Menu

Teoria PWM i paradygmat rozwoju kompetencji

Cechy produktu

  • ISBN 9788375643107 
  • Autor Kazibudzki Paweł 
  • Wydawnictwo Book My 

Opis

Podobno uczucia odgrywają kluczową rolę w kierowaniu nieskończonym strumieniem decyzji, które musimy podejmować w swym życiu każdego dnia. Przypuszczenie to rozpoczęło proces poszukiwań, które doprowadziły Autora niniejszej książki do stwierdzenia, iż decyzji nie można podejmować, kierując się czystym rozsądkiem. A to dlatego, iż większość z nich wymaga nie tylko wyczucia, lecz i tzw. Mądrości emocjonalnej, którą z kolei dają nam jedynie wcześniejsze doświadczenia. Czy zdajemy sobie bowiem sprawę z tego, iż w pierwszych kilkutysięcznych sekundy postrzegania czegoś nie tylko nieświadomie pojmujemy, co to jest, lecz także decydujemy, czy się nam to podoba czy nie? Nie sądzę. A tak właśnie działa tzw. Poznająca nieświadomość, której magazynem jest ciało migdałowate znajdujące się w ludzkim mózgu. Im silniejsze jest pobudzenie ciała migdałowatego, tym silniejsze utrwalenie przeżyć, które stają się częścią najistotniej niezatartych wspomnień. Jak się okazuje, nasz mózg ma dwa układy pamięci - jeden przeznaczony do rejestrowania zwykłych wydarzeń, a drugi do przechowywania faktów silnie nacechowanych emocjonalnie. To właśnie dlatego "choćby nie potrafimy myśleć" w chwilach przygnębienia, niepokoju czy złości, gdyż w pewnym sensie mamy dwa mózgi, dwa umysły i dwa odmienne rodzaje inteligencji: racjonalną i emocjonalną. Tak się też składa, iż sam intelekt nie może zastosować w pełni swoich możliwości bez udziału emocji. Generalnie rzecz biorąc ludzie koncentrują się najlepiej wtedy, gdy jakieś zadanie wymaga od nich wysiłku nieco pokaźniejszego głównie i są w stanie zdobyć się na taki wysiłek. Jeśli kryteria są zbyt nieduże, to są znużeni. Jeśli są zbyt znaczne, to zaczynają się niepokoić. Wyłącznie w strefie, która oddziela znużenie od niepokoju, występuje apogeum ludzkich możliwości, także intelektualnych, nazwane przez badaczy stanem uskrzydlenia. A co żeby się stało, gdyby tak wykorzystać ten stan i towarzyszące mu warunki do rozwoju kompetencji niezbędnych w biznesie? Stanisława Borkowska twierdzi w swoim artykule zatytułowanym: Edukacja w Polsce w drodze do Gospodarki Opartej na Wiedzy [...], że "kompetencje potrzebne w wykonywaniu pracy zdobywa się przez: - ergonomiczne wykorzystanie wiedzy (learning aby using); - działanie (learning żeby doing); - interakcje i eksperymentowanie (experimental learning)". To właśnie stwierdzenie, w powiązaniu z autorskimi doświadczeniami na polu tzw. Symulacyjnych gier decyzyjnych serio, wykreowało stanowczy obszar dociekań naukowych, które w nad wyraz interesujący sposób zostały opisane w niniejszej książce. To właśnie one stanowią także podstawową myśl przewodnią niniejszej pracy. Nie jest ona jednak wszechstronną analizą wszystkich aspektów procesu racjonalnego i emocjonalnego uczenia się. Natomiast jest, a przynajmniej taka była intencja jej Autora, pokaźnym przyczynkiem na drodze do wyjaśnienia tego, dlaczego nasze świadome działania wynikają z procesów, których niejednokrotnie sobie nie uświadamiamy oraz jak te procesy użyć do rozwoju i doskonalenia indywidualnych kompetencji w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Na zakończenie warto wyróżnić, że książkę napisano tak, aby była ona zrozumiała dla czytelnika bez przygotowania naukowego, nie znającego specjalistycznej terminologii. Równocześnie jednak pisano ją w sposób nie trywializujący osiągnięć współczesnej myśli naukowej. Jej Autor ma szczerą nadzieję, iż udało mu się stworzyć publikację, którą z przyjemnością czytać będą równocześnie dyletanci w tej dziedzinie wiedzy, jak i naukowcy.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.