Manu

AutoCAD. Ćwiczenia praktyczne 2D (opr. miękka)

Cechy produktu

 • ISBN 9788373358744 
 • Autor Czepiel Józef 
 • Rok wydania 2011 
 • Oprawa miękka 
 • Wydawnictwo Politechnika Śląska 
 • Ilość stron 85 

Opis

Książka zawiera 26 ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności. Oprócz zagadnień podstawowych uwzględniono między innymi:
 • Tworzenie własnego szablonu rysunku,
 • Bloki z atrybutami,
 • Regiony,
 • Wymiarowanie w obszarze modelu dla kreślenia w obszarze modelu
 • Wymiarowanie w obszarze papieru dla kreślenia w obszarze papieru
 • Użycie kalkulatora geometrycznego
 • Pozyskiwanie informacji od AutoCADa

Na początku zbioru przypomniano ważniejsze wiadomości a w załącznikach zestawiono wybrane polecenia i narzędzia do rysowania precyzyjnego.

Spis treści

Od autora 5
1. Wybrane uwagi 7

2. Ćwiczenia 17
Ćwiczenie 1. LINIA (J-INE). WYMAŻ (_ERASE). OKRĄG, (_CIRCLE).
COFAJ (JJNDO). ODTWÓRZ (_REDO) 17
Ćwiczenie 2. LINIA J.INE) 21
ćwiczenie 3. Precyzyjna lokalizacja punktów na obiekcie rysunkowym -
OBIEKT (_OSNAP) 24
Ćwiczenie 4. ŁUK (_ARC) 25
Ćwiczenie 5. PLINIA (_PLINE). WYPEŁNIJ LF'LL), REGEN, KOPIUJ
(_COPY), ROZBIJ (_EXPLODE) 25
Ćwiczenie 6. PROSTOKĄT (_RECTANGLE) 26
Ćwiczenie 7. .Stolik z trzech kresek"; PLINIA (__PLINE). WŁAŚCIWOŚCI LPROPERTIES). UKRYJ L.HIDE), CIENIUJ (_SHADE). 3DORBITA
(3DORBIT). ROZBIJ CEXPLODE) 27
Ćwiczenie 8. PROSTOKĄT (RECTANGLE), KOPIUJ (_COPY), UTNIJ
(_TRIM). EDPLIN (JPEOTT). ODSUŃ (JDFFSET) 28
Ćwiczenie 9. WARSTWA (_LAYER). LUSTRO (_MIRROR), RLSKALA CLTSCALE), KOPIUJ (_COPY). FAZUJ (CHAMFER), ZAOKRĄGL
LFILLET) 29
Ćwiczenie 10. GRANICE (J-IMITS). WIELOKĄT
(_POLYGON), PRZESUŃ (MOVE). SZYK (_ARRAY) 33
Ćwiczenie 11. SZYK (_ARRAY). FAZUJ (_CHAMFER). ZAOKRĄGL
(_FILLET). PRZESUŃ {JAOVE) 37
Ćwiczenie 12. GKRESKUJ (_BHATCH), PRZESUŃ (_MOVE), OBRÓT
CROTATE). WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES). SKALA (_SCALE) 44
Ćwiczenie 13. .Zegar" - STYL (.STYLE). LUW (JJCS), LUWSV MB (_UCSICONJ, DTEKST (_DTEXT). PRZESUŃ (_MOVE),
SZYK (_ARRAY). WŁAŚCIWOŚCI (_PROPERTIES) 49
Ćwiczenie 14. ROZCIĄGNIJ (_STRETCH). PRZERWIJ (_BREAK).
Wymiarowanie. WYMSTYL (_DIMSTYLE) 52
Ćwiczenie 15. Szablon rysunku, btok rysunkowy - BLOK (_BLOCK), atrybut - ATRDEF (.ATTOEF). blok z atrybutem,
pozyskiwanie informacji od AutoCADa 57
Ćwiczenie 16. Ramka i tabliczka rysunkowa jako blok z atrybutami 61
Ćwiczenie 17. PROSTA (_XLINE), PÓŁPROSTA (_RAY).
SPLAJN LSPLINE). REGION (_REGION), RÓŻNICA <_SUBTRACT),
PARAMFIZ LMASSPROP) 64
Ćwiczenie 18. PUNKT (_POINT). PDMODE, PDSIZE. ŁUK (__ARC),
ZMIERZ LMEASURE). PODZIEL LDlVIDE)t JEDN (_UNITS) 65
Ćwiczenie 19. NOTEPAD, POKAZ C.SCRIPT) 66
Ćwiczenie 20. OBSZAR (_SOLID). PLINIA C.PLINE), PIERŚCIEŃ (_DONUT). WYPEŁNIJ L^ILL). CIENIUJ (_SHADE), WŁAŚCIWOŚCI
(_PROPERTIES) 67
ćwiczenie 21. Wymiarowanie w obszarze modelu dla kreślenia
w obszarze modelu 69
ćwiczenie 22. Rysowanie w obszarze modelu, wymiarowanie
w obszarze papieru, kreślenie w obszarze papieru 72
Ćwiczenie 23. Kalkulator geometryczny - KALK (_CAL) 76
Ćwiczenie 24. Kalkulator geometryczny - cd 77
Ćwiczenie 25. Moment bezwładności pola przekroju - regiony, LUW <_UCS). REGION (_REGION), OBWIEDNIĄ (_BOUNDARY),
PARAMFIZ CMASSPROP) 78
Ćwiczenie 26. Moment bezwładności pola przekroju - regiony. Wskaźnik zginania sprężystego. REGION. OBWIEDNIĄ (_BOUNDARY).
PARAMFIZ LMASSPROP) 80

3. Literatura uzupełniająca 82
Załączniki 83
Załącznik 2 85

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie