Menu

Wody podziemne Kampinoskiego Parku Narodowego ich zagrożenia i ochrona

Cechy produktu

  • ISBN 9788362057719 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania 
  • Ilość stron 166 
  • Rok wydania 2012 

Opis

Kampinoski Park Narodowy (KPN) to obiekt o nieszablonowych walorach przyrodniczych, nie tylko w skali Polski, lecz i całej Europy. Walory swe Park Kampinoski zawdzięcza najczęściej warunkom abiotycznym decydującym o możliwości rozwoju określonych biocenoz. Jednym z składników decydujących stanie o przyrody są wody podziemne. Rozmaity przestrzennie ich reżim, a zwłaszcza głębokość występowania decydują o możliwości rozwoju w bezpośrednim sąsiedztwie przeróżnych ekosystemów. Atrakcyjność przyrodnicza Kampinosu powoduje, iż wokół Puszczy rozwinęło się mnóstwo osiedli towarzyszących największej aglomeracji - Warszawie. Fakt ten wywołuje jednak szereg niekorzystnych oddziaływań antropopresyjnych. Owa presja pochodząca od aglomeracji otaczających Kampinoski Park Narodowy tworzy szczególnie niekorzystne zagrożenia związane z przenikaniem zanieczyszczeń niszczących naturalne środowisko Puszczy. Zakłóceniu ulega także naturalny system krążenia wód podziemnych i powierzchniowych bezpośrednio decydujący o warunkach siedliskowych roślin. Wody podziemne będące głównym przedmiotem naszych zainteresowań rozpatrywać będziemy systemowo - jako jeden z elementów złożonego systemu przyrodniczego. Stanowią one widoczny, abiotyczny element środowiska przyrodniczego, decydujący o rozwoju biocenoz Parku. Stąd w opracowaniu dużo uwagi poświęcimy powiązaniu ich z innymi elementami środowiska - budowie geologicznej, glebom i warunkom klimatycznym, głównie wiatrom przynoszącym na teren Parku Kampinoskiego szereg zanieczyszczeń atmosferycznych. Zwłaszcza ten ostatni komponent musi być rozpatrywany na widocznie szerszym obszarze, bowiem migracja atmosferyczna skażeń może sięgać setek kilometrów. Przedstawione opracowanie poświęcone jest ocenie antropogenicznych przeobrażeń jednego z najważniejszych dla Puszczy Kampinoskiej abiotycznych elementów środowiska - wodom podziemnym. Problematyka związana z tymi zagadnieniami od kilkunastu lat rozwijana była w głównej mierze na Wydziale Geologii Uniwersytetu Warszawskiego i w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Podstawę opracowania stanowią wyniki własnych kilkunastoletnich badań prowadzonych przez autorów, jak i publikacje zestawione w spisie literatury oraz liczne, niepublikowane opracowania archiwalne. Komplementarna interpretacja całości tworzyw umożliwiła dokonanie aktualnej oceny antropopresji obejmującej wody podziemne Parku i wytyczne kierunków ich ochrony. Uzasadniła również potrzebę i zakres dalszych badań. W wyniku szeroko zakrojonych prac badawczych, prowadzonych poprzez pracowników naukowych obydwu wymienionych uczelni oraz pracujących pod ich kierunkiem licznych studentów i kilkudziesięciu dyplomantów, realne było opracowanie tytułowej problematyki wraz z oceną istniejącego stanu na rok 2008 i perspektywą dalszych przemian środowiska. Autorzy prowadzący badania hydrogeologiczne i sozologiczne w Puszczy i w jej otoczeniu, przygotowali opracowanie adresowane do szerokiego grona czytelników. Osoby zainteresowane przyrodą Kampinoskiego Parku Narodowego znajdą w opracowaniu informacje dotyczące środowiska hydrogeologicznego, jego przekształceń pod wpływem antropopresji i wynikających z tego konsekwencji dla biocenoz Puszczy. Głównym elementem przedstawionego opracowania jest ocena stanu zagrożenia wód podziemnych Kampinoskiego Parku Narodowego i wyodrębnionia zasięgu wpływu antropopresji na wody podziemne, sięgającego zarówno otuliny Parku, jak i dalszych obszarów. Autorzy zdają sobie sprawę faktu niepełnego rozpoznania tych zagadnień. Stąd sygnalizują potrzebę i zakres dalszych badań dla pełniejszego rozwiązania poruszanej problematyki.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.