Manu

ADHD prawie normalne życie (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 9788374052344 
  • Autor Wanda Baranowska 
  • Rok wydania 2008 
  • Oprawa miękka 
  • Wydawnictwo Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi 
  • Ilość stron 172 

Opis

Nasilającym się problemem zarówno w rodzinach, jak i placówkach przedszkolnych i szkolnych [...] jest obecnie nadpobudliwość, impulsywność oraz zespół nadpobudliwości psychoruchowej określanych skrótem ADHD. Problem ten zaczyna być nie tylko zauważany, ale podejmuje się coraz szersze działania zmierzające do wczesnego objęcia opieką dzieci z tym zespołem, jak również stworzenia im odpowiednich warunków, aby mogły w sposób jak najpełniejszy stać się współuczestnikami życia społecznego.

Książka ta może spełnić to zadanie - poza informacyjnym, teoretycznym został podjęty przez współautorów trud zaprezentowania indywidualnie przedstawionych prób rozwiązań trudności występujących w pracy z dzieckiem z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej, Praktyczna część stanowi istotny wkład w niesienie pomocy nauczycielom, terapeutom i rodzicom w pokonywaniu trudności i wyznaczaniu celów działań wspomagających.

Jestem pewien, iż książka będzie istotnym wkładem z jednej strony w przedstawienie w oparciu o rzetelne opracowania najnowszych i bardzo konkretnych czynników mogących mieć wpływ na występowanie zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, z drugiej strony - ukazaniem możliwości i perspektywy praktycznie ukierunkowanej modelowej pracy z dzieckiem i jego rodziną.

z recenzji dr.hab. Jacka BłeszyńskiegoSPIS TREŚCI

CZĘŚĆ I. TEORIA


Adam K. Gogacz ADHD - czyj to problem?
Wanda Baranowska Sytuacja dziecka z ADHD w polskim systemie diagnostycznym
Mariola Świderska Neurofizjologia mózgu a syndrom ADHD
Marta Lebiedzik Zespół ADHD jako współtowarzyszący dysleksji w aspekcie edukacyjnym
Barbara Wiśniewska Współwystępowanie u dzieci i młodzieży z ADHD innych zaburzeń klinicznych i ich etiologia

CZĘŚĆ II. PRAKTYKA

Wanda Baranowska Wybrane zasady postępowania z dziećmi i młodzieżą z ADHD
Violetta Florkiewicz Wybrane propozycje działań podejmowanych podczas terapii pedagogicznej dzieci z ADHD
Ewa Ruszkowska Przegląd metod wspomagania rozwoju dziecka z ADHD w polskim systemie edukacyjnym

CZĘŚĆ III. SCENARIUSZE ZAJĘĆ

Wprowadzenie
SCENARIUSZ ZAJĘĆ KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO Koty i kotki
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Reporter nad brzegami Świtezi
SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W GIMNAZJUM Obraz jesienny w wierszu Felicjana Faleńskiego "Zakończenie"
SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ "Tajemnice zaczarowanego lasu" - ćwiczenia i zabawy doskonalące koncentrację uwagi
SCENARIUSZ ZAJĘĆ TERAPII PEDAGOGICZNEJ "Czy leci z nami pilot?" - niezapomniana podróż. Ćwiczenia i zabawy zmniejszające nad aktywność ruchową u dzieci
SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRUJĄCYCH Klasa szkolna. Jesteśmy różni, ale jesteśmy wspólnotą. Jesteśmy silni, mamy wspólne cele, uznajemy te same wartości, potrzebujemy jedynie reguł współdziałania
SCENARIUSZ ZAJĘĆ INTEGRUJĄCYCH "W poszukiwaniu zaginionych" Uczymy się współdziałania


LITERATURA UZUPEŁNIAJĄCA
ABSTRACTS

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie