Manu

TABLICE FIZYCZNE Z ASTRONOMIĄ (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788375170177 
  • Autor praca zbiorowa 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Greg 
  • Ilość stron 64 

Opis

Tablice fizyczne z astronomią zawierają nie tylko wzory i regułki, bez których żaden uczeń nie może się obejść na lekcjach fizyki, ale także pomocne wykresy i diagramy oraz przeliczniki jednostek. Bez nich zrozumienie fizyki jest niemożliwe.

A wszystko w przejrzystej formie tabel. Tablice zawierają zestawienie wiedzy ze wszystkich działów omawianych w gimnazjum i liceum. Spis treści MIĘDZYNARODOWY UKŁAD JEDNOSTEK SI Podstawowe i uzupełniające jednostki międzynarodowego układu jednostek SI Definicje jednostek podstawowych i uzupełniających MECHANIKA Kinematyka Ruch prostoliniowy Dynamika Składanie sił Rozkładanie sił Tarcie Ruch okresowy Twierdzenie Steinera Zasady dynamiki dla ruchu obrotowego Zasada niezależności działania momentów sił Zasada zachowania momentu pędu dla bryły sztywnej Pole grawitacyjne Teoria względności Prawo Pascala Prawo Archimedesa Gazy Ciecze ZJAWISKA CIEPLNE Termodynamika ELEKTROSTATYKA Prąd zmienny Pole magnetyczne Elektromagnetyzm Fale elektromagnetyczne OPTYKA Zwierciadła Soczewki Przyrządy optyczne Dyfrakcja i interferencja AKUSTYKA Podział wrażeń słuchowych MECHANIKA KWANTOWA Cząstki elementarne (przykłady) FIZYKA ATOMOWA Budowa atomu (model Bohra) Serie widmowe wodoru Liczby kwantowe FIZYKA JĄDROWA Rozpady promieniotwórcze ASTRONOMIA Jednostki astronomiczne Orientacja na niebie Doba Miesiąc Pory roku Fazy księżyca Budowa Słońca Budowa Ziemi Planety Stadia rozwoju Wszechświata Diagram Hertzsprunga-Russela

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie