Menu

Wzory pism - korespondencja urzędowa w zakresie funkcjonowania jedostek sektra finansów publicznych - Infor Pl

Cechy produktu

 • ISBN 9788374405287 
 • Autor Maria Jasińska, Grzegorz Kurzątkowski 
 • Wydawnictwo Infor PL 
 • Ilość stron 156 
 • Rok wydania 2015 

Opis

Korespondencja urzędowa w praktyce jest definiowana jako przyjmowanie, redagowanie i wysyłanie pism. Jest to jeden ze sposobów zamiany informacji jednocześnie w środku jednostki organizacyjnej, jak i między daną jednostką a jej „otoczeniem". Korespondencja to jeszcze wyraźny komponent systemu umożliwiającego szybki obieg danych, dzięki któremu pracownicy komórek organizacyjnych jednostki mogą, w określony i zorganizowany sposób, wykonywać swoją pracę.


W opracowaniu zaprezentowano ponad 170 przykładowych wzorów/szablonów pism i notatek służbowych, które mogą być pomocne pracownikom komórek finansowych przy bieżącym redagowaniu nowych pism urzędowych czy innej korespondencji służbowej, po uwzględnieniu specyfiki danej jednostki sektora finansów publicznych, a także przyjęciu indywidualnych rozwiązań. Detalowo opisano poszczególne części pisma, wyznaczono istotne zasady gwarantujące właściwie i profesjonalnie ich redagowanie. Zaprezentowano wzór zarządzenia w sprawie określenia zasad podpisywania pism i dokumentów porządkującego w jednostce kwestie dotyczące obiegu pism urzędowych, do momentu ich wysłania. W dodatku podano wzór zarządzenia w sprawie określenia zasad opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych, w którym ustala się zasady opracowywania i przekazywania do realizacji aktów prawnych wydawanych przez organy stanowiące, wykonawcze albo kierownika jednostki – przykład regulacji progresywnania przy opracowywaniu tego typu aktów.
Wzory pism urzędowych pozostały przypisane do następujących kategorii:

 • korespondencja z bankami,
 • korespondencja z kontrahentami,
 • korespondencja z urzędem skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
 • korespondencja dotycząca projektowania, planowania i realizacji budżetu (pisma wychodzące od organu wykonawczego JST),
 • korespondencja dotycząca realizacji planów finansowych jednostek podległych, kierowana
 • do organu wykonawczego JST,
 • korespondencja pracodawca – pracownik,
 • korespondencja pracownik – pracodawca,
 • korespondencja wewnątrzzakładowa (między komórkami organizacyjnymi),
 • notatki służbowe,
 • zaświadczenia,
 • oświadczenia,
 • upoważnienia,
 • pełnomocnictwa.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.