularskich rozważań eschatologicznych Michał Chieraskow 43
– A Freemason on Eschatology: Mikhail Kheraskov’s "Stikhi na StrashniySud" 51
Anna WARDA, O wyrażaniu wdzięczności autorów wobec mecenasów (na przykładzie rosyjskich osiemnastowiecznych dedykacji) 53
– About Expressing the Authors’ Gratitude to Their Patrons (on the Example of Russian Eighteenth Century Dedications) 62
– Appreciation of "Spring" and "Autumn" in the Poetry of Pushkin’s Time 74
Łucja KUSIAK-SKOTNICKA, Paradygmat horyzontalności w rosyjskim dyskursie mitopoetyckim (zarys problematyki) 75
– The Paradigm of Horizontality in the Russian Mythopoetic Discourse (the Outline of the Problem) 83
Ewa SADZIŃSKA, Aksjologia dekabrysty (z obserwacji nad mottem w liryce Fiodora Glinki) 85
– The Axiology of a Decembrist (the Motto in the Lyric Poetry of Fyodor Glinka) 91
– The System of Values Bound up With Friendship in Pushkin’s "Luceum Anniversaries" 102
– A S Pushkin’s Poem The Little House in Kolomna (Domik v Kolomne): the Image of a "Small Person" and the Problem of Embodiment of the folk Tradition 110
– The Problem of the System Commentary of the Pushkin’s Works 116
Barbara Olaszek 117
– Nikolai Gogol’s Aesthetic Axiology: The Conceptual Metaphor of ‘Cleanness’as a Vehicle for Moral Values 127
Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ, Kobieta pośród wrogów Marty Świckiej droga do samoświadomości 129
– A Women among the Enemies Marta Świcka’s Way to the Identity 146
– The Price and the Value of the Cherry Garden 159
Tatiana STEPNOWSKA, Miłość jako inspiracja literacka, czyli nieznany prototyp Małgorzaty z Mistrza i Małgorzaty dyskretnego Michaiła Bułhakowa 161
– Love as a Literary Inspiration – Unknown Prototype of Margarita from The Master and Margarita by a Discreet Mikhail Bulkhakov 171
Jarosław WIERZBIŃSKI, Intertekstualność z perspektywy interpretacyjnej dzieła literackiego (na materiale utworów Michaiła Zoszczenki) 173
– Intertextuality from the Interpretative Perspective of a Literary Text (on the Material of Texts by Mikhail Zoshchenko) 182
Grzegorz GAZDA, Anna Achmatowa i Franz Kafka (glosa) 183
– Anna Akhmatova and Franz Kafka 189
– Neo-cumulative Plot in the Epoch of Socialist Realism (1940–1950s) 200
Joanna ŚLÓSARSKA, Twórca i adresat dziecięcy w kontekście poetyki realizmu duchowego 201
– Child Artist and Receiver within the Context of Poetics of Spiritual Realism 208
Aleksandra SZYMAŃSKA 209
– The World of Magic and Biblical Values in Z A Mirkina’s Fable The White Hare 218
Wanda SUPA, Ironia i jej funkcje w rosyjskiej „prozie pań" 219
– Irony and Its Functions in Russian "Femele Prose" 231
Anna BEDNARCZYK 233
– The Picture of Death in the Poetry of Marina Savvinyh 242
Małgorzata PTASIŃSKA, Igora Kornijenki świat wartości (na podstawie wybranych opowiadań) 243
– Igor Kornijenko’s World of Values 257

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.