Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca [opr. twarda]

Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca [opr. twarda]

 • Cena od: 62
 • Autor: Strzeżek Jerzy
 • Ilość stron: 368
 • Rok wydania: 2007
 • Oprawa: twarda
 • Wydawnictwo: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Oferty 1-1 ułożone według:
Abecadło Księgarnia Techniczna
Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca

Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca

Dostępny od ręki

62 zł

+ dostawa od 10 zł
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 10 zł Przesyłka pocztowa
 • 13 zł Przesyłka priorytetowa
 • 25 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • 20 zł Przesyłka priorytetowa
 • 30 zł Kurier
 • za darmo Odbiór osobisty
 • za darmo Odbiór osobisty
Przejdź do sklepu

Abecadło Księgarnia Techniczna

Informacje o produkcie

Biologia rozrodu zwierząt. Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca [opr. twarda]

Zespół autorski to wybitni przedstawiciele nauk przyrodniczych i medycznych, specjalizujący się w zakresie andrologii, w tym również andrologii molekularnej, który umiejętnie łączy nowoczesną wiedzę biologiczną z praktycznymi aspektami wykorzystania samca w kierowanym rozrodzie zwierząt.Omówiono aktualne i perspektywiczne kierunki badań, odnoszące się do selekcji samców na potrzeby programów hodowlanych z wykorzystaniem sztucznego unasiennienia, wpływu czynników środowiskowych na produkcję nasienia, opracowania kompleksowych technologii jego konserwacji i kriokonserwacji, wprowadzania nowych metod laboratoryjnych do oceny zdolności zapładniających nasienia oraz powszechnego wykorzystania w hodowli metody podziału plemników z odpowiednim chromosomem płciowym.Drugi tom Biologii rozrodu zwierząt pt.

Biologiczne uwarunkowania wartości rozrodowej samca zawiera wybrane zagadnienia andrologiczne. Andrologia jest definiowana jako dyscyplina nauk przyrodniczych i medycznych, która analizuje funkcje reprodukcyjne samca w warunkach fizjologicznych i patologicznych. W obszarach priorytetowych zagadnień andrologia uwzględnia wybrane problemy z pokrewnych kierunków wiedzy, m.in. anatomii, neuroendokrynologii, immunologii, biochemii, genetyki, kriobiologii, biotechnologii i hodowli.Trzy pierwsze rozdziały książki przedstawiają morfologiczne, funkcjonalne i biochemiczne aspekty czynności męskiego układu rozrodczego.

Opisano anatomiczne i neurofizjologiczne struktury narządów płciowych samca, a także mechanizmy regulacyjne steroidogenezy i spermatogenezy w gonadzie męskiej oraz, w sposób kompleksowy, funkcję najądrzy. Kolejne rozdziały opracowania ukazują poznawcze i aplikacyjne elementy wiedzy związane z użytkowaniem samca w rozrodzie zwierząt domowych. Omówiono budowę i funkcjonowanie układu rozrodczego samców zwierząt użytkowych, tj. ogiera, buhaja, tryka i knura, ptaków domowych, ryb i psa.

Zaprezentowano zagadnienia produkcji plemników, ich dojrzewania w męskim układzie rozrodczym, z uwzględnieniem roli wydzielin dodatkowych narządów płciowych, uwarunkowań genetycznych i środowiskowych wartości rozrodowej samców oraz wybranych elementów technologii nasienia wykorzystywanego w inseminacji. Podkreślono również znaczenie diagnostyki i profilaktyki genetycznej samców. Za niezwykle wartościowe należy uznać informacje o wdrażaniu do laboratoriów andrologicznych nowoczesnych metod biochemicznych i fluorescencyjnych oceny właściwości biologicznych plemników, z wykorzystaniem unikatowej aparatury specjalistycznej, w tym cytometru przepływowego.

W tym ostatnim przypadku przedstawiono aktualny stan badań i rozwiązań technologicznych dotyczących separacji plemników z chromosomem X i YSukcesem prezentowanego opracowania będzie zainspirowanie Czytelników do dalszego pogłębiania wiedzy z zakresu andrologii, tworzenia nowych koncepcji badawczych, a także podejmowania inicjatyw zastosowania rezultatów badań w praktyce kierowanego rozrodu zwierząt użytkowych.Spis treści:Wstęp (Jerzy Strzeżek)1.

BUDOWA I UNERWIENIE NARZĄDÓW PŁCIOWYCH MĘSKICH NA PRZYKŁADZIE SAMCA ŚWINI prof. dr hab. Miroslaw Łakomy,prof. dr hab. Jerzy Kaleczyc, dr Waldemar Sienkiewicz1.1. Narządy płciowe męskie (organa genitalia masculina) świni-budowa anatomiczna1.2. Unerwienie narządów płciowych męskich świni1.2.1. Lokalizacja neuronów zaopatrujących narządy płciowe męskie świni1.2.2. Anatomiczna organizacja unerwienia1.3. Rozmieszczenie i chemiczne kodowanie włókien nerwowych zaopatrujących narządy płciowe męskie świni1.3.1.

Jądro1.3.1.1. Ogólna organizacja unerwienia1.3.1.2. Osłonka biaława1.3.1.3. Tkanki śródmiąższowe jądra1.3.1.4. Zmiany w unerwieniu jądra związane z wiekiem zwierząt1.3.1.5. Zmiany w unerwieniu jądra wywołane hormonalną kastracją1.3.2. Najądrze, nasieniowód i gruczoły płciowe dodatkowe1.3.2.1. Najądrze i nasieniowód1.3.2.2. Gruczoły płciowe dodatkowe1.3.3. PrąciePiśmiennictwo2. HORMONALNA REGULACJA STEROIDOGENEZY I SPERMATOGENEZY prof. dr hab.

Barbara Bilińska, dr Małgorzata Kotula-Balak2.1. Determinacja płci2.1.1. Rozwój jądra2.1.2. Hormonalna czynność płodowej gonady męskiej2.2. Struktura i funkcja komórek Leydiga2.2.1. Generacje komórek Leydiga2.2.2. Biosynteza hormonów steroidowych w gonadzie męskiej2.2.3. Receptory androgenowe mediatorem działania androgenów2.2.4. Rola białka StAR w regulacji steroidogenezy2.2.5. Hormonalna regulacja steroidogenezy2.2.6. Interakcje międzykomórkowe a steroidogeneza - badania in vitro2.3.

Struktura i funkcja komórek Sertoliego2.3.1. Morfologia i lokalizacja komórek Sertoliego2.3.2. Połączenia międzykomórkowe2.3.3. Bariera krew-jądro2.4. Funkcja komórek okołokanalikowych (mioidalnych)2.5. Spermatogeneza2.5.1. Fazy spermatogenezy2.5.2. Hormonalna regulacja spermatogenezy2.5.3. Rola estrogenów w regulacji funkcji komórek plemnikotwórczych2.6. Zaburzenia steroidogenezy i spermatogenezy o podłożu hormonalnymPiśmiennictwo3.

NAJĄDRZE prof dr hab. Barbara Wiszniewska,prof. dr hab. Lidia Wenda-Różewicka, dr hab. Mariola Marchlewicz3.1. Wprowadzenie3.2. Budowa anatomiczna3.3. Budowa morfologiczna i funkcja3.3.1. Przewodziki odprowadzające3.3.2. Przewód najądrza3.4. Bariera krew-najądrze i transport przez komórki nabłonkowe3.5. Aktywność sekrecyjna komórek nabłonkowych przewodu najądrza3.6. Ochrona przed stresem oksydacyjnym3.7. Eliminacja plemników w najądrzu3.8.

Hormony regulujące funkcję najądrza3.8.1. Hormony steroidowe3.8.2. Inne hormony syntetyzowane lokalnie3.8.3. Hormony nieprodukowane w najądrzu3.9. Rozwój najądrza3.10. Hodowle komórek nabłonkowych najądrza modelem do badania funkcji najądrzaPiśmiennictwo4. BIOLOGIA I KONSERWACJA NASIENIA OGIERA prof. dr hab. Kazimierz Kosiniak-Kamysz4.1. Budowa anatomomorfologiczna układu rozrodczego ogiera4.1.1. Budowa i rozwój jąder, najądrzy oraz dodatkowych gruczołów płciowych4.1.2.

Zstępowanie jąder4.2. Produkcja plemników4.2.1. Zależności między wiekiem ogiera, rozwojem jąder a dobową produkcją plemników4.2.2. Dobowa produkcja plemników4.2.3. Pozajądrowa rezerwa plemników4.3. Wytwarzanie osocza nasienia4.3.1. Rola i właściwości składników osocza nasienia ogiera4.3.2. Źródła i zakres wytwarzania składników osocza nasienia4.4. Dynamika zmian w zakresie właściwości nasienia w okresie dojrzewania płciowego4.4.1.

Fizjologiczne uwarunkowania dojrzałości płciowej4.4.2. Zachowanie płciowe oraz koncentracja i ogólna liczba plemników w ejakulacie4.4.3. Ruch ogólny i postępowy plemników4.4.4. Obraz morfologiczny nasienia ogierów dojrzewających4.4.5. Wartości wybranych składników biochemicznych osocza nasienia4.5. Sezonowe uwarunkowania wartości nasienia ogiera4.6. Konserwacja nasienia ogiera4.6.1. Podstawowe zasady wyboru metod konserwacji nasienia4.6.2.

Konserwacja nasienia w stanie płynnym o przedłużonym okresie przeżywania4.6.3. Zamrażanie nasienia4.6.3.1. Ogólne zasady mrożenia nasienia4.6.3.2. Aspekty technologiczne4.6.3.3. Laboratoryjne metody oceny przydatności nasienia do mrożenia i sztucznego unasieniania4.6.3.4. Ocena efektywności stosowanych metod kwalifikacji nasienia ogiera do mrożenia4.7. Kwalifikacja ogiera do rozrodu4.7.1. Czynniki warunkujące ocenę wartości rozrodowej ogierów4.7.1.1.

Badanie kliniczne zewnętrznych narządów płciowych4.7.1.2. Badanie wewnętrznych narządów płciowych4.7.1.3. Badanie zachowania płciowego4.7.1.4. Przeprowadzanie oceny nasieniaPiśmiennictwo5. WPŁYW ŚRODOWISKA NA PŁODNOŚĆ BUHAJÓW prof. dr hab. Jędrzej Jaśkowski, prof. dr hab. Sławomir Zduńczyk5.1. Wstęp5.2. Warunki klimatyczne, sezon5.3. Światło5.4. Wpływ temperatury otoczenia na płodność buhajów5.5. Ciśnienie atmosferyczne i wilgotność powietrza5.6.

Czynniki stresowe, aklimatyzacja5.7. Transport5.8. Utrzymanie i ruch5.9. Żywienie a płodność buhajów5.10. Promieniowanie jonizujące5.11. Trucizny i substancje toksyczne5.12. LekiPiśmiennictwo6. WYBRANE ASPEKTY POZNAWCZE I APLIKACYJNE FIZJOLOGII REPRODUKCYJNEJ KNURA prof. dr hab. Jerzy Strzeżek6.1. Wstęp6.2. Hormonalna kontrola układu płciowego knura oraz skutki jej zakłóceń6.3. Rozwój funkcji układu rozrodczego knura w zależności od wieku6.4.

Biologiczna sprawność jąder i dodatkowych gruczołów płciowych - skutki zmian ich funkcjonalnej aktywności6.5. Wielkość jąder a ilość i jakość nasienia6.6. Wpływ sezonu i długości dnia świetlnego na produkcję nasienia6.7. Czynniki żywieniowe a jakość nasienia knura6.8. Wybrane problemy technologii nasienia knura6.8.1. Wprowadzenie6.8.2. Konserwacja nasienia w stanie płynnym6.8.3. Metody laboratoryjne oceny funkcjonalnych właściwości konserwowanych plemników knura6.8.4.

Nowe rozwiązania technologiczne konserwacji nasienia knura w stanie płynnym6.8.5. Nowe techniki zabiegu inseminacyjnego6.8.6. Kriokonserwacja nasienia knuraPiśmiennictwo7. BIOLOGIA I KONSERWACJA NASIENIA TRYKA prof. dr hab. Jan Udała,dr Barbara Błaszczyk, dr Dariusz Gączarzewicz7.1. Wstęp7.2. Rozwój funkcji płciowych tryka7.2.1. Wzrost i rozwój narządów rozrodczych tryka w okresach płodowym i postnatalnym7.2.2. Czynniki wpływające na wzrost i rozwój narządów rozrodczych tryka7.3.

Rola fotoperiodu w regulacji czynności rozrodczych tryka7.4. Funkcje biologiczne plemników i plazmy nasienia po osiągnięciu dojrzałości płciowej przez tryka7.4.1. Potencjał plemnikotwórczy gonad trytka7.4.2. Właściwości nasienia7.4.3. Właściwości fizyczne nasienia7.4.4. Właściwości biochemiczne7.4.5. Budowa morfologiczna i ruchliwość plemników7.5. Konserwacja nasienia tryka7.5.1. Konserwacja nasienia w stanie płynnym7.5.1.1. Rozcieńczalniki zawierające żółtko jaja7.5.1.2.

Rozcieńczalniki mlekowe7.5.1.3. Stopień rozrzedzenia nasienia i stosowane dawki inseminacyjne7.5.2. Konserwacja nasienia w stanie zamrożonym7.5.2.1. Środki krioosianiające i szybkość oziębiania7.5.2.2. Stosowane rozcieńczalniki7.5.2.3. Sposoby przechowywania nasienia7.5.2.4. Rozmrażanie nasienia7.5.2.5. Wpływ konserwacji nasienia na zdolność zapładniającą plemników7.5.2.6. Czynniki wpływające na przydatność nasienia do mrożenia7.5.2.7.

Normy kwalifikacyjne dla nasienia przeznaczonego do konserwacji oraz możliwości oceny jego jakościPiśmiennictwo8. BUDOWA I FUNKCJONOWANIE UKŁADU ROZRODCZEGO SAMCÓW PTAKÓW DOMOWYCH ORAZ ICH UŻYTKOWANIE ROZPŁODOWE W ASPEKCIE SZTUCZNEGO UNASIENIANIA prof. dr hab. Bronisława Chełmońska, dr Jerzy Kassner8.1. Anatomia samczych narządów płciowych8.1.1. Jądra8.1.2. Sieć jądra8.1.3. Najądrza8.1.4. Nasieniowody8.1.5. Narząd kopulacyjny - prącie8.1.6.

Gruczoły kloakalne grzbietowe8.1.7. Przemieszczanie się nasienia w układzie rozrodczym samca8.2. Nasienie8.2.1. Obraz morfologiczny plemników, ze szczególnym uwzględnieniem ich ultrastruktury8.2.1.1. Wstęp8.2.1.2. Błona komórkowa8.2.1.3. Główka plemnika8.2.1.4. Szyjka8.2.1.5. Witka8.2.1.6. Plazma nasienia8.3. Znaczenie sztucznego unasieniania w aspekcie doskonalenia rozpłodowego użytkowania ptaków8.3.1. Przejawy zachowania płciowego podczas krycia naturalnego8.3.2.

Sztuczne unasienianie8.3.3. Metody pobierania nasienia8.3.4. Podstawowy sprzęt stosowany przy pobieraniu nasienia i unasienianiu8.3.5. Podstawowe właściwości nasienia8.3.6. Postępowanie przy sztucznym unasienianiu8.4. Przechowywanie nasienia8.4.1. Przechowywanie nasienia w stanie płynnym8.4.2. Przechowywanie nasienia w stanie zamrożonymPiśmiennictwo9. BIOLOGIA I KRIOKONSERWACJA NASIENIA RYB prof. dr hab. Jan Głogowski, dr Radosław Kowalski, prof. dr hab.

Andrzej Ciereszko9.1. Wprowadzenie9.1.1. Specyfika biologii rozrodu ryb9.1.2. Płeć ryb - geny i środowisko9.1.3. Budowa układu rozrodczego samców ryb9.2. Budowa plemników ryb doskonałokostnych i jesiotrowatych9.3. Wyznaczniki jakościowe nasienia wybranych gatunków ryb i metody ich określania9.4. Charakterystyka homogametycznego nasienia pstrąga tęczowego uzyskanego w wyniku manipulacji genomowych (samce androgenetyczne - YY) i hormonalnych (maskulinizowane samice - XX)9.5.

Skład chemiczny i rola plazmy nasienia9.5.1. Pochodzenie składników plazmy nasienia9.5.2. Dojrzewanie plemników w nasieniowodach9.5.3. Rola plazmy nasienia9.5.4. Zmiany sezonowe w składzie plazmy nasienia9.5.5. Utrzymywanie żywotności plemników9.5.6. Kontrola ruchliwości plemników9.5.7. Funkcje ochronne plazmy nasienia9.6. Kriokonserwacja nasienia ryb9.6.1. Wprowadzenie9.6.2. Znaczenie kriokonserwacji w hodowli i ochronie zagrożonych gatunków ryb9.6.3.

Pozyskiwanie nasienia, jego ocena i problemy związane z zanieczyszczeniem9.6.4. Rozrzedzanie nasienia i skład rozcieńczalników9.6.5. Metody zamrażania nasienia9.6.6. Rozmrażanie i ocena wartości biologicznej kriokonserwowanego nasieniaPiśmiennictwo10. ANATOMIA I FIZJOLOGIA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH ORAZ KONSERWACJA NASIENIA PSA prof. dr hab. Andrzej Dubiel10.1. Płodność psów10.2. Fizjologia i anatomia jąder, najądrzy, nasieniowodu, kanału moczopłciowego, prostaty.

Prącia i napletka10.2.1. Fizjologia i anatomia jąder i najądrzy10.2.2. Fizjologia i anatomia nasieniowodu i kanału moczopłciowego10.2.3. Fizjologia i anatomia prostaty10.2.4. Fizjologia i anatomia prącia i napletka10.2.5. Fizjologia i anatomia moszny10.3. Wskazania do sztucznego unasieniania10.4. Właściwości nasienia10.5. Konserwacja nasienia psów w niskich temperaturach i technika sztucznego unasieniania sukPiśmiennictwo11. PATOGENETYKA SAMCÓW.

ELIMINACJA OBCIĄŻEŃ GENETYCZNYCH prof. dr hab. Paweł S. Sysa, dr Maciej Karbowicz11.1. Wprowadzenie11.2. Defekty kariotypu i mutacje genowe11.3. Aberracje kariotypu buhajów11.4. Inne zmiany strukturalne chromosomów buhajów11.5. Zespół trisomii XXY i XYY11.6. Chimeryzm XX/XY u buhajów11.7. Translokacje chromosomowe u knurów11.8. Zaburzenia płodności knurów transgenicznych11.9. Anomalia rozwojowe jąder i dróg wyprowadzających11.10. Nieprawidłowości narządu kopulacyjnego i układu współpracującego11.11.

Defekty morfologiczne plemników11.12. Eliminacja wad rozwojowych i chorób genetycznychPiśmiennictwo12. REGULACJA PŁCI SSAKÓW ZA POMOCĄ SEPARACJI PLEMNIKÓW dr Michał Bochenek, prof. dr hab. Zdzisław Smorąg12.1. Znaczenie regulacji płci oraz jej biologiczne podstawy12.2. Historyczne metody rozdziału plemników12.3. Rozdział plemników za pomocą cytometrii przepływowej12.4. Regulacja płci zwierząt w Polsce12.5. PodsumowaniePiśmiennictwo13.

ZASTOSOWANIE CYTOMETRII PRZEPŁYWOWEJ DO OCENY PLEMNIKÓW SSAKÓW dr Michał Bochenek, prof. dr hab. Zdzisław Smorąg13.1. Wstęp13.2. Ocena aktywności metabolicznej plemników13.3. Ocena akrosomów i kapacytacji13.4. Ocena błon komórkowych13.5. Ocena struktury chromatyny plemnikowejPiśmiennictwo

Dane techniczne

Parametry
Autor Strzeżek Jerzy
Ilość stron 368
Rok wydania 2007
Oprawa twarda
Wydawnictwo Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie