Menu

Uczeni z odległej i nieodległej przeszłości. Rekonstrukcje, interpretacje, refleksje

Cechy produktu

  • ISBN 9788322637647 
  • Wydawnictwo Uniwersytet Śląski 
  • Ilość stron 202 
  • Rok wydania 2019 

Opis

Zaprezentowana praca wieloautorska powstała w celu popularyzacji wiedzy naukoznawczej, zwłaszcza z zakresu historii nauki, filozofii nauki oraz psychologii i pedagogiki twórczości naukowej. Upowszechnienie znajomości biografii uczonych, zawierających mnóstwo wskazówek odnośnie do tajników dynamicznych postępów w nauce, stanowi, w mym przekonaniu, trafny kierunek w edukacji młodego pokolenia.

Rozstrzygającym motywem zbiorowego wysiłku i współpracy naukowców z wielu ośrodków stało się przeświadczenie redaktorów naukowych, że w każdej społeczności postaci, które zmieniały bieg historii, formujeły kulturę, kształtowały cywilizację od czasów najdawniejszych po współczesność, powinny być nieprzeciętnie znane i doceniane.

Zapomnienie o nich bądź fragmentaryczne postrzeganie dokonań stanowią akty niesprawiedliwości społecznej. Potwierdza je dzisiejsza degrengolada, którą daje się rozpoznać w hołubieniu zwłaszcza pracowników mediów czy tzw.

celebrytów. Nie chodzi jednak o bagatelizację jakiejkolwiek grupy, lecz o uczciwe uznanie społeczne dla inicjatorów procesów kulturotwórczych.Rekonstrukcja faktów biograficznych stanowi jedynie podwalinę twórczych interpretacji i refleksji dotyczących działalności naukowej uczonych z różnorodnych epok.

Jednak niezależnie od okresu, w którym przyszło im żyć, każdy z nich podtrzymuje ciągłość kulturową i dialog z przedstawicielami kolejnych pokoleń naukowców. Kulturowa jedność uczonych z odległej i nieodległej przeszłości służy obronie humanizacyjnej funkcji nauki wyrażającej się choćby w dbałości o przetrwanie ludzkości i jej godną egzystencję.Wśród komponentów strukturalnych pracy należy wyliczyć: spis treści; wstęp; dziesięć rozdziałów z zakresu naukoznawstwa; zakończenie; summary ze słowami kluczowymi; noty o autorach.

Autorzy w rozdziałach zaprezentowali kolejno:– biogramy rzymskich intelektualistów: Orbiliusza (114–14 r. P.n.e.) i Apulejusza (ok. 125–po 180 r. N.e.);– obraz uczonego zakonnika wyłaniający się ze przeciętniewiecznych kronik klasztornych;– sylwetkę Jana Niecisława Baudouina de Courtenay'a – prekursora teorii językoznawczych i działacza społecznego;– wybitnego czeskiego filozofa, pedagoga, redaktora, a także polityka – Františka Drtinę;– twórczość Tadeusza Zielińskiego (1859–1944), który podporządkował działalność naukową misji wychowawczej;– sylwetkę Kurta Aldera – naukowca urodzonego na Śląsku, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie chemii;– twórczość naukową Jeana Piageta, jednego z największych uczonych XX wieku w zakresie psychologii rozwojowej;– interpretację dzieł (typowo z zakresu epistemologii) Tadeusza Kotarbińskiego, co umożliwiło zbadanie jego poglądów na rozwój nauki i naukowców;– jednego z luminarzy pedagogiki specjalnej – docenta/profesora Ottona Lipkowskiego;– biogramy nauczycieli intelektualistów, społeczników, związanych z regionem górnośląskim na tle sytuacji społeczno-politycznej po zakończeniu II wojny światowej.Praca ta jest adresowana jednocześnie do środowiska naukowców reprezentujących rozmaite dziedziny i dyscypliny, jak i do szerokiego kręgu odbiorców, począwszy od uczniów szkół średnich, studentów, doktorantów i członków ich rodzin, a skończywszy na wszystkich zainteresowanych postępem naukowym i cywilizacyjnym na przestrzeni wieków.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.