Język polski z pomysłem w klasach IV-VI szkoły podstawowej [opr. miękka]

Język polski z pomysłem w klasach IV-VI szkoły podstawowej [opr. miękka]

  • Cena od: 30
  • Wydawnictwo: Korepetytor
  • Autor: Wieczorek Dorota
  • Ilość stron: 203
  • Rok wydania: 2010
  • Oprawa: miękka
Oferty 1-1 ułożone według:

Informacje o produkcie

Język polski z pomysłem w klasach IV-VI szkoły podstawowej [opr. miękka]

Na przykład: celem zabawy „Domino gramatyczne" jest powtórzenie wiadomości oczęściach mowy, awprzypadku zabawy „Potwór Frankensteina" rozwijanie twórczego myślenia.Wksiążce znalazły się również scenariusze przedstawień szkolnych, które nauczyciel wykorzystać może wramach zajęć koła literackiego, koła teatralnego lub uwzględnić je wprogramie przebiegu uroczystości szkolnych. Na przykład: przedstawienie „Ekologów czas zacząć" można wystawić wramach obchodów Dnia Ziemi.Umieszczone wpublikacji ćwiczenia, zarówno wzakresie zadań do lektur, jak iplanów projektów, mają formę poleceń gotowych do przekazania uczniom.

Język polski z pomysłem w klasach IV-VI szkoły podstawowej [opr. miękka]

Te wątpliwości ipytania uczniów wskazują na potrzebę indywidualizacji procesu nauczania oraz wprowadzenia ćwiczeń, których realizacja wymaga wykorzystania wiedzy wpraktyce. Metoda projektu uwzględnia obie te potrzeby. Zadania, jakie mają wykonać uczniowie w ramach metody projektu, wymagają wykorzystania różnych źródeł informacji, odwołania się do różnych umiejętności, a ich realizacja zakłada stworzenie czegoś. Efektem końcowym pracy uczniów powinno być coś, co można zobaczyć, czego można dotknąć, co uczeń może zanieść do domu, czym może się pochwalić rodzicom, kolegom.

Język polski z pomysłem w klasach IV-VI szkoły podstawowej [opr. miękka]

Mogą to być: rysunek, książka, makieta, budowla, wypowiedź literacka, gra lub inne formy realizacji. Na przykład: wprojekcie „Wybieramy króla Narnii" do „Opowieści zNarnii" C. S. Lewisa formą realizacji zadań będą mowy iplakaty wyborcze bohaterów powieści występujących wroli kandydatów na króla Narnii, awprojekcie „Przewodnik turystyczny po galaktyce", odwołującym się do umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnych ikorzystania ze źródeł informacji, formą realizacji zadań będą opowiadania, opisy, listy, przepisy iinne formy wypowiedzi.

„Język polski zpomysłem" to publikacja skierowana do nauczycieli języka polskiego pragnących wciekawy iniebanalny sposób przekazywać wiedzę oraz uczyć kreatywnego myślenia. Książka zawiera zadania do lektur szkolnych, plany projektów literackich oraz gramatycznych, ortograficznych iinterpunkcyjnych, propozycje zabaw językowych iliterackich oraz scenariusze przedstawień szkolnych.Zadania do lekturWwyborze lektur uwzględnione zostały zarówno pozycje obowiązkowe, obecne na liście lektur, jak idodatkowe, polskich oraz zagranicznych autorów.

Do każdej zpozycji, wybranych spośród najczęściej omawianych wklasach IV-VI szkoły podstawowej, opracowany został zbiór zadań zawierający: zadania interpretacyjne, polecenia odnoszące się do wiedzy ogólnej idoświadczeń uczniów, ćwiczenia zaczerpnięte ztreningu twórczości oraz zabawy związane tematycznie zlekturą, których celem jest integracja klasy, zmotywowanie uczniów do pracy irelaksacja. Zadania ułożone zostały wkolejności od ogólnych do związanych bezpośrednio ztreścią lektury.

Zbiór zadań do każdej pozycji lekturowej nie jest scenariuszem lekcji. Nauczyciel sam wybiera, które zadania iwjakiej kolejności wykonają uczniowie. Można je ułożyć wcykl lekcji poświęcony omówieniu zaproponowanego do każdej lektury zagadnienia problemowego. Na przykład: „Skąd wiadomo, co jest dobre, aco złe?" – problem do lektury „Pinokio" C. Collodiego lub „Od czego są przyjaciele?" – problem do lektury „Ten obcy" I.

Jurgielewiczowej.Do każdego zbioru zadań dołączone zostały również tematy dłuższych wypowiedzi pisemnych – opowiadania, opisu, listu, wywiadu iinnych form wypowiedzi. Można wykorzystać je jako tematy prac do napisania wdomu lub tematy prac klasowych.Metoda projektuJednymi znajczęściej słyszanych na lekcjach wypowiedzi uczniów są: „Już zrobiłem!", „Już skończyłam!", „Co mam teraz robić?" oraz „Po co się tego uczymy?", „Dlaczego musimy to robić?", „Do czego mi to będzie potrzebne?".

Po zakończeniu pracy uczniowie powinni mieć możliwość zaprezentowania tego, co stworzyli.Publikacja zawiera plany projektów, które są związane zlekturami szkolnymi, odwołujących się do wiedzy językowej uczniów oraz umiejętności zzakresu czytania ipisania. Wksiążce znalazły się zarówno projekty, które można zrealizować podczas jednej lub dwóch jednostek lekcyjnych, na przykład projekt „Podręczny słownik najdłuższych wyrazów", jak iprojekty długoterminowe, na przykład projekt „Encyklopedia potworów" do „Hobbita" J.

R. R. Tolkiena, gdzie termin realizacji kolejnych ćwiczeń wyznacza nauczyciel.Zabawy iscenariusze przedstawieńPublikacja zwiera także zbiór zabaw literackich, językowych itwórczych, których celem może być powtórzenie wiedzy dotyczącej wybranego zakresu materiału nauczania, rozwijanie kreatywności izdolności podejmowania ryzyka twórczego, kształtowanie postawy empatycznej iotwartej na problemy innych czy rozwijanie chęci do współpracy iumiejętności współdziałania wzespole.

Do książki dołączone zostały również szczegółowe wskazówki dotyczące realizacji ćwiczeń ikoniecznych pomocy dydaktycznych.Spis treściI. ZADANIA DO LEKTURKLASA IVT. Jansson „Opowiadania zDoliny Muminków"C. Collodi „Pinokio"C. S. Lewis „Opowieści z Narnii: Lew, czarownica i stara szafa"Baśnie polskie i innych narodówJ. Brzechwa „Akademia Pana Kleksa"KLASA VJ. K. Rowling „Harry Potter i kamień filozoficzny" J. Broszkiewicz „Wielka, większa i największa"J.

Parandowski „Przygody Odyseusza"J. Verne „W 80 dni dookoła świata"H. Sienkiewicz „W pustyni i w puszczy"KLASA VIJ. R. R. Tolkien „Hobbit, czyli tam i z powrotem"K. Makuszyński „Szatan z siódmej klasy"I. Jurgielewiczowa „Ten obcy"K. Dickens „Opowieść wigilijna"D. Defoe „Przypadki Robinsona Kruzoe"II. lektury szkolne metodą projektuKLASA IVWYBIERAMY KRÓLA NARNII C. S. Lewis, „Opowieści z Narnii: Lew, Czarownica i stara szafa"WROTA DO BAJEKJ.

Brzechwa, „Akademia Pana Kleksa"KLASA VNASZA SZKOŁA – SZKOŁA MAGII ICZARODZIEJSTWAJ. K. Rowling, „Harry Potter ikamień filozoficzny"BIURO TURYSTYCZNE JULIUSZ VERNE ISPÓŁKA OFERUJEJ. Verne, „W 80 dni dookoła świata"ZAGINIONY DZIENNIK ODYSEUSZAJ. Parandowski, „PrzygodyOdyseusza"KLASA VIMOST PRZYJAŹNII. Jurgielewiczowa, „Ten obcy"ENCYKLOPEDIA POTWORÓWJ. R. R. Tolkien, „Hobbit, czyli tam i z powrotem"POSZUKIWACZE SKARBÓWK.

Makuszyński, „Szatan zsiódmej klasy"III. GRAMATYKA, ORTOGRAFIA, INTERPUNKCJA METODĄ PROJEKTUKONKURS NA NAJTRUDNIEJSZE DYKTANDOPODRĘCZNY SŁOWNIK NAJDŁUŻSZYCH WYRAZÓWDOMINO GRAMATYCZNEPODCHODY Z GRAMATYKĄIV. ZABAWY GRAMATYCZNE, ORTOGRAFICZNE, INTERPUNKCYJNEORTOGRAFICZNO-INTERPUNKCYJNE KOŁO FORTUNYWYSPA ORTOGRAFÓWPRZECINEK, WYSTĄPPODMIOT SIĘ OŚWIADCZACZASOWNIKI DO MNIEV. CZYTANIE IPISANIE METODĄ PROJEKTUPRZEWODNIK TURYSTYCZNY PO GALAKTYCEMOJA KSIĘGA REKORDÓWVI.

ZABAWY LITERACKIEZACZAROWANE KUBKIMY – MARSJANIEKRAINA XCHWILA PRAWDYKWESTIONARIUSZ PANA DOCIEKLIWEGOPOTWÓR FRANKENSTEINANIEPRAWDOPODOBNE PRAWDOPODOBIEŃSTWOPRAWDOPODOBNE NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWOVII. SCENARIUSZE PRZEDSTAWIEŃ SZKOLNYCHMIKOŁAJEK ULEKARZAKIEPSKI POMYSŁ CZARNOKSIĘŻNIKA KIEPSKIEGOEKOLOGÓW CZAS ZACZĄĆIDZIEMY DO GIMNAZJUM IMIENIA DODY ELEKTRODY

Dane techniczne

Parametry
Wydawnictwo Korepetytor
Autor Wieczorek Dorota
Ilość stron 203
Rok wydania 2010
Oprawa miękka

Dodaj swoją opinię

Powiązane kategorie