Menu

Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2019 r. w jednostkach sektora publicznego

Cechy produktu

  • ISBN 9788381376969 
  • Autor Izabela Motowilczuk 
  • Wydawnictwo Infor PL 
  • Ilość stron 107 
  • Rok wydania 2020 

Opis

"Opracowanie ma służyć pomocą głównemu księgowemu i podległym mu pracownikom księgowości w prawidłowym przeprowadzeniu prac związanych z zamknięciem roku. Przedstawiono w nim dla każdego konta plastikowego ewidencji bilansowej: znaczenie sald tego konta, zasady wyceny dla celów bilansowych aktywów albo pasywów na nim ujętych, a także sposób ich urealniania (w tym terminy i metody inwentaryzacji oraz wykaz czynności sprawdzających, które muszą być przeprowadzone oprócz inwentaryzacji).

podano także typ czynności rozliczeniowych, które trzeba przeprowadzić na koniec roku w jednostkach budżetowych i samorządowych zakładach budżetowych dla najróżniejszych aktywów, w ramach obowiązków wynikających ze szczególnych zasad prowadzenia gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych biorących udział w realizowaniu budżetu państwa i budżetów JST.Z publikacji można dowiedzieć się m.in.: na czym polega zamykanie i otwieranie ksiąg rachunkowych roku obrotowego ewidencji bilansowej i pozabilansowej i w jakich terminach trzeba wykonać związane z tym prace, jakie czynności sprawdzające – poza inwentaryzacją aktywów i pasywów – trzeba wykonać przed zamknięciem ksiąg rachunkowych, jak korygować błędy ujawnione w księgach rachunkowych przed sporządzeniem sprawozdania finansowego za dany rok oraz w okresie po jego sporządzeniu, a przed zatwierdzeniem i po zatwierdzeniu, jak na przełomie roku stosować zasadę memoriału w odniesieniu do ujmowania operacji wynikających z zewnętrznych dowodów źródłowych, wpływających do jednostki w czasie od 1 stycznia roku kolejnego do zatwierdzenia sprawozdania finansowego (maksymalnie do 15 lipca roku kolejnego), co to są zdarzenia po dniu bilansowym i jak należy ujmować je w księgach rachunkowych zamykanego roku obrotowego, jakie są zasady wyceny bilansowej aktywów i pasywów, w tym wyrażonych w walucie polskiej i walutach obcych, jaki jest obowiązkowy zakres prowadzenia ewidencji pozabilansowej, niezbędny do sporządzenia sprawozdania finansowego, w tym także „informacji dopełniającej” do tego sprawozdania.Dla większości kont podano przykłady nieprawidłowości, które powinny być ujawniane w ramach czynności przygotowujących do zamknięcia ksiąg rachunkowych.

wyszczególniono przy tym właściwy sposób ich eliminacji."

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.