ABC MAGAZYNIERA [opr. miękka]

ABC MAGAZYNIERA [opr. miękka]

 • Cena od: 35
 • Autor: Eugeniusz Januła, Teresa Truś
 • Ilość stron: 141
 • Rok wydania: 2010
 • Oprawa: miękka
 • Wydawnictwo: Kabe
Oferty 1-1 ułożone według:
MOTODANE0/524 opinie
ABC MAGAZYNIERA

ABC MAGAZYNIERA

Dostępny od ręki

35 zł

+ dostawa od 11 zł
 • 15 zł Przesyłka pocztowa
 • 15 zł Przesyłka priorytetowa
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 11 zł Przesyłka pocztowa
 • 17 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 11 zł Przesyłka pocztowa
 • 11 zł Przesyłka priorytetowa
 • 17 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
Przejdź do sklepu

MOTODANE

Informacje o produkcie

ABC MAGAZYNIERA [opr. miękka]

Lokalizacja, oznakowania rzędów kolumn i gniazd regałowych w strefach składowania3.4.7. Planowanie zagospodarowania powierzchni magazynowej3.4.8. Podstawowe systemy kompletacji oraz czynniki determinujące te procesy
4. Podstawowe systemy prac i procesów magazynowych4.1. Charakterystyka systemów prac magazynowych4.2. Mechanizacja – potrzeba i wymogi techniczno-infrastrukturalne4.3. Ręczne systemy pracy magazynowej4.4. Magazyny zmechanizowane. Wózki widłowe podnośnikowe. Układnice regałowe w magazynach wysokich4.5. Magazyny zautomatyzowane. Pierwszy i drugi poziom automatyzacji
5. Podstawowe rodzaje procesów magazynowych5.1. Proces magazynowania w magazynie prostym5.2. Proces magazynowania w magazynie kompletacyjnym5.3. Transportowy system kontenerowy w gospodarce magazynowej
6. Informatyka w służbie gospodarki magazynowej6.1. Rola komputeryzacji i automatyzacji we wspomaganiu procesów magazynowych6.2. Oprogramowanie i programy komputerowe. Automatyczna identyfikacja AI
7. Zagadnienia organizacyjne gospodarki magazynowej7.1. Podstawy i struktura gospodarki magazynowej7.2. Odbiór, przyjęcie oraz wydawanie surowców i materiałów7.2.1. Przesyłki kolejowe7.2.2. Przesyłki samochodowe7.2.3. Przesyłki pocztowe7.2.4. Inne formy odbioru7.2.5. Postępowanie reklamacyjne7.2.6. Przyjęcia materiałów i towarów do magazynu7.2.7. Wydanie wyrobów i materiałów7.3. Podstawowe dokumenty obrotu i ewidencji
8. Personel magazynowy. Prawa i obowiązki8.1. Struktura stanowisk8.2. Kwalifikacje i przeszkolenie8.3. Zabezpieczenie magazynu8.4. Pracodawca a magazynier8.5. Odpowiedzialność pracowników magazynu8.6. Zasada odpowiedzialności a umowa o pracę
9. Inwentaryzacja w magazynach9.1. Cele inwentaryzacji9.2. Rodzaje i częstotliwość inwentaryzacji9.3. Zasady rozliczania różnic inwentaryzacyjnych9.4. Inwentaryzacja ciągła9.5. Inwentaryzacja w magazynach materiałów sypkich i magazynach wysokiego składowania
10. Ekonomia magazynowa10.1. Koszty magazynowania10.2. Czynniki kształtujące wielkość kosztów magazynowania
11. Problemy bhp i zagrożeń w pracy magazynowej11.1. Obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie bhp11.2. Zagrożenia bezpieczeństwa pracy w magazynie oraz przeciwdziałanie tym zagrożeniom11.3. Zagrożenia pożarowe w magazynie11.3.1. Budynki11.4. Środki zabezpieczenia ppoż. magazynów11.5. Warunki ewakuacji ludzi w magazynach11.6. Przeciwpożarowa instrukcja magazynowa11.7. Znaki bezpieczeństwa
AneksyLiteratura
Kup Teraz! Książka na temat gospodarki magazynowej - polecamy! Książka w całości, ani we fragmentach nie może być skanowana, kserowana, powielana bądź rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, mechanicznych, kopiujących, nagrywających i innych, w tym również nie może być umieszczana ani rozpowszechniana w postaci cyfrowej zarówno w Internecie, jak i w sieciach lokalnych bez pisemnej zgody posiadacza praw autorskich.

ABC MAGAZYNIERAW książce zebrano wiadomości niezbędne na wszystkich stanowiskach w gospodarce magazynowej. Zwięzła i przystępna forma prezentowania poszczególnych zagadnień czyni książkę bardzo przydatną i pomocną.Książka jest adresowana do osób zatrudnionych w gospodarce magazynowej.
ABC Magazyniera
Spis treści:
Wprowadzenie
1. Gospodarka magazynowa – zagadnienia ogólne1.1. Logistyka1.2. Logistyka magazynowa1.3. Logistyka w gospodarce materiałowej1.4. Zapasy magazynowe
2. Procesy techniczne w gospodarce magazynowej2.1. Właściwości fizykochemiczne, toksykologiczne i ekologiczne zapasów magazynowych2.2. Właściwości i warunki przechowywania substancji niebezpiecznych2.3. Jednostki ładunkowe2.4. Kody kreskowe – zasady znakowania towarów i ładunków2.5. Budynki i budowle magazynowe2.6. Wyposażenie magazynów. Wymogi prawne i bhp

3. Zasady i technologia magazynowania3.1. Technologiczny proces magazynowania3.2. Podział magazynów i przestrzeni magazynowej wg zastosowanej technologii3.3. Fronty przeładunkowe w magazynie3.4. Systemy składowania jednostek ładunkowych3.4.1. Składowanie w stosach3.4.2. Składowanie w regałach paletowych uniwersalnych3.4.3. Składowanie w regałach przepływowych3.4.4. Składowanie w regałach przesuwnych3.4.5. Rozmieszczenie zapasów w magazynie oraz metodologia zagospodarowania powierzchni3.4.6.

Dane techniczne

Parametry
Autor Eugeniusz Januła, Teresa Truś
Ilość stron 141
Rok wydania 2010
Oprawa miękka
Wydawnictwo Kabe

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie