Manu

EBOOK Gotowość szkolna dzieci sześcioletnich - produkt (opr. miękka)

Cechy produktu

  • ISBN 8388149954 
  • Oprawa miękka 
  • Autor Barbara Wilgocka-Okoń 
  • Wydawnictwo ŻAK Wydawnictwo Akademickie 
  • Ilość stron 110 
  • Rok wydania 2003 

Opis

Na podstawie wieloletnich doświadczeń oraz szerokich badań profesor Barbara Wilgocka-Okoń z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego omawia w tej pracy badania dzieci mających rozpoczynać naukę w szkole lub w klasie „0" w przedszkolu.

Wychodzi z założenia, że powodzenie dziecka w pierwszym okresie szkolnym zależy w dużym stopniu od tego, w jaki sposób nauczyciel potrafi nawiązać do posiadanych przez dziecko doświadczeń poznawczo-społecznych i na ile zdaje sobie sprawę ze zróżnicowania tych doświadczeń w powierzonej mu do prowadzenia i nauki klasie szkolnej. Znajomość poszczególnych dzieci pozwoli mu na indywidualizację ćwiczeń z niektórymi z nich w nauce pisania, czytania i matematyki, i stąd sugestia wspomnianych badań. W książce znajduje się test „dojrzałości szkolnej" niezbędny do przeprowadzenia badań.

Wstęp7I. Co wiemy o gotowości szkolnej101. Wyjaśnienia terminologiczne102. Z badań nad dojrzałością szkolną123. O polskich badaniach nad dojrzałością szkolną154. Dojrzałość szkolna dzieci a środowisko18II. Struktura testu do badań dojrzałości szkolnej241. Zadania testowe i ich charakter242. Struktura testu26a) Badania zbiorowe26b) Badania indywidualne30c) Sposób obserwacji zachowania się dzieci podczas badań33d) Dane o środowisku dziecka353. Warunki przeprowadzenia badań38a) Wprowadzenie38b) Czas i miejsce badań40c) Czynności wstępne41d) Postawa badającego42e) Przygotowanie rodziców do badań dzieci wstępujących do szkoły444. Ocena wyników testowych48a) Sposób oceniania poszczególnych zadań48b) Klucz do oceny poszczególnych znaków graficznych53c) Porównawcze skale ocen56III. Gotowość do nauki a osiągnięcia szkolne611. Badanie wyników nauczania w klasie I612. Gotowość szkolna a powodzenie w nauce633. Trafność prognostyczna testu dojrzałości szkolnej66IV. Gotowość szkolna czy gotowość szkoły?701. Gotowość jako efekt rozwoju i uczenia się702. Złoty wiek dziecka753. Dojrzałość szkoły jako sposób rozwiązania dylematu progu szkolnego794. Interpretacja i wykorzystanie wyników badań84Instrukcja do badań dojrzałości szkolnej90Test dojrzałości szkolnej98

Opinie - 0 opinii

+ Dodaj opinie