Moje konto
  • FARBA EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA 1L FARBA EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA 1L

FARBA EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA ZIELONA 1L

0 ofert z 0 sklepów

Producent ŚNIEŻKA WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Oferty niedostępne

Niestety żaden ze sklepów nie oferuje obecnie tego produktu.

Popularne produkty ŚNIEŻKA

Popularne produkty z kategorii Farby innych firm

Informacje o produkcie

ProducentŚNIEŻKA

EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA Emalia do malowania elementów stalowych i żeliwnych > odporna na warunki atmosferyczne > doskonale przyczepna do podłoża > daje elastyczne powłoki EMALIA CHLOROKAUCZUKOWA jest to zawiesina pigmentów w roztworze żywicy chlorokauczukowej i alkidowej w rozpuszczalnikach organicznych z dodatkiem środków uszlachetniających.

Tworzy powłoki o bardzo dobrej odporności na czynniki atmosferyczne i o podwyższonej odporności chemicznej. Jest doskonale przyczepna do podłoża i powłok farb podkładowych. Nie zawiera szkodliwych związków chromu i ołowiu.

Stosowana jest do nawierzchniowego ochronnego malowania uprzednio zagruntowanych elementów stalowych i żeliwnych. Może być także stosowana do malowania podłoży betonowych i tynków cementowo-wapiennych.

WYDAJNOŚĆ: przy jednokrotnym malowaniu do 11m2/L. Atesty, oznaczenia i wskazania bezpiecznego stosowania produktu: Produkt szkodliwy zawiera benzynę ciężką traktowaną wodorem (ropa naftowa), ksylen określenie rodzaju zagrożenia: Produkt łatwo palny Działa szkodliwie przez drogi oddechowe i w kontakcie ze skórą; działa drażniąco na skórę Chronić przed dziećmi; nie wdychać pary rozpylonej cieczy; unikać zanieczyszczenia skóry i oczu; w razie połknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę; stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.

Sprawdź też