Menu

Zmierzch antropocentryzmu w perspektywie etyki nowej Petera Singera

Cechy produktu

  • ISBN 9788324229888 
  • Autor Tomasz Turowski 
  • Wydawnictwo Universitas 
  • Ilość stron 580 
  • Rok wydania 2020 

Opis

przede wszystkim zamiarem moim było napisać książkę, którą sam chciałbym przeczytać, co nie oznacza, że roszczę sobie prawo do obiektywności. Jakiś czas temu zetknąłem się z filozofią moralną obszaru anglojęzycznego.

Moją szczególną uwagę przykuł Peter Singer, uważany za twórcę nowej orientacji etycznej, którą sam nazywa etyką stosowaną, czyporęczną (applied ethics, practical ethics). W jego mniemaniu jest ona swoistą filozofią życia, w której zasady moralne są drogowskazem progresywnania w świecie codzienności.

Przyjmuje on, iż metodą uprawiania takiej etyki może być utylitaryzm w swojej formule preferencyjnej. Tu jednak pojawiły się problemy związane właśnie z aplikacją zasad moralnych do rozwiązań natury poręcznej, co kazało na nowo postawić pytanie: czym w końcu jest etyka wykorzystywana i jaki jest sens jej zasad? Sądzę, że w tej książce udało mi się znaleźć odpowiedź.

Postanowiłem wbrew obiegowej opinii zinterpretować propozycję Singera jako krytykę metafizycznej (silnie obecnościowej) koncepcji człowieka. Innymi słowy uważam, że filozofia moralna autora Animal Liberation jest spójna, a z jej metodologii wynika stosowalność tylko wówczas, gdy odczytamy ją jako radykalną krytykę (zmierzch) klasycznej antropologii.

To świeże spojrzenie na nową etykę jest opowieścią zawartą w tej książce. To narracja o naszych wyborach moralnych, które za każdym razem posiadają charakter jakiegoś filozoficznego namysłu. Osobiście uważam (wbrew Singerowi), że filozofia nie jest sprawą życia i śmierci, tylko czymś o mnóstwo poważniejszym.Od autora Zmierzch etyki antropocentrycznej jest zjawiskiem zauważalnym na horyzoncie pewnej nieadekwatności etyki konwencjonalnej do życia, nadużywającej abstrakcyjnego absolutyzmu, który to jest źródłem niezbyt uświadamianej sobie poprzez wielbicieli konwencjonalnej etyki pewnej hipokryzji, spychanej w nieświadomość niekonsekwencji.

Etyka póki co jest zbyt ogólna i abstrakcyjna, jeśli jest wykorzystywana, to w postaci zinstytucjonalizowanych kodeksów. W tym kontekście wartość naukowa książki Turowskiego o Singerze jest z reguły teoretyczna i metodologiczna w odniesieniu do etyki ergonomicznej, ważna w obszarze szeroko rozumianej bioetyki.

To krytyczna analiza próby przeorientowania etyki forsującej nowy paradygmat aksjologiczny i metodologiczny odpowiadający nowym czasom i przyszłości. W efekcie otrzymujemy ważny przyczynek do poszukiwania teorii etyki użytecznej.zachwyt budzi rzetelność i otwartość Autora w referowaniu zarówno stanowiska Singera, jak i obrońców etyki tradycyjnej, zrozumiały język argumentacji stron sporu.

Nie można pominąć też uznania dla erudycji Autora zarówno w obszarze konwencjonalnej filozofii i etyki, jak i w nurtach etyki współczesnej i metaetyki.Z recenzji Ryszarda Wiśniewskiego, prof. UJD Tomasz Turowski - ur.

w Poznaniu, absolwent filozofii UAM. Główne zainteresowania filozoficzne dotyczyły klasycznej filozofii niemieckiej, hermeneutyki współczesnej, ze szczególnym uwzględnieniem propozycji Martina Heideggera oraz wartościującej filozofii życia Fryderyka Nietzschego.

niezwykle zainteresowaniom tym jest wierny do dziś. Od 2000 roku pracownik Zakładu Etyki Uniwersytetu Zielonogórskiego. W swoich obecnych badaniach koncentruje się na metaetyce i współczesnej filozofii anglosaskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bioetyki oraz relacji między animal welfare a animal rights.

Bada etyczne (teoretyczne i filozoficzne) aspekty praw zwierząt. Opracowuje własną koncepcję moralnego statusu istot pozaludzkich, czemu poświęcone są jego publikacje.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.