Historia, klasa 1, Razem przez wieki, poradnik metodyczny, Nowa Era - Maria Pacholska, Renata Poźniewicz

Historia, klasa 1, Razem przez wieki, poradnik metodyczny, Nowa Era - Maria Pacholska, Renata Poźniewicz

Przykro nam, w chwili obecnej brak ofert.

Informacje o produkcie

Historia, klasa 1, Razem przez wieki, poradnik metodyczny, Nowa Era - Maria Pacholska, Renata Poźniewicz

Poradnik dla nauczyciela powstał do podręcznika Stanisława Jankowiaka Razem przez wieki. Składa się on z części: teoretycznej i praktycznej. W części teoretycznej Autorki omówiły podstawowe zagadnienia: jak uczyć, jak realizować ścieżki edukacyjne, jak pracować ze źródłami historycznymi. Zaprezentowany został rozkład materiału nauczania. Poszczególnym działom przyporządkowano określone tematy i podano liczbę godzin przeznaczonych na ich realizację.

Historia, klasa 1, Razem przez wieki, poradnik metodyczny, Nowa Era - Maria Pacholska, Renata Poźniewicz

Nauczyciele znajdą w poradniku konspekty do każdej lekcji, w których zaprezentowano realizację treści z wykorzystaniem tradycyjnych i aktywizujących metod. Opracowując scenariusze, Autorki zwróciły uwagę na bardzo istotny element zreformowanej edukacji - umiejętności uniwersalne (ponadprzedmiotowe). Pomocą w prowadzeniu zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych mogą być również zamieszczone w książce propozycje dydaktyczne, np. związane z zabytkami.

Rozdział ostatni zawiera rozwiązania krzyżówek i trudniejszych ćwiczeń znajdujących się w Skoroszycie gimnazjalisty.

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie