Menu

NPA Woman 15ml

Cechy produktu

  • Producent LaCroy 

Opis

NEW PHEROMONE ADDITIVE?wiatowy Klasyk! Od lat najbardziej cenione feromony na rynku zachodnim. Dolej po??danie do w?asnych perfum! S?ynne NPA. Produkt importowany bezpo?rednio z Republiki Po?udniowej Afryki.

NPA, czyli New Pheromone Additive to najbardziej zachwalane feromony w Stanach Zjednoczonych, nie poprzez producenta, ale co najwa?niejsze - poprzez klient?w. Je?eli pr?bowa? okre?li? ten produkt w jednym zdaniu, nale?a?oby napisa?,?e NPA to jedne z najlepszych feromon?w do uwodzenia jakie kiedykolwiek powsta?y, za?mieszne pieni?dze, jak na tak dobry towar.

Zapomnij o tanich i nieskutecznych?rodkach. NPA w przeciwie?stwie do wielu artykuł?w dost?pnych w chwili obecnej na polskim rynku naprawd? dzia?a. To wci?? niepokonany lider w?r?d feromon?w, cz?sto uznany nawet bardziej od towar?w zawieraj?cych mieszanki wielu feromon?w.

Je?eli cenisz sobie jako??, sprawd? NPA. NPA gromadzi najsilniejsze znane cz?owiekowi substancje inicjuj?ce fizjologiczne zmiany w zachowaniu ludzi. Ten produkt docenia ka?dy, kto mia? do czynienia z prawdziwymi feromonami.

Je?eli temat feromon?w jest dla Ciebie nowy, NPA b?dzie wyjątkowo korzystnym wyborem na pocz?tek. Jak dzia?a New Pheromone Additive? NPA oparty jest g??wnie na najwy?szej jako?ci zwi?zkach (czysto?? powy?ej 98%), kt?re skutecznie podkre?laj? Twoj? osob? w towarzystwie innych ludzi.

Gdy stosujesz NPA, ekspresowo stajesz si? zauwa?ony. NPA Man to dominacja w p?ynie. Kobiety widz? Ci? jako silnego, wyr?niaj?cego si? m?czyzn?, natomiast inni m?czy?ni czuj? do Ciebie nale?yty respekt.

Je?eli trenujesz sztuki walki, NPA mo?e wzbudzi? w Twoim przeciwniku strach oraz uleg?o??. Czy chcia?by? bez s??w przekazywa? informacj? "z tym facetem lepiej nie zadziera?"? NPA ponadto zwi?ksza Twoj? pewno?? siebie.

Po u?yciu stajesz si? osob? badziej przebojow? i towarzysk?. Je?eli chcesz robi? dobre wra?enie i przy tym należycie si? bawi?, NPA to produkt dla Ciebie. Ze wzgl?du na zawarto?? skoncentrowanej dawki Androstenonu w NPA dla m?czyzn, prosimy uwa?a?, aby nie przesadzi? ze wykorzystywan? ilo?ci?!?rodek powinien by? wykorzystywany z rozwag?.

kup NPA, aby: - podrywa?, - podkre?li? swoj? osob?, - zwi?kszy? pewno?? siebie, - korzystnie si? bawi?. Wyjątkowo wysoka jako??, ekstremalne st?enie feromon?w w wysoko?ci 0,048% (0.48mg/ml) zagwarantuje najkorzystniejszy stosunek jako?ci do ceny.

Niech nie zmyli Ci? zawarto?? jednego feromonu. NPA dodatkowo mieści dwa silne feromony, nie ujawniane przez producenta, kt?re znacz?co podnosz? dzia?anie g??wnej substancji. Zobacz wynik analizy Androstenonu zawartego w NPA Man (badanie przeprowadzone metod? spektrometrii mas) Kupuj?c NPA masz gwarancj?,?e nabywasz feromony, kt?re dotychczas z powodzeniem przetestowa?o dziesi?tki tysi?cy os?b na ca?ym?wiecie.

NPA to obecnie najlepiej sprzedaj?cy si? koncentrat feromon?w. Nie ryzykuj. Kupuj sprawdzone feromony. Używanie NPA nale?y zmiesza? z w?asnymi perfumami. Je?eli szukasz towaru do bezpo?redniego stosowania (w formie perfum), zakup The EDGE (zapachow? wersj? NPA).

Flakon NPA wyekwipowany jest w specjalistyczny zakraplacz, umo?liwiaj?cy przelanie zawarto?ci do w?asnych perfum (maksymalnie do 30ml perfum). Do?wiadczeni u?ytkownicy stosuj? NPA r?wnie? bezpo?rednio, na sk?r? lub ubrania.

UWAGA! w sytuacji stosowania bezpo?redniego, nie stosowa? wi?cej ni? 2 krople. NPA to artykuł silnie st?ony. Artykuł nie jest perfumowany i nie mieści?adnych dodatk?w zapachowych, poza naturalnym aromatem feromon?w, a także alkoholu.

niezwykle produktywny. Flakon 7ml posiada ok. 140 kropel czystej substancji aktywnej i wystarcza na dużo tygodni cz?stego użytkowania. Sprawd? r?wnie? zapachow? wersj? NPA: feromony The EDGE.

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.