Menu

Wprowadzenie do bioinformatyki - Arthur Lesk (MOBI)

Cechy produktu

  • ISBN 9788301209636 
  • Autor Arthur Lesk 
  • Wydawnictwo Wydawnictwo Naukowe PWN 
  • Ilość stron 460 
  • Rok wydania 2019 

Opis

26 czerwca 2000 roku nastąpiły zmiany, które na za każdym razem zmieniły oblicze biologii i medycyny. Premier dużej Brytanii Tony Blair i prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton wzięli udział w konferencji prasowej za pośrednictwem łączy satelitarnych, aby wspólnie ogłosić zakończenie projektu nad Genomem Człowieka.

W dzienniku The New York Times pojawił się wówczas nagłówek: Ludzki kod genetyczny rozszyfrowany poprzez naukowców. Sekwencja 3 miliardów baz stanowiła punkt kulminacyjny prac trwających ponad dekadę, kiedy to cel był prosto dostrzegalny, a jedynie pytania sprowadzały się do tempa postępu technologicznego, a także napływu funduszy na realizację badań.

Genom ludzki zagwarantuje nam głównie in¬formacje. Komputery natomiast odegrały kluczową rolę przy określaniu sekwencji, jak jeszcze przy zastosowaniu ich w biologii czy też medycynie. Zastosowanie komputerów przełożyło się nie tylko na samą produktywność przetwarzania i przechowywania danych, ale było dodatkowo konieczne przy użytkowaniu wyszukanych metod matematycznych do osiągnięcia założonego celu.

Związek biologii i nauk komputerowych przyczynił się do powstania nowego pola naukowego zwanego bioinformatyką. Aktualnie bioinformatyką jest nauką użytkowaną. Komputery od zawsze stanowiły kluczowy składnik projektów mających na celu określenie sekwencji, struktury czy innego rodzaju informacje.

Programy komputerowe są stosowane w celu generowania wniosków z archiwów danych biologii molekularnej i medycyny, by móc wyróżnić części wspólne, jak żeby opracować przydatne prognozy. Książka Wprowadzenie do bioinformatyki skierowana jest do studentów jak ponadto praktykujących naukowców, którzy potrzebują zaznajomić się z dostępem do archiwów danych (i to nie tylko tych na temat genomów i białek), poznać jak wykorzystywać narzędzie służące do pracy z tymi archiwami oraz znaleźć odpowiedź na wszelkiego rodzaju pytania związane z tymi danymi i narzędziami.

• Rozdział 1 stanowi wprowadzenie do tematu, a także nakreśla wszystkie kluczowe punkty: sekwencje DNA i białek, genomy i proteomy, bazy , a także wyszukiwanie danych, sieć WWW i programowanie komputerowe.

Przed rozwinięciem poszczególnych tematów w sposób szczegółowy potrzebne jest stworzenie podstaw do dalszych dyskusji.• Rozdział 2 ukazuje podstawy genetyki i genomów i rozwój sekwencjonowania DNA.• Rozdział 3 omawia wyniki badania, a także wyraźne przykłady sekwencjonowania genomu.• Rozdział 4 podejmuje kwestię analizy związków miedzy sekwencjami: przypasowania i drzewa filogenetyczne.

Niniejsze metody stanowią podstawę dla współczesnych wyzwań stawianych bioinformatyce: wykrywanie dalekich pokrewieństw, rozumienie związków pomiędzy genomami przeróżnych organizmów czy śledzenie biegu rewolucji na poziomie wysokojakościowym, a także molekularnym.• Rozdział 5 porusza trzy kwestie, odnoszące się do struktury, a także fałdowania białek.

Sekwencję oraz strukturę należy traktować jako pełnoprawnych partnerów, zaś bioinformatyka dostarcza metod umożliwiających w miarę możliwości luźne poruszanie się pomiędzy nimi. Całkowite zrozumienie struktur białek jest niezbędne do określenia ich funkcji, a także mechanizmów działania, jak jeszcze kluczowe ze względu na ich kliniczne i farmakologiczne wykorzystania.• Rozdział 6 opisuje stan faktyczny dostępnej literatury naukowej z uwzględnieniem przejścia od formy papierowej do elektronicznej.

Rzeczone przejścia niesie ze sobą szereg konsekwencji tak natury intelektualnej jak i poręcznej. Dodatkowo wywarło wielki wpływ na badania w obrębie bioinformatyki.• Rozdział 7 podejmuje kwestię sztucznej inteligencji, a także uczenia maszynowego.

Jedynie niedużej ilości działań, w tym choćby tych spoza świata nauki, udało się uniknąć użycia tych metod. W sytuacji biologii molekularnej odgrywają one kluczową rolę.• Rozdział 8 stanowi wprowadzenie do biologii systemów.

Głównym założeniem biologii systemów jest integracja: jak to jest, iż wszystkie części pasują do siebie? Jak oddziałują na siebie? Jak to jest, iż pojedyncze cząsteczki i procesy tworzą razem pewną całość, która przewyższa poszczególne elementy w samowystarczalności?• Rozdział 9 opisuje procesy metaboliczne.

Aktywności poszczególnych enzymów stanowią przedmiot zainteresowań konwencjonalnej biochemii. Chociaż zrozumienie sposobów sterowania nimi jest celem biologii molekularnej, pokazując szereg mechanizmów na poziomach transkrypcji, translacji, modyfikacji post-translacyjnych i interakcji inhibitorów oraz efektorów allosterycznych z samymi enzymami.

Interakcja tych systemów sterowania stanowi podstawę rozwoju biologii systemów jako kontynuacja rozdziału 8.• Rozdział 10 podejmuje kwestię bardziej ogólnych mechanizmów kontroli, w tym ekspresję genów.

Sterowanie ekspresją genów wpisuje się w odpowiedziach na bodźce i zmiany w środowisku komórki,, a także oddziałuje na niedługo- i długoterminowe procesy rozwojowe.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.