Moje konto  ▾

FARBA EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA 1L

Producent ŚNIEŻKA WIĘCEJ INFORMACJI ↓

BudoSklep - Z Nami zbudujesz Swoją przyszłość

brak opinii

FARBA EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA 1L

FARBA EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA 1L

✓  Dostępny od ręki

27,57

Przejdź do sklepu ▸ BudoSklep - Z Nami zbudujesz Swoją przyszłość

Informacje o produkcie

ProducentŚNIEŻKA

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA Emalia do malowania elementów stalowych i żeliwnych
> odporna na warunki atmosferyczne > doskonale przyczepna do podłoża > daje elastyczne powłoki

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA jest to zawiesina pigmentów w roztworze żywicy chlorokauczukowej i alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających. Tworzy powłoki o bardzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej.

Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych. Nie zawiera szkodliwych związków chromu i ołowiu. Stosowana jest do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych.

Może być także stosowana do malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych. WYDAJNOŚĆ: przy jednokrotnym malowaniu do 11m2/L.
Atesty, oznaczenia i wskazania bezpiecznego stosowania produktu:

Produkt szkodliwy zawiera benzynę ciężką traktowaną wodorem (ropa naftowa), ksylen określenie rodzaju zagrożenia: Produkt łatwo palny Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę Chronić przed dziećmi; nie wdychać pary rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.