Moje konto
  • Czas na czasownik [opr. miękka] Czas na czasownik [opr. miękka]

Czas na czasownik [opr. miękka]

7 ofert z 6 sklepów

ISBN 9788324212798 Autor Piotr Garncarek Rok wydania 2011 Oprawa miękka Ilość stron 224 Wydawnictwo Universitas WIĘCEJ INFORMACJI ↓

Księgarnia Poltax.waw.pl

★★★★★
694 opinie

Czas na czasownik (B2). Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego

Czas na czasownik (B2). Ćwiczenia gramatyczne z języka polskiego

… -em, -esz5. Chcieć to mócBezokolicznik6. Szczęsliwe dzieciństwo JankaCzas przeszły (odmiana i typy alternacji)7. Dobra wróżkaCzas przyszły złożony8. Gdyby stał się cudTryb przypuszczający (warunkowy)9. Zróbmy to!Tryb rozkazujący10. List sentymentalnyStrona bierna11. Trudno się zdecydowaćPodstawowe pary aspektowe czasowników (pierwsze ogniwo aspektu)12. Mów sobie, co chcesz!Drugie ogniwo aspektu13. …

Dostępność sprawdź w sklepie →

Czas na czasownik

Podręcznik Czas na czasownik stanowi zbiór ćwiczeń związanych z odmianą, składnią i semantyką czasownika, części mowy stanowiącej jądro każdego zdania polskiego i sprawiającej kłopoty każdemu z cudzoziemców uczących się polszczyzny.

Dostępny w 1-2 tygodnie  ✓

Eksiegarnia

★★★★★
4852 opinie

Czas na czasownik poziom średni ogólny B2 rabat 10 %

Czas na czasownik poziom średni ogólny B2 rabat 10 %

… składnią i semantyką czasow-nika, części mowy stanowiącej jądro każdego zdania pol-skiego i sprawiającej kłopoty każdemu z cudzoziemców uczących się polszczyzny. Nie jest on jednak tylko kla-sycznym zbiorem ćwiczeń: każda z jego trzydziestu pięciu części rozpoczyna się od interesującego tekstu, ukazującego te formy czasownika, które stanowią jej centrum. Następujące po nim ćwiczenia zwracają uwagę …

Dostępny w 3-7 dni  ✓

Czas na czasownik - Wysyłka od 3,99 - porównuj ceny z wysyłką

… Następujące po nim ćwiczenia zwracają uwagę na formy czasownika, kontekst ich występowania i zwią-zaną z nim wieloznaczność. Szczególnie dużo uwagi po-święca autor aspektowi polskiego czasownika, a więc temu zagadnieniu, które wielu studentów uważa za naj-trudniejsze w opanowaniu polskich czasowników. Dlate-go podręcznik ten może towarzyszyć nauce języka pol-skiego jako obcego praktycznie na każdym …

Dostępny od ręki  ✓

Czas na czasownik / wysyłka w 24h od 3,99

… się od interesującego tekstu, ukazującego te formy czasownika, które stanowią jej centrum. Następujące po nim ćwiczenia zwracają uwagę na formy czasownika, kontekst ich występowania i zwią-zaną z nim wieloznaczność. Szczególnie dużo uwagi po-święca autor aspektowi polskiego czasownika, a więc temu zagadnieniu, które wielu studentów uważa za naj-trudniejsze w opanowaniu polskich czasowników. Dlate-go …

Dostępny w 3-7 dni  ✓

Eksiegarnia

★★★★★
4852 opinie

Czas na czasownik rabat 10 %

Czas na czasownik rabat 10 %

… z odmianą, składnią i semantyką czasow-nika, części mowy stanowiącej jądro każdego zdania pol-skiego i sprawiającej kłopoty każdemu z cudzoziemców uczących się polszczyzny. Nie jest on jednak tylko kla-sycznym zbiorem ćwiczeń: każda z jego trzydziestu pięciu części rozpoczyna się od interesującego tekstu, ukazującego te formy czasownika, które stanowią jej centrum. Następujące po nim ćwiczenia zwracają …

Dostępny w 3-7 dni  ✓

Informacje o produkcie

ISBN9788324212798
AutorPiotr Garncarek
Rok wydania2011
Oprawamiękka
Ilość stron224
WydawnictwoUniversitas
Czas spędzony z tym podręcznikiem pomoże poznać i zrozumieć istotę polskiej koniugacji.

Autor krok po kroku wyjaśnia zasady użycia czasów, odmiany czasownika przez osoby, liczby i tryby oraz jego aspekt, rozumiany jako sposób wyrażania czasu.

Podręcznik jest nową propozycją dydaktyczną. Każda lekcja zaczyna się tekstem bogatym w czasowniki, napisanym żywą współczesną polszczyzną oraz osadzonym w konkretnej sytuacji społecznej i psychologicznej, ilustrującej poprawne używanie polskich czasowników.

Potem następują ćwiczenia o różnym stopniu zaawansowania i trudności, w zależności od poziomu nauczania.

Podręcznik zawiera klucz do ćwiczeń, może więc służyć do samodzielnej nauki; może być także uzupełnieniem lekcji kursowych na dowolnym poziomie. 35 lekcji wszechstronnie prezentuje problematykę polskiego czasownika, zostawiając nauczycielowi możliwość doboru stopnia trudności ćwiczeń do stopnia zaawansowania uczniów.

SPIS TREŚCI


WSTĘP
1. Dzień pana Adama
Pierwsza koniugacja -ę, -esz
2. Czy boisz się myszy?
Druga koniugacja -ę, -esz
3. Tak czy nie?
Trzecia koniugacja -am, -asz
4. Czegoś nie rozumiem
Czwarta koniugaja -em, -esz
5. Chcieć to móc
Bezokolicznik
6. Szczęsliwe dzieciństwo Janka
Czas przeszły (odmiana i typy alternacji)
7. Dobra wróżka
Czas przyszły złożony
8. Gdyby stał się cud
Tryb przypuszczający (warunkowy)
9. Zróbmy to!
Tryb rozkazujący
10. List sentymentalny
Strona bierna
11. Trudno się zdecydować
Podstawowe pary aspektowe czasowników (pierwsze ogniwo aspektu)
12. Mów sobie, co chcesz!
Drugie ogniwo aspektu
13. Opamiętaj się
Wtórne pary aspektowe - trzecie ogniwo aspektu
14. Pojadę jeszcze dalej
Aspekt czasowników ruchu
15. Lubię bywać
Formy czasowników oznaczających czynność wielokrotną (habitualną)
16. Do czego doszło?
Czasowniki z prefiksem d0-
17. Ja się nie nadaję
Czasowniki z prefiksem na-
18. Dlaczego płaczesz?
Czasowniki z prefiksem nad-
19. Zawód jak każdy inny
Czasowniki z prefiksem o-, ob-
20. Musimy odpocząć
Czasowniki z prefiksem od-
21. Wystarczy popatrzeć
Czasowniki z prefiksem po-
22. Wszyscy o mnie mówią
Czasowniki z prefiksem pod-
23. czy nie przeszkadzam?
Czasowniki z prefiksem prze-
24. Kogo Ci przypominam?
Czasowniki z prefiksem przy-
25. Nie rozdzierajmy szat
Czasowniki z prefiksem roz-
26. Nie będę udawał
Czasowniki z prefiksem u-
27. Wciagający zawód
Czasowniki z prefiksem w-
28. mężczyzna, który wybucha
Czasowniki z prefiksem wy-
29. Już tutaj zostanę
Czasowniki z prefiksem za-
30. Dlaczego zapominamy?
Czasowniki z prefiksem za-
31. Kiedyś było inaczej
Nieosobowe formy czasownika
32. Twój kochający mąż
Imiesłów przymiotnikowy czynny
33. Nie jestem zadowolony
Imiesłów przymiotnikowy bierny
Zapominając o wszystkim
Imiesłowy przysłówkowe (współczesny i uprzedni)
35. Zawracanie głowy
Rzeczowniki odczasownikoweGrammar exercises for teaching Polish as a foreign language. Each lesson in this textbook opens with a text rich in verbs, illustrating their correct usage. Step by step the principles of tenses and verb inflection through persons, numbers and mood and aspect (understood as a way of expressing time) become clear. Exercises at varied degrees of advancement and difficulty enable work with this textbook at various stages of familiarity with the Polish language. The book also contains a key to the exercises, facilitating individual study.


bungen zur polnischen Sprache. Jede Unterrichtseinheit dieses Lehrbuchs beginnt mit einem Text mit besonders vielen Verben, der den korrekten Gebrauch der Zeitwrter vorfhrt. Systematisch eingefhrt werden Regeln fr den Gebrauch der polnischen Tempora, fr die Konjugation des Verbs nach Personen, Numeri und Modi sowie fr den Verbaspekt, verstanden als Ausdrucksform der Zeit. Es folgen bungen verschiedener Schwierigkeitsgrade, abgestimmt auf die einzelnen Lernerniveaus. Das Lehrbuch enthlt einen Lsungsschlssel, es kann also zum selbstndigen Lernen verwendet werden.


Грамматические упражнения по польскому языку. Каждый урок в этом учебнике начинается с текста, в котором преобладают глаголы, причем текст одновременно иллюстрирует их правильное употребление. Систематически вводятся принципы употребления времен по правилам польского языка, спряжения глаголов по лицам, временам и наклонениям, а также их аспекты, истолкованные как способ выражения времени. Упражнения с разной степенью сложности и владения языком дают возможность работать с этим учебником на различных ступенях изучения польского языка. Ключ к упражнениям облегчает учащимся самостоятельную работу.

Komentarze i pytania

Zadaj pytanie dotyczące produktu lub zostaw komentarz na jego temat.

Sprawdź też