Moje konto

kociol co sas mi 2 5 × w kategorii Kotły i piece ×

9 produktów z 2 sklepów

Kocioł MI 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… węgiel kamienny oraz drewno sezonowane. Eksploatacja kotłów odbywa się w układzie z cyklicznym zasypem paliwa, co oznacza, że po całkowitym wypaleniu zasypanej do komory paleniskowej porcji paliwa i usunięciu z niego popiołu następuje ponowne zasypanie komory i rozpalenie nowej porcji paliwa przy użyciu paliwa rozpałowego. Zasyp paliwa i rozpalanie wykonuje się przez górne drzwiczki. … SZCZEGÓŁY →

KOCIOŁ SLIM 2.5 29 KW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… wpływa na pełne wykorzystanie ciepła spalin do wody instalacji c.o. Również górna część komory paleniskowej zamknięta jest płaszczem wodnym. Rozwiązanie konstrukcyjne korzystnie wpływa na łatwość czyszczenia wymiennika oraz możliwość podłączenia urządzenia w małej kotłowni. Spaliny odprowadzane są do komina przez czopuch usytuowany w tylnej części kotła. Czopuch ma zamontowaną … SZCZEGÓŁY →

Kocioł MULTI 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… może również pracować poza sezonem grzewczym w układzie z bojlerem na ciepłą wodę użytkową. Palenie w trybie pracy „palenia tradycyjnego": Dodatkowo kocioł wyposażony jest w palenisko z rusztem wodnym (znajdujące się nad retortą), będąc tym samym przystosowanym do pracy w trybie "palenia tradycyjnego". Kocioł pracuje wówczas wykorzystując naturalny ciąg spalin, dlatego … SZCZEGÓŁY →

Kocioł UWG 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… SAS UWG jest węgiel kamienny do celów energetycznych sortymentu orzech. Paliwo to gwarantuje uzyskanie deklarowanej mocy. Paliwem zastępczym do kotła grzewczego węglowego typu SAS UWG jest mieszanka węgla kamiennego w stosunku masowym 70% węgla sortymentu orzech i 30% węgla sortymentu miał. W tym kotle nie poleca się palenia wyłącznie miałem. W tym kotle można również spalać z dobrym … SZCZEGÓŁY →

Kocioł NWT 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… możliwy jest dzięki zamontowanemu wentylatorowi nadmuchowemu, który sterowany jest sterownikiem elektronicznym podłączonym do sieci elektrycznej. Istotą funkcjonowania kotłów jest to, że wysokość temperatury kotła utrzymywana jest dokładnie na poziomie zadanym przez użytkownika na sterowniku. Sterownik dokonuje ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio … SZCZEGÓŁY →

Kocioł ECO 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… się w klapie dozującej powietrze lub za pomocą miarkownika temperatury. Temperaturę wody w kotle można wtedy odczytać na termometrze. Takie rozwiązanie umożliwia nie tylko pracę kotła w sytuacjach awaryjnych, wynikających z braku dostawy energii elektrycznej, ale również stwarza możliwość okresowego spalania innych paliw, bądź wykonywania krótkookresowych cykli tzw. "przepalania" … SZCZEGÓŁY →

Kocioł NWG 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… kg 7. 4 lata gwarancji Konstrukcja kotła przystosowana jest do dolnego spalania paliw. Kotły typu SAS NWG są urządzeniami cieplnymi o trójciągowym układzie komór spalinowych, co zapewnia wysoką sprawność i stałopalność przy odpowiednim doborze kotła do powierzchni ogrzewanego obiektu. Podstawowym paliwem do kotłów grzewczych typu SAS NWG jest węgiel kamienny do celów energetycznych … SZCZEGÓŁY →

Kocioł GRO-ECO 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… skutkiem spalać miał węglowy. Sprawne palenisko kotła pozwala na spalanie takiej ilości paliwa, jaka jest niezbędna do utrzymania zadanej na sterowniku temperatury. Sterownik dokonuje więc ciągłych pomiarów temperatury wody w kotle i na jej podstawie odpowiednio steruje pracą podajnika paliwa i wentylatora. Jednocześnie sterownik steruje pracą pompy c.o. i cwu (jeżeli instalacja wyposażona … SZCZEGÓŁY →

Kocioł UWT 2.5 29 kW SAS

w kategorii Kotły na paliwo stałe

Producent SAS

… powietrza, co pozwala na eksploatację kotła zarówno w systemie dolnego, jak i górnego spalania paliw. Zasadniczo paliwem podstawowym do kotła typu SAS UWT jest węgiel kamienny sortymentu orzech. Eksploatacja kotła z użyciem paliwa podstawowego odbywa się w systemie dolnego spalania. Rozwiązanie komory paleniskowej wyposażonej w system wielopunktowej dystrybucji powietrza umożliwia stosowanie … SZCZEGÓŁY →

Sprawdź też