AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D [opr. miękka]

AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D [opr. miękka]

  • Cena od: 11
  • Ilość stron: 85
  • Rok wydania: 2011
  • Oprawa: miękka
  • Wydawnictwo: Politechnika Śląska
  • Autor: Czepiel Józef
Oferty 1-1 ułożone według:

Informacje o produkcie

AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D [opr. miękka]

Książka zawiera 26 ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności. Oprócz zagadnień podstawowych uwzględniono między innymi: Tworzenie własnego szablonu rysunku,Bloki z atrybutami,Regiony,Wymiarowanie w obszarze modelu dla kreślenia w obszarze modeluWymiarowanie w obszarze papieru dla kreślenia w obszarze papieruUżycie kalkulatora geometrycznegoPozyskiwanie informacji od AutoCADa Na początku zbioru przypomniano ważniejsze wiadomości a w załącznikach

zestawiono wybrane polecenia i narzędzia do rysowania precyzyjnego.Spis treściOd autora 51. Wybrane uwagi 72. Ćwiczenia 17Ćwiczenie 1. LINIA (J-INE). WYMAŻ (_ERASE). OKRĄG, (_CIRCLE).COFAJ (JJNDO). ODTWÓRZ (_REDO) 17Ćwiczenie 2. LINIA J.INE) 21ćwiczenie 3. Precyzyjna lokalizacja punktów na obiekcie rysunkowym -OBIEKT (_OSNAP) 24Ćwiczenie 4. ŁUK (_ARC) 25Ćwiczenie 5. PLINIA (_PLINE).

WYPEŁNIJ LF'LL), REGEN, KOPIUJ(_COPY), ROZBIJ (_EXPLODE) 25Ćwiczenie 6. PROSTOKĄT (_RECTANGLE) 26Ćwiczenie 7. .Stolik z trzech kresek"; PLINIA (__PLINE). WŁAŚCIWOŚCI LPROPERTIES). UKRYJ L.HIDE), CIENIUJ (_SHADE). 3DORBITA(3DORBIT). ROZBIJ CEXPLODE) 27Ćwiczenie 8. PROSTOKĄT (RECTANGLE), KOPIUJ (_COPY), UTNIJ(_TRIM). EDPLIN (JPEOTT). ODSUŃ (JDFFSET) 28Ćwiczenie 9. WARSTWA (_LAYER). LUSTRO (_MIRROR), RLSKALA CLTSCALE), KOPIUJ (_COPY).

FAZUJ (CHAMFER), ZAOKRĄGLLFILLET) 29Ćwiczenie 10. GRANICE (J-IMITS). WIELOKĄT(_POLYGON), PRZESUŃ (MOVE). SZYK (_ARRAY) 33Ćwiczenie 11. SZYK (_ARRAY). FAZUJ (_CHAMFER). ZAOKRĄGL(_FILLET). PRZESUŃ {JAOVE) 37Ćwiczenie 12. GKRESKUJ (_BHATCH), PRZESUŃ (_MOVE), OBRÓTCROTATE). WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES). SKALA (_SCALE) 44Ćwiczenie 13. .Zegar" - STYL (.STYLE). LUW (JJCS), LUWSV MB (_UCSICONJ, DTEKST (_DTEXT). PRZESUŃ (_MOVE),SZYK (_ARRAY).

WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES) 49Ćwiczenie 14. ROZCIĄGNIJ (_STRETCH). PRZERWIJ (_BREAK).Wymiarowanie. WYMSTYL (_DIMSTYLE) 52Ćwiczenie 15. Szablon rysunku, btok rysunkowy - BLOK (_BLOCK), atrybut - ATRDEF (.ATTOEF). blok z atrybutem,pozyskiwanie informacji od AutoCADa 57Ćwiczenie 16. Ramka i tabliczka rysunkowa jako blok z atrybutami 61Ćwiczenie 17. PROSTA (_XLINE), PÓŁPROSTA (_RAY).SPLAJN LSPLINE). REGION (_REGION), RÓŻNICA

Dane techniczne

Parametry
Ilość stron 85
Rok wydania 2011
Oprawa miękka
Wydawnictwo Politechnika Śląska
Autor Czepiel Józef

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie